św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Życzenia na Długim Targu


Mimo 14 stopni mrozu kilkaset osób zgromadziło się 23 grudnia przed Dworem Artusa, aby uczestniczyć w uroczystości opłatkowej gdańszczan. Witały ich światła iluminacji oraz dźwięk rozbrzmiewających ze sceny kolęd. – Otwieramy dzisiaj nasze serca szczególnie wobec potrzebujących. Pragnę podziękować tu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz Caritas i wszystkim wolontariuszom – mówił arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. – Światło betlejemskie niech rozjaśnia nasze serca. One są gorące i nie ściśnie ich najsroższy mróz. Niech Gdańsk będzie domem chleba dla wszystkich jego mieszkańców – kontynuował metropolita. Zdjęcia: ks. Rafał Starkowicz/GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00