św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W seminaryjnej wspólnocie


Niestandardowe jasełka przedstawili klerycy na swoim spotkaniu opłatkowym, które odbyło się 20 grudnia. Miały one uświadomić oglądającym fakt, że Chrystus przychodzi do współczesnego świata „tu i teraz”. A przychodząc, przemienia ludzkie serca, ale także i całe nasze życie. Ks. Grzegorz Szamocki, rektor GSD, przypomniał treść myśli przewodniej życzeń wysyłanych przez seminarium: „Na tym polega dzieło Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał” [J 6,29]. Podkreślał też, że ci, którzy w seminarium się kształtują, kiedyś będą pracować dla wiary tych, do których pośle ich arcybiskup. – Odnajdźcie radość Bożego Narodzenia. Tę duchową i tę ludzką w swoich rodzinach i w swoich parafiach – mówił do kleryków arcybiskup. Po łamaniu się opłatkiem wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza, aby tam spożyć wigilijną wieczerzę i śpiewać piękne, polskie kolędy. Zdjęcia: ks. Rafał

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00