św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Kanoniści spotkali się na konferencji w Oliwie


W dniach 10-11 września w Gdańsku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów. Temat konferencji to – „Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim”. Wśród wielu znamienitych kanonistów na konferencję przybyli kardynał Francesco Coccopalmerio, Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Tekstów Prawnych oraz kardynał Józef Glemp. Obradujący nagrodzili Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia tytułem Członka Honorowego Kanonistów Polskich.W poniedziałek uczestnicy konferencji spotkali się o godz. 18 na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył kardynał Coccopalmerio. Homilię wygłosił bp Antoni Dziemianko z Pińska. W wygłoszonym słowie przybliżył zgromadzonym problematykę pracy duszpasterskiej na Białorusi.Fot. ks. Rafał Starkowicz/GN

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00