św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Do św. Michała Archanioła – patrona policji

 

Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce ze złem
w zgodzie z poszanowaniem honoru,
godności i praw człowieka.
Patronie polskiej policji, strzeż nas,
bądź nam pomocą i obroną.
Miej mnie i moich bliskich w swojej opiece.
Amen.

* * *

Ty, Panie Jezu, jesteś twórcą wszelkiego porządku
w duszy i w świecie.
Ty ze świętym gniewem
czyniłeś porządek w świątyni Twego Ojca.
Ty pochwaliłeś tych, którzy są uzbrojeni
w wiarę, męstwo i zawsze czuwają.
Wspieraj swoja łaską mnie,
stróża porządku publicznego,
który dla dobra obywateli
podejmuje odpowiedzialną pracę.
To ja mam bronić i pomagać starszym,
uczyć tych, którzy są lekkomyślni.
Bądź mi, Panie Boże,
przykładem stanowczości i łagodności.
Dodaj sił, bym dobrze pełnił
powierzone mi obowiązki;
opiekuj się mną i moją rodziną.
Amen.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00