św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Pierwsze msze częściowo w języku kaszubskim zaczęto odprawiać w połowie lat 80 -tych. Do największych orędowników kaszubszczyzny w Kościele należał nieżyjący już ks. prałat Franciszek Grucza. Wśród pierwszych celebransów należy wymienić Mariana Miotka /autor zbioru kazań "Swiętim turę starków"/, Bogusława Głodowskiego i Edmunda Skierkę.

 

Pierwsze regularne comiesięczne Msze z kaszubską liturgią słowa zainicjował Ks. Bogusław Głodowski w listopadzie 1987 roku, w kościele M.B. Różańcowej w Gdańsku-Przymorzu. W tym samym roku ks. E. Skierka rozpoczął podobne Msze w parafii św. Wawrzyńca w Gdyni Wielkim Kacku. W obu przypadkach Msze trwają do dziś. W Trójmieście co miesiąc po kaszubsku odprawia się w kaplicy kościoła św. Jana w Gdańsku /koordynator kaszubskich mszy ks. Waldemar Naczk/, Gdańsku Pieckach Migowie, Gdyni Cisowie i Gdyni Babich Dołach. Członkowie nowo powstałego koła Zrzeszenia Kszubsko-Pomorskiego w Sopocie czynią starania, by były także w kościele św. Michała w Sopocie. Ponadto na Kaszubach, zarówno w diecezji gdańskiej i pelplińskiej, w około 20 parafiach odprawia się regularnie Msze w języku kaszubskim, z jednym wyjątkiem /Gniewino/, gdzie takie Msze są co tydzień. Okazjonalnie kaszubszczyzna rozbrzmiewa w dziesiątkach parafii metropolii gdańskiej, najczęściej podczas odpustów i lokalnych uroczystości.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00