św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Towarzystwo Ducha Jezusowego jest wspólnotą religijną kobiet świeckich założoną przez ks. Stanisława Miłkowskiego (1881 - 1961) w roku 1918 w Wilnie.

Towarzystwo działa na podstawie statutów, które po roku 1945 zostały zatwierdzone w Lublinie przez ówczesnego ordynariusza bp Stefana Wyszyńskiego.

Wspólnota istnieje w ośrodkach: Gdańsk, Warszawa, Lublin. Członkinie TDJ żyją w warunkach w jakich je Opatrzność Boża postawiła. Dążą do realizowania Ewangelii we własnym życiu i świecie przez modlitwę, możliwie najlepsze wypełnianie wszystkich obowiązków, ufne i ofiarne przyjmowanie cierpień i trudności, stałe nawracanie się, oraz troskę o osobisty rozwój coraz lepszego pełnienia własnego powołania.

Systematycznie wspólnota gdańska spotyka się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w kaplicy przy kościele pw. św. Elżbiety w Gdańsku o godz. 17.00, aby uczestniczyć we Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Aktualnie asystentem kościelnym tej wspólnoty jest ks. Tadeusz Rykaczewski SAC.

Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć coś więcej na temat wspólnoty, może to uczynić po każdym poniedziałkowym spotkaniu.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00