Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego (DA „Na Czarnej”)
przy Kolegiacie Najświętszego Serca Jezusa
www.dawrzeszcz.gda.pl

ks. prałat dr Łukasz Idem
ul. Ks. J. Zator Przytockiego 3
80-345 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 58/ 341 68 80

Gdańsk
Duszpasterstwo Akademickie
OO. Dominikanów przy Bazylice Św. Mikołaja
www.gorka.gdansk.dominikanie.pl
ul. Świętojańska 72
80-840 Gdańsk
tel. 58/ 301 35 77 w. 149

Gdańsk-Wrzeszcz
Diecezjalny Ośrodek Duszp. Akadem., DA „Na Czarnej”– zob. początek spisu

Duszpasterstwo Akademickie
OO. Jezuitów przy Kościele Św. Krzyża
ul. Mickiewicza 11
80-245 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 58/ 341 49 10 (parafia)

Duszpasterstwo Akademickie
Ks. Pallotynów przy Kościele MB Częstochowskiej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 36
80-210 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 58/ 341 67 14 w. 32

Duszpasterstwo Akademickie
przy Kościele Św. Piotra i Pawła
ul. Sobótki 20
80-247 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 58/ 348 31 09 (parafia)

Gdańsk-Zaspa
Duszpasterstwo Akademickie Credo
przy Kościele św. Kazimierza
ul. Pilotów 1
80-460 Gdańsk-Zaspa
tel. 058/ 556 50 95 w. 45

Gdańsk-Żabianka
Duszpasterstwo Akademickie 
przy Kościele Matki Bożej Fatimskiej
Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
80-354 Gdańsk-Żabianka
tel. 058/ 5579578


Gdańsk-Oliwa
Duszpasterstwo Akademickie
przy Kościele Św. Jakuba – Parafia Archikatedralna
www.jakubek.diecezja.gda.pl
ul. Bpa E. Nowickiego 5
80-330 Gdańsk-Oliwa
tel. 58/ 554 07 33

Duszpasterstwo Akademickie
przy Kościele Św. Stanisława Kostki
ul. Abrahama 38
80-307 Gdańsk-Oliwa
tel. 58/ 554 46 27 (parafia)

Gdańsk-Przymorze
Duszpasterstwo Akademickie
przy Kościele NMP Królowej Różańca Świętego
pl. Najświętszej Maryi Panny 1
80-384 Gdańsk-Przymorze
tel. 58/ 558 36 55 w. 39

Gdynia
Duszpasterstwo Akademickie
OO. Jezuitów przy Kościele Św. Stanisława Kostki
www.jezuici.pl/dagdynia
ul. Tatrzańska 35
81-313 Gdynia

Duszpasterstwo Akademickie
przy Kościele Niepokalanego Serca Maryi
ul. Makuszyńskiego 2
81-595 Gdynia-Karwiny
tel. 58/ 629 20 40

Duszpasterstwo Akademickie
Akademii Marynarki Wojennej
www.amw.gdynia.pl
ul. J. Śmidowicza 47
81-127 Gdynia
tel. 58/ 626 67 57


Sopot
Sopocki Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
przy Parafii NMP Wniebowziętej "Gwiazdy Morza"
www.soda.diecezja.gda.pl
ul. Kościuszki 19
81-704 Sopot

Reda
Duszpasterstwo Akademickie
przy Kościele Wniebowzięcia NMP i Św. Katarzyny
ul. Gdańska 3
84-240 Reda
tel. 58/ 678 32 00

Wejherowo
Duszpasterstwo Akademickie
przy Kościele Św. Leona Wielkiego
ul. 3 Maja 19
84-100 Wejherowo
tel. 58/ 672 25 24 (parafia)