św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Towarzystwo Ducha Jezusowego jest wspólnotą religijną kobiet świeckich założoną przez ks. Stanisława Miłkowskiego (1881 - 1961) w roku 1918 w Wilnie.

Towarzystwo działa na podstawie statutów, które po roku 1945 zostały zatwierdzone w Lublinie przez ówczesnego ordynariusza bp Stefana Wyszyńskiego.

Wspólnota istnieje w ośrodkach: Gdańsk, Warszawa, Lublin. Członkinie TDJ żyją w warunkach w jakich je Opatrzność Boża postawiła. Dążą do realizowania Ewangelii we własnym życiu i świecie przez modlitwę, możliwie najlepsze wypełnianie wszystkich obowiązków, ufne i ofiarne przyjmowanie cierpień i trudności, stałe nawracanie się, oraz troskę o osobisty rozwój coraz lepszego pełnienia własnego powołania.

Systematycznie wspólnota gdańska spotyka się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w kaplicy przy kościele pw. św. Elżbiety w Gdańsku o godz. 17.00, aby uczestniczyć we Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Aktualnie asystentem kościelnym tej wspólnoty jest ks. Tadeusz Rykaczewski SAC.

Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć coś więcej na temat wspólnoty, może to uczynić po każdym poniedziałkowym spotkaniu.

Diecezjalny duszpasterz harcerzy - Ks. hm. Robert Mogiełka
Kapelan Gdańskiej Chorągwi ZHP na terenie archidiecezji gdańskiej - Ks. hm. Jerzy Skiba
Kapelan Okręgu Pomorskiego ZHR - Ks. phm. Dariusz Skrzypkowski

Ks. Krzysztof Borowski - Krać

 

 

1. Szpital Kliniczny nr 2 Akademii Medycznej
ul. Kliniczna 1a; 80-402 Gdańsk
Kaplica Świętego Krzyża
Ks. Dariusz Wałdoch
O. Janusz Motyliński SJ
2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika
ul. Nowe Ogrody 1/6; 80-803 Gdańsk
Kaplica MB Fatimskiej
Ks. Krzysztof Kulczycki SAC
3. Wojewódzki Szpital Zakaźny
ul. M. Smoluchowskiego; 80-214 Gdańsk

4. Szpital Kliniczny Nr 1 Akademii Medycznej
ul. Dębinki 7; 80-211 Gdańsk
Kaplica MB Ostrobramskiej
Ks. Władysław Wieczorek SAC
5. ZOZ dla Szkół Wyższych (Szpital Studencki)
Al. Zwycięstwa 30; 80-219 Gdańsk
Ks. Leszek Jędrzejewski SAC
6. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 1-6; 80-803 Gdańsk
Ks. Jerzy Giebler SAC
7. Dawny Szpital MSWiA
ul. Kartuska 4/6; 80-104 Gdańsk
Ks. Tadeusz Mika SAC
8. Szpital Swissmed
ul. Wileńska 44; 80-215 Gdańsk Wrzeszcz
Kaplica Matki Bożej z Lourdes
Ks. Adam Kamizela SAC
9. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Adalberta
Al. Jana Pawła II 50; 80-462 Gdańsk Zaspa
Ks. Roman Wróbel
10. Szpital Marynarki Wojennej
ul. Polanki 17; 80- 308 Gdańsk Oliwa
Kaplica MB Gwiazdy Morza
Ks. ppor. Sebastian Semrau
11. Szpital Dziecięcy
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk-Oliwa
Ks. Prałat Mirosław Paracki
12. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza
ul. Srebrniki 1; 80-282 Gdańsk Wrzeszcz
Kaplica MB Częstochowskiej
O. Jan Tymiński CR
13. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. Dr Jadwigi Titz-Kosko
ul. Grunwaldzka 1/3; 81-759 Sopot
Kaplica MB Uzdrowienia Chorych
Ks. Prałat Janusz Jasiewicz
14. Szpital Miejski im. Św. Wincentego a Paulo
ul. Wójta Radtkego 1; 81-348 Gdynia
Kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy
O. Mariusz Więckiewicz CSSR
15. Szpital Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b; 81-519 Gdynia

16. Szpital Morski im. PCK
ul. Powstania Styczniowego 1; 81-519 Gdynia
Kaplica MB Fatimskiej
Ks. Janusz Pijanowski
17. Szpital Powiatowy im. Franciszka Żaczka
ul. 1 Maja 3; 84-100 Puck
Kaplica Św. Ojca Pio
Ks. Rafał Hallmann
18. Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy
ul. Jagalskiego 10; 84-200 Wejherowo
Kaplica Miłosierdzia Bożego
Ks. Tadeusz Rozalik SDB
19. Szpital Wojskowy
ul. Boczna 1; 84-150 Hel
Kaplica Św. Brata Alberta
Ks. Kanonik kmdr por Jan Maliszewski

 

 

 

Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego (DA „Na Czarnej”)
przy Kolegiacie Najświętszego Serca Jezusa
www.dawrzeszcz.gda.pl

ks. prałat dr Łukasz Idem
ul. Ks. J. Zator Przytockiego 3
80-345 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 58/ 341 68 80

Gdańsk
Duszpasterstwo Akademickie
OO. Dominikanów przy Bazylice Św. Mikołaja
www.gorka.gdansk.dominikanie.pl
ul. Świętojańska 72
80-840 Gdańsk
tel. 58/ 301 35 77 w. 149

Gdańsk-Wrzeszcz
Diecezjalny Ośrodek Duszp. Akadem., DA „Na Czarnej”– zob. początek spisu

Duszpasterstwo Akademickie
OO. Jezuitów przy Kościele Św. Krzyża
ul. Mickiewicza 11
80-245 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 58/ 341 49 10 (parafia)

Duszpasterstwo Akademickie
Ks. Pallotynów przy Kościele MB Częstochowskiej
ul. M. Curie-Skłodowskiej 36
80-210 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 58/ 341 67 14 w. 32

Duszpasterstwo Akademickie
przy Kościele Św. Piotra i Pawła
ul. Sobótki 20
80-247 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 58/ 348 31 09 (parafia)

Gdańsk-Zaspa
Duszpasterstwo Akademickie Credo
przy Kościele św. Kazimierza
ul. Pilotów 1
80-460 Gdańsk-Zaspa
tel. 058/ 556 50 95 w. 45

Gdańsk-Żabianka
Duszpasterstwo Akademickie 
przy Kościele Matki Bożej Fatimskiej
Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
80-354 Gdańsk-Żabianka
tel. 058/ 5579578


Gdańsk-Oliwa
Duszpasterstwo Akademickie
przy Kościele Św. Jakuba – Parafia Archikatedralna
www.jakubek.diecezja.gda.pl
ul. Bpa E. Nowickiego 5
80-330 Gdańsk-Oliwa
tel. 58/ 554 07 33

Duszpasterstwo Akademickie
przy Kościele Św. Stanisława Kostki
ul. Abrahama 38
80-307 Gdańsk-Oliwa
tel. 58/ 554 46 27 (parafia)

Gdańsk-Przymorze
Duszpasterstwo Akademickie
przy Kościele NMP Królowej Różańca Świętego
pl. Najświętszej Maryi Panny 1
80-384 Gdańsk-Przymorze
tel. 58/ 558 36 55 w. 39

Gdynia
Duszpasterstwo Akademickie
OO. Jezuitów przy Kościele Św. Stanisława Kostki
www.jezuici.pl/dagdynia
ul. Tatrzańska 35
81-313 Gdynia

Duszpasterstwo Akademickie
przy Kościele Niepokalanego Serca Maryi
ul. Makuszyńskiego 2
81-595 Gdynia-Karwiny
tel. 58/ 629 20 40

Duszpasterstwo Akademickie
Akademii Marynarki Wojennej
www.amw.gdynia.pl
ul. J. Śmidowicza 47
81-127 Gdynia
tel. 58/ 626 67 57


Sopot
Sopocki Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
przy Parafii NMP Wniebowziętej "Gwiazdy Morza"
www.soda.diecezja.gda.pl
ul. Kościuszki 19
81-704 Sopot

Reda
Duszpasterstwo Akademickie
przy Kościele Wniebowzięcia NMP i Św. Katarzyny
ul. Gdańska 3
84-240 Reda
tel. 58/ 678 32 00

Wejherowo
Duszpasterstwo Akademickie
przy Kościele Św. Leona Wielkiego
ul. 3 Maja 19
84-100 Wejherowo
tel. 58/ 672 25 24 (parafia)

RUCHY I STOWARZYSZENIA

AKCJA KATOLICKA
Ks. Kanonik mgr Zbigniew Cichon
Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej 

DZIEŁO BIBLIJNE
Ks. Kanonik prof. UG dr hab. Grzegorz Szamocki
Ks. dr Krzysztof Grzemski
Dzieło Biblijne

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
Br. Zdzisław Duma OFMCap.
O. Jonasz Krefta OFM

GRUPY MODLITEWNE ŚWIĘTEGO OJCA PIO
Ks. Kanonik Krzysztof Homoncik

HUMAN LIFE INTERNATIONAL - OBRONA ŻYCIA
Ks. Kanonik dr Jan Uchwat
Human Life International Europa

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CIVITAS CHRISTIANA
Ks. Prałat dr Mirosław Paracki
Civitas Christiana w Gdańsku

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY
Ks. mgr Błażej Kwiatkowski
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich w Gdańsku

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Ks. Prałat dr Mirosław Paracki

NEOKATECHUMENAT
Ks. mgr Jarosław Ropel

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
Ks. mgr Sylwester Malikowski
Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Gdańskiej

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH
Ks. mgr Paweł Jakimcio
Ruch Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Gdańskiej

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
Ks. mgr lic. Zenon Pipka - Moderator Diecezjalny
Ks. Tomasz Knuth - Domowy Kościół
Ks. mgr Mateusz Zawadzki - Oaza Młodzieżowa
Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej

STOWARZYSZENIE GDAŃSKA SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI JEZUS ŻYJE
Ks. mgr Zbigniew Wądrzyk
Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM WYCHODZĄCYM NA WOLNOŚĆ EMAUS
Ks. Kanonik dr Roman Zrój

TOWARZYSTWO DUCHA JEZUSOWEGO
Ks. Tadeusz Rykaczewski SAC 

ZAKON RYCERZY KOLUMBA
Ks. dr Krystian Wilczyński
Zakon Rycerzy Kolumba w Gdańsku 

DUSZPASTERSTWA ŚRODOWISKOWE

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE
Ks. Prałat dr Łukasz Idem
Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
Ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego

DUSZPASTERSTWO BANKOWCÓW
Ks. Kanonik mgr Marek Dynia

DUSZPASTERSTWO BIBLIOTEKARZY
Ks. Kanonik dr Maciej Kwiecień

DUSZPASTERSTWO CHARYTATYWNE
Ks. Kanonik mgr lic. Janusz Steć
Ks. mgr Piotr Brzozowski
Caritas Archidiecezji Gdańskiej

DUSZPASTERSTWO CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ks. Prałat Stanisław Łada
Kapelani Szpitalni

DUSZPASTERSTWO CZCICIELI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Ks. Józef Domoradzki CR

DUSZPASTERSTWO DZIECI
Ks. mgr Rafał Ziemann

DUSZPASTERSTWO DZIENNIKARZY
Ks. Prałat dr Mirosław Paracki

DUSZPASTERSTWO EKUMENICZNE
Ks. Kanonik mgr lic. Dariusz Ławik
Ks. dr Alojzy Rotta

DUSZPASTERSTWO ELEKTRYKÓW, ENERGETYKÓW I ELEKTRONIKÓW
Ks. Prałat Kazimierz Wojciechowski

DUSZPASTERSTWO ESPERANTYSTÓW
Ks. mgr Stanisław Płatek

DUSZPASTERSTWO FILATELISTÓW
Ks. Kanonik dr Roman Zrój

DUSZPASTERSTWO FRYZJERÓW
Ks. Kanonik dr Tadeusz Bach

DUSZPASTERSTWO GŁUCHONIEMYCH
Ks. mgr lic. Zenon Pipka
Ks. Prałat mgr Edmund Wierzbowski
Ks. mgr Dariusz Żyźniewski

DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Ks. mgr Robert Mogiełka
Ks. mgr lic. Dariusz Skrzypkowski
Rada Duszpasterstwa Harcerzy (kapelani)

DUSZPASTERSTWO HOSPICYJNE
Ks. Kazimierz Czerlonek (Sopot)
Ks. Kanonik mgr lic. Marian Dettlaff (Wejherowo)
Ks. mgr Janusz Przygocki (Puck)
Ks. Jędrzej Orłowski SAC (Gdańsk)
Ks. Kanonik dr Grzegorz Miloch (Gdynia)
Ks. Kanonik mgr lic. Dariusz Ławik (Sopot)
ks. Kanonik Adam Kroll (Gdańsk)
Hospicja w Polsce

DUSZPASTERSTWO KAPŁANÓW
Ks. dr Krzysztof Drews (Instytut SFK)
Instytut Stałej Formacji Kapłańskiej
Strona o kapłaństwie

DUSZPASTERSTWO KASZUBÓW
Ks. Prałat dr Bogusław Głodowski
Ks. dr Leszek Jażdżewski

DUSZPASTERSTWO KOBIET
Ks. Kanonik mgr Andrzej Pradela
Sanktuarium Matemblewo
Status Feminae

DUSZPASTERSTWO KOLEJARZY
Ks. Kanonik mgr Marek Wende
Ks. Piotr Wulgaris

DUSZPASTERSTWO KOMBATANTÓW
Ks. Prałat kmdr dr Marian Próchniak

DUSZPASTERSTWO KOŚCIELNEJ SŁUŻBY MĘŻCZYZN SEMPER FIDELIS
Ks. Kanonik mgr Zdzisław Róż
KSM Semper Fidelis

DUSZPASTERSTWO LEŚNIKÓW
Ks. mgr lic. Jacek Tabor

DUSZPASTERSTWO LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA – MINISTRANTÓW, LEKTORÓW I CEREMONIARZY
Ks. mgr Piotr Belecki
LSO Archidiecezji Gdańskiej

DUSZPASTERSTWO LUDZI MORZA
Ks. Infułat dr Stanisław Zięba (koordynator)
O. Edward Pracz CSSR (Europejski Koordynator Duszpasterstwa Ludzi Morza, Gdynia)
Ks. dr Rafał Nowicki (Dyrektor Ośrodka Duszpasterstwa Ludzi Morza w Gdańsku-Nowym Porcie)
Centrum Stella Maris

DUSZPASTERSTWO LUDZI PRACY
Ks. Kanonik dr Sławomir Decowski (Gdynia)
Ks. Tadeusz Chajewski (Gdańsk)

DUSZPASTERSTWO MISYJNE
Ks. Kanonik dr Marek Czajkowski

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY
Ks. mgr lic. Krzysztof Nowak

DUSZPASTERSTWO MYŚLIWYCH
Ks. mgr lic. Jacek Tabor

DUSZPASTERSTWO NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ
Ks. Prałat dr Edmund Skalski

DUSZPASTERSTWO NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
Ks. Kanonik prof. dr hab. Wojciech Cichosz
Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców

DUSZPASTERSTWO NIEWIDOMYCH
O. Bogumił Nycz OCist.

DUSZPASTERSTWO ORMIAN
Ks. Prałat mgr Cezary Annusewicz
Ormianie na Pomorzu

DUSZPASTERSTWO OSÓB I RODZIN ZAGROŻONYCH DZIAŁALNOŚCIĄ SEKT
Ks. mgr lic. Grzegorz Daroszewski
Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

DUSZPASTERSTWO OSÓB STARSZYCH
Kapelani Domów Pomocy Społecznej

DUSZPASTERSTWO OSÓB ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH
O. Bogusław Witkowski CPPS

DUSZPASTERSTWO RODZICÓW PO STRACIE DZIECKA
Ks. Kanonik dr Jan Uchwat
Wspólnota Rodziców po Stracie Dziecka

DUSZPASTERSTWO RUCHU PIELGRZYMKOWEGO DO MIEJSC ŚWIĘTYCH
Ks. Prałat mgr Ryszard Bugajski

DUSZPASTERSTWO PIESZYCH PIELGRZYMEK
Piesza Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę: Ks. mgr Robert Jahns
Gdyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę: Ks. mgr Krzysztof Czaja
Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę: Ks. mgr Krzysztof Ławrukajtis
Piesza Pielgrzymka Gdańszczan na Wzgórze Świętego Wojciecha – Ks. Kanonik mgr Zdzisław Róż
Piesza Pielgrzymka Młodzieży na Wzgórze Świętego Wojciecha – Ks. mgr lic. Krzysztof Nowak
Piesza Pielgrzymka do Błogosławionej Doroty z Mątowów Wielkich – Ks. mgr Krzysztof Ławrukajtis
Piesza Pielgrzymka Oliwska do Wejherowa - Ks. Kanonik mgr Waldemar Waluk
Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę

DUSZPASTERSTWO POLICJANTÓW
Ks. Prałat dr Bogusław Głodowski

DUSZPASTERSTWO B. POLONII GDAŃSKIEJ
Ks. Prałat mgr Cezary Annusewicz

DUSZPASTERSTWO PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU
Ks. Kanonik dr Krzysztof Szerszeń

DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ
Ks. Kanonik dr Jan Uchwat
Gdańskie Seminarium Duchowne

DUSZPASTERSTWO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ
Ks. Kanonik dr Jerzy Więcek

DUSZPASTERSTWO PRACOWNIKÓW WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Ks. Kanonik Bernard Zieliński

DUSZPASTERSTWO PRAWNIKÓW
Ks. Kanonik dr Grzegorz Świst

DUSZPASTERSTWO RODZIN
Ks. Kanonik Krzysztof Homoncik
p. Anna Mrozowicz (Doradczyni Diecezjalna)
Poradnia Rodzinna Archidiecezji Gdańskiej

DUSZPASTERSTWO ROLNIKÓW
Ks. mgr lic. Bolesław Antoniów

DUSZPASTERSTWO RZEMIEŚLNIKÓW
Ks. Kanonik mgr Ludwik Kowalski (Gdańsk)
Ks. Prałat Henryk Lew Kiedrowski (Gdynia)
Ks. Prałat Tadeusz Reszka (Wejherowo)

DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY CYWILNEJ
Ks. Kanonik dr Jerzy Więcek

DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA I FARMACEUTÓW
Ks. mgr Błażej Kwiatkowski

DUSZPASTERSTWO DO SPRAW SANKTUARIÓW
Ks. Prałat Stanisław Majkowski

DUSZPASTERSTWO SPORTOWCÓW
Ks. mgr Bartosz Nowak

DUSZPASTERSTWO STRAŻY POŻARNEJ
Ks. dr Jarosław Lisica (Kapelan w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku) oraz kapelani w jednostkach PSP i OSP

DUSZPASTERSTWO ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
Ks. Kanonik dr Krzysztof Niedałtowski
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych

DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI I OSÓB UZALEŻNIONYCH
Ks. Prałat dr Bogusław Głodowski (Uzależnionych)
Ks. mgr Karol Wnuk (Trzeźwości)

DUSZPASTERSTWO WIĘZIENNE
Ks. mgr Przemysław Kalicki
Ks. mgr Krzysztof Ławrukajtis
Ks. mgr Artur Jadanowski

DUSZPASTERSTWO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Ks. mgr Piotr Dobek

 

Adres kontaktowy:
Archidiecezjalny Duszpasterz Trzeźwości i O.U.
ks. dr Bogusław Głodowski
80-298 Gdańsk
ul. Złota Karczma 24
Najpierw kontakt telefoniczny:
058 321 4205; 0695 403 962

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

W POLSCE PRAWIE MILION RODZIN CIERPI Z POWODU ALKOHOLIZMU, NARKOMANII, PRZEMOCY.
Często ukrywają to cierpienie, bo się wstydzą.
Nie szukają pomocy, bo przestali wierzyć, że mogą ją otrzymać.
A przecież z tego zaklętego kręgu można wyjść!

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
DUSZPASTERSTWA POLICJI
KWP W GDAŃSKU

Przy Kaplicy pw: Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski
GDAŃSK-ZŁOTA KARCZMA UL. HARFOWA 60

Msza Święta w Kaplicy w każdy I piątek miesiąca o godz 7:00

* * *

KS. PRAŁAT DR BOGUSŁAW GŁODOWSKI
KAPELAN WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU

80-298 Gdańsk, ul. Złota Karczma 24, tel: 58 3214205, 695 403 962, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

    Przyjmuje policjantów i ich rodziny
  • przeżywających rozterki moralne
  • potrzebujących wsparcia duchowego
  • będących w różnych sytuacjach kryzysowych
  • przygotowujących się do przyjęcia sakramentów

 

Adres kontaktowy:
Archidiecezjalny Duszpasterz Kaszubów

ks. dr Leszek Jażdżewski
ks. prał. dr Bogusław Głodowski
80-298 Gdańsk
Ul. Złota Karczma 24
tel. 058 321 4205; 0695 403 962

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00