św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

DUSZPASTERSTWA ŚRODOWISKOWE

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE
Ks. Prałat dr Łukasz Idem
Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
Ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego

DUSZPASTERSTWO BANKOWCÓW
Ks. Kanonik mgr Marek Dynia

DUSZPASTERSTWO BIBLIOTEKARZY
Ks. Kanonik dr Maciej Kwiecień

DUSZPASTERSTWO CHARYTATYWNE
Ks. Kanonik mgr lic. Janusz Steć
Ks. mgr Piotr Brzozowski
Caritas Archidiecezji Gdańskiej

DUSZPASTERSTWO CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ks. Prałat Stanisław Łada
Kapelani Szpitalni

DUSZPASTERSTWO CZCICIELI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Ks. Józef Domoradzki CR

DUSZPASTERSTWO DZIECI
Ks. mgr Rafał Ziemann

DUSZPASTERSTWO DZIENNIKARZY
Ks. Prałat dr Mirosław Paracki

DUSZPASTERSTWO EKUMENICZNE
Ks. Kanonik mgr lic. Dariusz Ławik
Ks. dr Alojzy Rotta

DUSZPASTERSTWO ELEKTRYKÓW, ENERGETYKÓW I ELEKTRONIKÓW
Ks. Prałat Kazimierz Wojciechowski

DUSZPASTERSTWO ESPERANTYSTÓW
Ks. mgr Stanisław Płatek

DUSZPASTERSTWO FILATELISTÓW
Ks. Kanonik dr Roman Zrój

DUSZPASTERSTWO FRYZJERÓW
Ks. Kanonik dr Tadeusz Bach

DUSZPASTERSTWO GŁUCHONIEMYCH
Ks. mgr lic. Zenon Pipka
Ks. Prałat mgr Edmund Wierzbowski
Ks. mgr Dariusz Żyźniewski

DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Ks. mgr Robert Mogiełka
Ks. mgr lic. Dariusz Skrzypkowski
Rada Duszpasterstwa Harcerzy (kapelani)

DUSZPASTERSTWO HOSPICYJNE
Ks. Kazimierz Czerlonek (Sopot)
Ks. Kanonik mgr lic. Marian Dettlaff (Wejherowo)
Ks. mgr Janusz Przygocki (Puck)
Ks. Jędrzej Orłowski SAC (Gdańsk)
Ks. Kanonik dr Grzegorz Miloch (Gdynia)
Ks. Kanonik mgr lic. Dariusz Ławik (Sopot)
ks. Kanonik Adam Kroll (Gdańsk)
Hospicja w Polsce

DUSZPASTERSTWO KAPŁANÓW
Ks. dr Krzysztof Drews (Instytut SFK)
Instytut Stałej Formacji Kapłańskiej
Strona o kapłaństwie

DUSZPASTERSTWO KASZUBÓW
Ks. Prałat dr Bogusław Głodowski
Ks. dr Leszek Jażdżewski

DUSZPASTERSTWO KOBIET
Ks. Kanonik mgr Andrzej Pradela
Sanktuarium Matemblewo
Status Feminae

DUSZPASTERSTWO KOLEJARZY
Ks. Kanonik mgr Marek Wende
Ks. Piotr Wulgaris

DUSZPASTERSTWO KOMBATANTÓW
Ks. Prałat kmdr dr Marian Próchniak

DUSZPASTERSTWO KOŚCIELNEJ SŁUŻBY MĘŻCZYZN SEMPER FIDELIS
Ks. Kanonik mgr Zdzisław Róż
KSM Semper Fidelis

DUSZPASTERSTWO LEŚNIKÓW
Ks. mgr lic. Jacek Tabor

DUSZPASTERSTWO LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA – MINISTRANTÓW, LEKTORÓW I CEREMONIARZY
Ks. mgr Piotr Belecki
LSO Archidiecezji Gdańskiej

DUSZPASTERSTWO LUDZI MORZA
Ks. Infułat dr Stanisław Zięba (koordynator)
O. Edward Pracz CSSR (Europejski Koordynator Duszpasterstwa Ludzi Morza, Gdynia)
Ks. dr Rafał Nowicki (Dyrektor Ośrodka Duszpasterstwa Ludzi Morza w Gdańsku-Nowym Porcie)
Centrum Stella Maris

DUSZPASTERSTWO LUDZI PRACY
Ks. Kanonik dr Sławomir Decowski (Gdynia)
Ks. Tadeusz Chajewski (Gdańsk)

DUSZPASTERSTWO MISYJNE
Ks. Kanonik dr Marek Czajkowski

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY
Ks. mgr lic. Krzysztof Nowak

DUSZPASTERSTWO MYŚLIWYCH
Ks. mgr lic. Jacek Tabor

DUSZPASTERSTWO NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ
Ks. Prałat dr Edmund Skalski

DUSZPASTERSTWO NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
Ks. Kanonik prof. dr hab. Wojciech Cichosz
Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców

DUSZPASTERSTWO NIEWIDOMYCH
O. Bogumił Nycz OCist.

DUSZPASTERSTWO ORMIAN
Ks. Prałat mgr Cezary Annusewicz
Ormianie na Pomorzu

DUSZPASTERSTWO OSÓB I RODZIN ZAGROŻONYCH DZIAŁALNOŚCIĄ SEKT
Ks. mgr lic. Grzegorz Daroszewski
Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

DUSZPASTERSTWO OSÓB STARSZYCH
Kapelani Domów Pomocy Społecznej

DUSZPASTERSTWO OSÓB ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH
O. Bogusław Witkowski CPPS

DUSZPASTERSTWO RODZICÓW PO STRACIE DZIECKA
Ks. Kanonik dr Jan Uchwat
Wspólnota Rodziców po Stracie Dziecka

DUSZPASTERSTWO RUCHU PIELGRZYMKOWEGO DO MIEJSC ŚWIĘTYCH
Ks. Prałat mgr Ryszard Bugajski

DUSZPASTERSTWO PIESZYCH PIELGRZYMEK
Piesza Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę: Ks. mgr Robert Jahns
Gdyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę: Ks. mgr Krzysztof Czaja
Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę: Ks. mgr Krzysztof Ławrukajtis
Piesza Pielgrzymka Gdańszczan na Wzgórze Świętego Wojciecha – Ks. Kanonik mgr Zdzisław Róż
Piesza Pielgrzymka Młodzieży na Wzgórze Świętego Wojciecha – Ks. mgr lic. Krzysztof Nowak
Piesza Pielgrzymka do Błogosławionej Doroty z Mątowów Wielkich – Ks. mgr Krzysztof Ławrukajtis
Piesza Pielgrzymka Oliwska do Wejherowa - Ks. Kanonik mgr Waldemar Waluk
Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę

DUSZPASTERSTWO POLICJANTÓW
Ks. Prałat dr Bogusław Głodowski

DUSZPASTERSTWO B. POLONII GDAŃSKIEJ
Ks. Prałat mgr Cezary Annusewicz

DUSZPASTERSTWO PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU
Ks. Kanonik dr Krzysztof Szerszeń

DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ
Ks. Kanonik dr Jan Uchwat
Gdańskie Seminarium Duchowne

DUSZPASTERSTWO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ
Ks. Kanonik dr Jerzy Więcek

DUSZPASTERSTWO PRACOWNIKÓW WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Ks. Kanonik Bernard Zieliński

DUSZPASTERSTWO PRAWNIKÓW
Ks. Kanonik dr Grzegorz Świst

DUSZPASTERSTWO RODZIN
Ks. Kanonik Krzysztof Homoncik
p. Anna Mrozowicz (Doradczyni Diecezjalna)
Poradnia Rodzinna Archidiecezji Gdańskiej

DUSZPASTERSTWO ROLNIKÓW
Ks. mgr lic. Bolesław Antoniów

DUSZPASTERSTWO RZEMIEŚLNIKÓW
Ks. Kanonik mgr Ludwik Kowalski (Gdańsk)
Ks. Prałat Henryk Lew Kiedrowski (Gdynia)
Ks. Prałat Tadeusz Reszka (Wejherowo)

DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY CYWILNEJ
Ks. Kanonik dr Jerzy Więcek

DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA I FARMACEUTÓW
Ks. mgr Błażej Kwiatkowski

DUSZPASTERSTWO DO SPRAW SANKTUARIÓW
Ks. Prałat Stanisław Majkowski

DUSZPASTERSTWO SPORTOWCÓW
Ks. mgr Bartosz Nowak

DUSZPASTERSTWO STRAŻY POŻARNEJ
Ks. dr Jarosław Lisica (Kapelan w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gdańsku) oraz kapelani w jednostkach PSP i OSP

DUSZPASTERSTWO ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
Ks. Kanonik dr Krzysztof Niedałtowski
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych

DUSZPASTERSTWO TRZEŹWOŚCI I OSÓB UZALEŻNIONYCH
Ks. Prałat dr Bogusław Głodowski (Uzależnionych)
Ks. mgr Karol Wnuk (Trzeźwości)

DUSZPASTERSTWO WIĘZIENNE
Ks. mgr Przemysław Kalicki
Ks. mgr Krzysztof Ławrukajtis
Ks. mgr Artur Jadanowski

DUSZPASTERSTWO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Ks. mgr Piotr Dobek

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00