św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

RUCHY I STOWARZYSZENIA

AKCJA KATOLICKA
Ks. Kanonik mgr Zbigniew Cichon
Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej 

DZIEŁO BIBLIJNE
Ks. Kanonik prof. UG dr hab. Grzegorz Szamocki
Ks. dr Krzysztof Grzemski
Dzieło Biblijne

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
Br. Zdzisław Duma OFMCap.
O. Jonasz Krefta OFM

GRUPY MODLITEWNE ŚWIĘTEGO OJCA PIO
Ks. Kanonik Krzysztof Homoncik

HUMAN LIFE INTERNATIONAL - OBRONA ŻYCIA
Ks. Kanonik dr Jan Uchwat
Human Life International Europa

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CIVITAS CHRISTIANA
Ks. Prałat dr Mirosław Paracki
Civitas Christiana w Gdańsku

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY
Ks. mgr Błażej Kwiatkowski
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich w Gdańsku

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Ks. Prałat dr Mirosław Paracki

NEOKATECHUMENAT
Ks. mgr Jarosław Ropel

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
Ks. mgr Sylwester Malikowski
Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Gdańskiej

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH
Ks. mgr Paweł Jakimcio
Ruch Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Gdańskiej

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
Ks. mgr lic. Zenon Pipka - Moderator Diecezjalny
Ks. Tomasz Knuth - Domowy Kościół
Ks. mgr Mateusz Zawadzki - Oaza Młodzieżowa
Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej

STOWARZYSZENIE GDAŃSKA SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI JEZUS ŻYJE
Ks. mgr Zbigniew Wądrzyk
Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM WYCHODZĄCYM NA WOLNOŚĆ EMAUS
Ks. Kanonik dr Roman Zrój

TOWARZYSTWO DUCHA JEZUSOWEGO
Ks. Tadeusz Rykaczewski SAC 

ZAKON RYCERZY KOLUMBA
Ks. dr Krystian Wilczyński
Zakon Rycerzy Kolumba w Gdańsku 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00