św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Bazylika MariackaRys historyczny

1343 – Na mocy przywileju nadanego Głównemu Miastu w 1342 roku przez wielkiego mistrza krzyżackiego Ludolfa Koeniga przystąpiono do budowy kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii. Budowa trwała etapami przez 159 lat.

1502 – W dzień św. Panteleona 28 lipca uroczyście położono ostatnią cegłę w sklepieniu kościoła Mariackiego.

1517 – Mistrz Michał z Augsburga zakończył pracę nad ołtarzem głównym.

1529 – Dominikanin Pankracy Klemme wprowadził do kościoła nabożeństwa luterańskie. W 1572 roku luteranie po raz pierwszy celebrowali oficjalnie przy ołtarzu głównym. Jednak godność proboszcza przez wiele lat sprawowali nadal wyznaczeni przez królów polskich duchowni katoliccy.

1678 – W dniu 21 lipca poświęcono kamień węgielny pod przeznaczoną dla katolików gdańskich Kaplicę Królewską. Budowlę zaprojektował Tylman z Gameren. Prace nadzorowane przez Bartłomieja Ranischa ukończono w 1681 roku.

1945 – W marcu kościół spłonął w wyniku ostrzału artyleryjskiego. Wielka część sklepień, zwłaszcza nad transeptem i prezbiterium, runęła rozbijając kamienne płyty nagrobne tworzące posadzkę. Jeszcze przed 1945 rokiem niemieccy konserwatorzy zabezpieczyli część wystroju wnętrza kościoła, ratując go przed zniszczeniami. Po wojnie kościół został przekazany katolikom.

20 listopada 1965 – Kościół Mariacki bullą papieską uzyskał godność bazyliki mniejszej.

1978 – Zakończono prace przy odbudowie kościoła.

1987 – Ks. biskup Tadeusz Gocłowski promulgował dekret Kongregacji ds. biskupów nadający świątyni tytuł konkatedry.


Opis
Bazylika Mariacka zwana "koroną miasta Gdańska" wzbudzała zawsze zachwyt. Dominikanin Martin Gruneweg w 1606 roku pisał: "Jakkolwiek sławna jest wenecka fara, niewiele mniej jest i gdańska, którą nie inaczej w Polsce i innych krajach zowią tylko wielkim kościołem i uważają ją wszyscy za piękną i bogatą.[...] A są w niej wszystkie zakątki tak miłe, że się wydaje, jakby się uśmiechała i chciała do człowieka gadać. Prawdziwy ziemski raj".

Posiada ona kubaturę ok. 155 000 m3, długość 105,2m, szerokość w transepcie 66m. Na 27 filarach wspiera się sklepienie gwiaździste i kryształowe. Wznosi się ono na wysokość 28-30m. Wnętrze świątyni oświetlone jest przez 37 olbrzymich okien. Największe wschodnie ma 127m2 powierzchni.

Do kościoła prowadzi 7 bram, każda z innej uliczki. Zwieńcza go 7 wież iglicznych, 3 ceramiczne i wieża dzwonna o wysokości 82 m, zakończona dwoma dachami, między którymi znajduje się galeryjka widokowa, skąd można podziwiać widok na starówkę gdańską.

Mimo zniszczeń dokonanych w 1945 roku wyposażenie kościoła Mariackiego cechuje bogactwo sakralnej sztuki szczególnie średniowiecznej. Ołtarze główny, św. Barbary, św. Jakuba, św. Jadwigi, św. Doroty, św. Jana Chrzciciela, św. Adriana, Pieta, Piękna Madonna, scena ukrzyżowania na belce tęczowej, epitafia, Tablica Jałmużnicza, Tablica Dziesięciorga Przykazań, nagrobek Bahrów, chrzcielnica, czternastometrowy zegar astronomiczny z 1470 roku i wiele innych zabytków prezentuje najwyższy poziom artystyczny.

Jednak obecny wystrój świątyni daleki jest od tego, jaki zachował się do czasu ostatniej wojny – brakuje wielu elementów zniszczonych i zaginionych lub przechowywanych poza kościołem Panny Marii. W zamian można w nim oglądać dzieła przeznaczone pierwotnie dla innych sakralnych wnętrz. Prospekt organowy, misa chrzcielna, ambona pochodzą z kościoła św. Jana. Być może, wraz ze zwrotem zabytków pozostających poza świątynią jej wnętrze zbliży się do dawnego kształtu.

Zdjęcie - panorama Bazyliki Mariackiej (600 kB)

Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP

Więcej informacji - oficjalna strona Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
autor tekstu: Zdzisław Skrago

Msze Święte

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
BAZYLIKA MARIACKA 7.30, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00 ( od października do maja ) 19.00 (w czasie wakacyjnym)
KAPLICA KRÓLEWSKA 11.00 – dzieci i młodzież (w roku szkolnym)
DNI POWSZEDNIE
BAZYLIKA MARIACKA 6.30, 7.30, 18.00 ( od października do maja ) 19.00 (od maja do października)

 

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00