św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Lp.DekanatDziekanWicedziekanParafii
1. Gdańsk Śródmieście Ks. Prałat mgr lic. Cezary Annusewicz Ks. Kanonik mgr Ludwik Kowalski
9
2. Gdańsk Dolne Miasto Ks. Kanonik mgr Stanisław Linda Ks. Kanonik mgr Rajmund Lamentowicz
7
3. Gdańsk Łostowice Ks. Kanonik Krzysztof Homoncik Ks. Kanonik Wiesław Srogosz
9
4. Gdańsk Siedlce Ks. Kanonik mgr Andrzej Bemowski Ks. Kanonik mgr lic. Jacek Tabor
8
5. Gdańsk Wrzeszcz Ks. Kanonik mgr Zbigniew Cichon Ks. Kanonik mgr Jan Świstowicz
9
6. Gdańsk Oliwa Ks. Kanonik mgr Wojciech Tokarz Ks. Kanonik mgr Andrzej Pradela
10
7. Gdańsk Przymorze Ks. Kanonik mgr Grzegorz Stolczyk Ks. Kanonik mgr lic. Krzysztof Lis
8
8. Gdynia Śródmieście Ks. Infułat dr Edmund Skalski Ks. Prałat prof. AM dr hab. Jacek Bramorski
9
9. Gdynia Orłowo Ks. Kanonik dr Tomasz Biedrzycki Ks. mgr Bogumił Nowakowski
8
10. Gdynia Chylonia Ks. Prałat Stanisław Megier Ks. dr Jacek Socha
7
11. Gdynia Oksywie Ks. Prałat dr Sławomir Decowski Ks. Kanonik mgr Marek Wende
10
12. Kielno Ks. Kanonik mgr Piotr Gruba Ks. mgr Piotr Maciołek
7
13. Kolbudy Ks. Kanonik mgr lic. Czesław Hybel Ks. Kanonik mgr Adam Zelewski
8
14. Morski Ks. mgr Adam Pleskot Ks. mgr lic. Sławomir Skoblik
7
15. Luzino Ks. Kanonik Stanisław Bach Ks. Kanonik mgr lic. Jarosław Hinc
9
16. Pruszcz Gdański Ks. Prałat dr Grzegorz Rafiński Ks. Kanonik mgr Krzysztof Sroka
11
17. Puck Ks. Kanonik mgr Piotr Pastewski Ks. Prałat mgr Jerzy Kunca
8
18. Reda Ks. Kanonik mgr Jan Kowalski Ks. dr Fabian Tokarski
9
19. Sopot ks. Prałat płk mgr Jan Wołyniec Ks. dr Mirosław Gawron
7
20. Trąbki Wielkie Ks. Kanonik mgr lic. Bolesław Antoniów Ks. mgr Jarosław Brylowski
6
21. Wejherowo Ks. Infułat Daniel Nowak Ks. Kanonik Piotr Żynda
11
22. Żarnowiec Ks. Kanonik mgr Krzysztof Stachowski Ks. Kanonik Zygmunt Jankowski
8
23. Żukowo Ks. Kanonik Czesław Las Ks. dr Daniel Knapiński
8
24. Żuławy Steblewskie Ks. Kanonik mgr Janusz Mathea Ks. Kanonik Piotr Radzik
8

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00