św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Bractwo św. Pawła jest męską formacją katolicką działającą na terenie Archidiecezji Gdańskiej.

Wraz z innymi środowiskami mężczyzn w kraju (Mężczyźni św. Józefa, Mężczyźni Pustelni, Przymierze Wojowników, Lew Judy) bractwo po raz pierwszy organizuje narodową pielgrzymkę mężczyzn na Jasną Górę.


Zawierzając Polaków, polskich mężczyzn Maryi, chcemy szukać siły u Boga, zgodnie z zawołaniem naszego patrona, św. Pawła: "Bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi!" (Ef 6,10). Siły te są nam potrzebne, by dobrze służyć Jezusowi, rodzinie, parafii.


Zapraszamy do wspólnego wyjazdu w sobotę 4 listopada autokarami.

Wszelkie dodatkowe informacje i zapisy na stronie bractwa.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00