św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance zaprasza do wzięcia udziału w 5 - jubileuszowym konkursie fotograficznym z okazji 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie: "Pejzaż Maryjny wokół nas". Konkurs rozpoczął się w dniu 2 kwietnia 2017 r. i potrwa do 1 października 2017 r. Rozwiązanie konkursu 8 października 2017 r. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej 13 października 2017 r. po Mszy Św. odpustowej o godz 18:00. Więcej informacji i regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Sanktuarium - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00