św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

#ZEJDZZKANAPY - to tytuł programu formacyjnego dla młodzieży na rok 2017. Udostępniamy materiały do wykorzystania w duszpasterstwie młodzieży.

Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Gdańskiej informuje, że w tym roku Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży wydaje materiały formacyjne do pracy w grupach z młodzieżą, związaną ze Światowymi Dniami Młodzieży w formie elektronicznej.

Tegoroczne materiały po tytułem „Zejdź z kanapy” ukazywać się będą sukcesywnie na każdy miesiąc.

Każdy miesiąc ma swój temat, odpowiednio dobrany fragment Pisma Świętego oraz przemówienia Papieża Franciszka. W filmiku znaleźć można wypowiedzi Ojca Świętego i krótką wypowiedź (zachętę lub świadectwo) młodzieży. Bardzo ważnym elementem jest tzw. skrzyknięcie. Chodzi o to, aby w jednym czasie, gdzie tylko będzie taka możliwość, zrobić coś dobrego wspólnie.

Materiały na każdy miesiąc przygotowuje inna diecezja. W ten sposób program staje się wspólnym dziełem.

STYCZEŃ 2017

LUTY 2017

MARZEC 2017

KWIECIEŃ 2017

MAJ 2017

CZERWIEC 2017

WRZESIEŃ 2017

PAŹDZIERNIK 2017

LISTOPAD 2017

 

 

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00