św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie tradycyjnie w dniach w dniach 18-25 stycznia 2018 pod hasłem: Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15, 6).

 

A oto plan nabożeństw Tygodnia Modlitw:

18.01.2018 (czwartek) - Kościół rzymskokatolicki - Parafia św. Rafała Kalinowskiego; Gdańsk, ul. Złota Karczma 24 – godz. 18.00

20.01.2018 (sobota) - Kościół Prawosławny; Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 – godz. 17.00

21.01.2018 (niedziela) - Kościół Polskokatolicki; Gdańsk, ul. 3 Maja 19 – godz. 18.00

22.01.2018 (poniedziałek) - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny; Gdańsk, ul. Pniewskiego 8 – godz. 18.00

24.01.2018 (środa) - Kościół Ewangelicko-Augsburski Zbawiciela; Sopot, ul. Parkowa 5 – godz. 18.00

26.01.2018 (piątek) - XVIII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce - Modlitwa o pokój z Przedstawicielami innych religii - Centrum Ekumeniczne św. Brygidy; Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 124 – godz. 18.00

 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan uprzedza po raz XX Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce pod hasłem: Pokój! Pokój dalekim i bliskim (Iz 57, 19) obchodzony 17 stycznia. XVIII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce obchodzony jest 26 stycznia pod hasłem: Chrześcijanie i Muzułmanie: troska o wspólny dom.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej modlitwy.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00