św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W niedzielę 2 kwietnia 2017 r. Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie odwiedzi prezydent Human Life International - Ks. Shenan Boquet. Będzie koncelebrował Mszę św.  o godz. 12:00, a następnie zapraszamy na spotkanie w sali konferencyjnej. Będzie krótki wykład i możliwość zadawania pytań. Temat spotkania: "Sytuacja w ochronie życia i rodziny w aspekcie międzynarodowym".

Ks. Shenan Boquet jest prezydentem najstarszej organizacji pro-life w USA, która ma swoje filie w 80 krajach. Została założona przez o. Paula Marxa OSB w 1973 roku. Organizacja Human Life International statutowo ma zawsze za prezydenta kapłana katolickiego. Jako prezydent HLI jeździ po całym świecie z misją pro-life. HLI ma swoją filię w Polsce w Gdańsku, która się nazywa Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00