św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej zaprasza na weekendową sesję biblijną, która odbędzie się od 12 do 14 maja 2017 roku. Tym razem nasze spotkanie poświęcimy Księdze Rodzaju. Przewodnikiem w odkrywaniu treści i bogactwa tej księgi będzie ks. dr Krzysztof Napora z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Poniżej szczegóły tego wydarzenia.
 
Temat sesji: "Księga Rodzaju: Na początku... teraz i zawsze..."
 
Termin: od piątku, 12 maja (rozpoczęcie o 18.00) do niedzieli, 14 maja (zakończenie o 15.00).
 
Miejsce: Dom Sióstr Franciszkanek w Sobieszewie, ul. Przegalińska 29 (pół godziny autobusem miejskim z dworca w Gdańsku).
 
Charakter spotkania: sesje biblijne mają charakter rekolekcji, tzn. oprócz wykładów sprawowana będzie Eucharystia, będzie czas na modlitwę i spowiedź św., a 13 maja będzie Nabożeństwo Fatimskie.
 
Szczegółowe informacje i zapisy na naszej stronie www.szkolabiblijna.gda.pl oraz na www.facebook.com/szkolabiblijna/ 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00