św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie tradycyjnie w dniach w dniach 18-25 stycznia 2017 pod hasłem: Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20).

A oto plan nabożeństw Tygodnia Modlitw:

15.01.2017 (niedziela)          Modlitwa o pokój z Przedstawicielami innych religii - Centrum Ekumeniczne św. Brygidy, Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 124 – godz. 18.00.
 
18.01.2017 (środa)                Kościół Ewangelicko-Augsburski - Sopot, skwer im. ks. Otto Bowiena 5 (Park Południowy) - godz. 18.00.
 
19.01.2017 (czwartek)          Kościół Ewangelicko-Metodystyczny - Gdańsk, ul. Pniewskiego 8 – godz. 18.00.

20.01.2017 (piątek)               Kościół rzymskokatolicki - Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Legionów 13 – godz. 18.00.

21.01.2017 (sobota)              Kościół Prawosławny - Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 – godz. 17.00

22.01.2017 (niedziela)          Kościół Polskokatolicki - Gdańsk, ul. 3 Maja 19 – godz. 18.00.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan uprzedza po raz XX Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce pod hasłem: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść (Jr 20,7) obchodzony 17 stycznia. Natomiast 26 stycznia obchodzony będzie XVII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce pod hasłem: Chrześcijanie i Muzułmanie: adresaci i narzędzia Bożego miłosierdzia.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00