św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W dniu 7 stycznia 2018r. miało miejsce XX spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem odznaczeń Pro Ecclesia et Populo Archidiecezji Gdańskiej (Dla Kościoła i Narodu) oraz koncert kolęd w wykonaniu Chóru Cantores Minores Gedenenses pod dyrekcją Ewy Mazur.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Kapitułę Nagrody Pro Ecclesia et Populo i miało miejsce w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Wzięło w nim udział ok. 200 przedstawicieli różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Ks. bp Wiesław Szlachetka, Posłowie RP Kazmierz Smoliński, Jarosław Sellin i Jan Klawiter, Senator Antoni Szymański, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, z-ca przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Hanna Zych Cisoń.

Uroczyście wręczone zostały odznaczenia i dyplomy uznania Pro Ecclesia et Populo za rok 2017 następującym osobom:

Ewie Mazur

- za wieloletnie ofiarne prowadzenie chóru „Cantores Minores Gedanenses” , rozwijanie chrześcijańskiej kultury muzycznej i śpiewu liturgicznego, a także propagowanie wartości chrześcijańskich poprzez muzykę sakralną.

Magdalenie i Stanisławowi Matczakom

- za wieloletni wysiłek włożony w propagowanie dialogu prowadzącego do spotkania męża i żony poprzez współprowadzenie gdyńskiego Ośrodka Spotkań Małżeńskich, który prowadzi rekolekcje szczególnie pomocne dla par przeżywających kryzys małżeński, turnusów wakacyjnych oraz małych grup porekolekcyjnych.

Małgorzacie Chojnowskiej

- za animowanie Klubu Seniora Stowarzyszenia św. Mikołaja Biskupa, wszechstronne działanie na rzecz osób starszych i osamotnionych oraz ich formacji duchowej, a także za pracę charytatywną dla ubogich i bezdomnych.

Marii i Władysławowi Ornowskim

- za niesienie pomocy ubogim rodzinom w ponad 30 – letniej działalności charytatywnej, wspieranie dzieci w ramach ponad 20-letniej działalności Fundacji Społecznej na rzecz Dzieci „Pan Władek” oraz w Zespole „Caritas” przy parafii św. Bartłomieja w Mierzeszynie.

Danucie i Andrzejowi Laskowskim

- za wyjątkową aktywności w działalności Akcji Katolickiej przy parafii Gwiazdy Morza w Sopocie, organizację pielgrzymek, wypoczynku dla dzieci - także z Białorusi i Ukrainy,  podejmowanie licznych akcji charytatywnych i ewangelizacyjnych w ramach Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

Chór Cantores Minores Gedanenses został uhonorowany dyplomem za:

36 lat aktywnej działalności i znakomite propagowanie wartości chrześcijańskich poprzez muzykę sakralną.

 

Gratulacje uhonorowanym oraz życzenia noworoczne zgromadzonym złożyli: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, z-ca przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego Hanna Zych Cisoń, a w imieniu parlamentarzystów Poseł Jarosław Sellin.

Przez aklamację został przyjęty Apel w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (Apel poniżej).

Kolejnym punktem spotkania noworocznego był znakomity koncert kolęd w wykonaniu Chóru Cantores Minores Gedanenses pod dyrekcja Ewy Mazur.

Pod wysłuchaniu fragmentu Pisma Świętego, ks. Bp Wiesław Szlachetka wygłosił słowo do zebranych, po czym uczestnicy spotkania złożyli sobie wzajemnie życzenia.

Antoni Szymański

Przewodniczący Kapituły Pro Ecclesia et Populo

 

Apel Ruchów i Organizacji Katolickich Archidiecezji Gdańskiej (Gdańsk, 7 stycznia 2018)

Jako przedstawiciele Ruchów i Organizacji Katolickich Archidiecezji Gdańskiej zgromadzeni na XX spotkaniu noworocznym, połączonym w wręczeniem odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Społeczeństwa), pragniemy nawiązać do orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 5 grudnia bieżącego roku.

Pan Prezydent wezwał w nim wszystkie środowiska i ugrupowania społeczne do dialogu w perspektywie zbliżającej się 100-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyraził godną uznania determinację, aby położyć kres temu, co nazwał wyniszczającym starciem wrogich plemion. Obserwując to, co się dzieje w polskich realiach, jako przedstawiciele laikatu zdecydowanie podzielamy ten punkt widzenia.

Potwierdzamy, że przyszedł czas na rozmowę pomiędzy depozytariuszami bezcennego dobra, którym jest nasze wspólne, niepodległe państwo. Stanowczo podkreślamy za Panem Prezydentem, że ojczyzna nie jest niczyją wyłączną własnością.

Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że Polska - wiecznie młoda i zniewalająco piękna, groźna, ale i pełna majestatu – wciąż budzi w nas nowe siły i zdolności, dumę i odwagę, wielkie idee i żywe uczucia. Dlatego pragniemy jeszcze pełniej włączyć się w opiekę nad tym skarbem, który kiedyś przekażemy naszym dzieciom i wnukom.

Wzywamy wszystkich rodaków, szczególnie tych, którzy są uwikłani w niekończący się spór polityczny, by odwrócili oczy od siebie samych, a trzymali je utkwione w Polsce. Korzystając z inspiracji ojców polskiej niepodległości 1918 roku: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa oraz Wojciecha Korfantego, naśladując sługi Ojczyzny i Kościoła: św. Jana Pawła II, Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego oraz bł. Jerzego Popiełuszkę – pragniemy wnieść swój wkład w utrwalenie wolności i pokoju społecznego w naszej ojczyźnie.  

Deklarujemy, że w naszych środowiskach i wspólnotach będziemy posługiwać się językiem wolnym od nienawiści i wzajemnego wykluczenia. Promować będziemy partnerską debatę i nade wszystko będziemy szukać tego, co łączy.

Deklarujemy modlitwę o pokój i dialog w naszej ojczyźnie, otaczając nią w sposób szczególny Pana Prezydenta, parlamentarzystów, członków rządu oraz samorządowców, a także wszystkich rodaków w roku 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie tradycyjnie w dniach w dniach 18-25 stycznia 2018 pod hasłem: Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15, 6).

 

A oto plan nabożeństw Tygodnia Modlitw:

18.01.2018 (czwartek) - Kościół rzymskokatolicki - Parafia św. Rafała Kalinowskiego; Gdańsk, ul. Złota Karczma 24 – godz. 18.00

20.01.2018 (sobota) - Kościół Prawosławny; Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 – godz. 17.00

21.01.2018 (niedziela) - Kościół Polskokatolicki; Gdańsk, ul. 3 Maja 19 – godz. 18.00

22.01.2018 (poniedziałek) - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny; Gdańsk, ul. Pniewskiego 8 – godz. 18.00

24.01.2018 (środa) - Kościół Ewangelicko-Augsburski Zbawiciela; Sopot, ul. Parkowa 5 – godz. 18.00

26.01.2018 (piątek) - XVIII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce - Modlitwa o pokój z Przedstawicielami innych religii - Centrum Ekumeniczne św. Brygidy; Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 124 – godz. 18.00

 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan uprzedza po raz XX Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce pod hasłem: Pokój! Pokój dalekim i bliskim (Iz 57, 19) obchodzony 17 stycznia. XVIII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce obchodzony jest 26 stycznia pod hasłem: Chrześcijanie i Muzułmanie: troska o wspólny dom.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej modlitwy.

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00