św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Po raz jedenasty pod patronatem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzego Gwizdały odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa -  Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku, zatytułowana: Racja czy relacja.

Wobec licznych zagrożeń skierowanych przeciwko rodzinie i młodemu pokoleniu, potrzebne są nam narzędzia do skutecznej walki i przeciwdziałania różnym współczesnym zagrożeniom społecznym i duchowym.

Jednym z takich narzędzi jest powyższa konferencja, dzięki której uczestnicy będą mogli pozyskać  stosowną  wiedzę i umiejętności pozwalające na przeciwstawienie się współczesnym trendom.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie konferencji: https://konferencjazagrozenia.lokomotywa.edu.pl/

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00