św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Zmiany personalne

Wybierz rok:

Zmiany personalne w roku 2017

KsiądzFunkcje rozpoczęteFunkcje zakończone

Październik 2017

Ks. mgr Blok MarcinRejonowy Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, diec. gdańska (16-10-2017)
Ks. Infułat mgr lic. Bogdanowicz Stanisławkapituła archikatedralna - kanonik gremialny, diec. gdańska (20-10-2017)
infułat (protonotariusz apostolski), diec. gdańska (20-10-2017)
emeryt, par. Wniebowzięcia NMP, Gdańsk (20-10-2017)
Ks. dr Gawron Mirosławadministrator, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sopot (16-10-2017)
wikariusz, par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Gdańsk Chełm (16-10-2017)
Ks. mgr Jereczek TomaszRejonowy Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, diec. gdańska (16-10-2017)
Ks. dr Jeszka Adamwykładowca GSD, diec. gdańska (01-10-2017)
Ks. mgr lic. Kotłowski MariuszRejonowy Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, diec. gdańska (16-10-2017)
Ks. mgr lic. Lewicki MateuszRejonowy Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, diec. gdańska (16-10-2017)
Ks. mgr Rzeszewicz Janwikariusz, par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Gdańsk Chełm (16-10-2017)
wikariusz, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sopot (16-10-2017)
Ks. Kanonik mgr Sroka KrzysztofCaritas Polska, diec. gdańska (01-10-2017)

Wrzesień 2017

Ks. Kanonik mgr lic. Antoniów Bolesławkapituła kolegiacka staroszkocka - kanonik honorowy, diec. gdańska (10-09-2017)
Ks. Czuj Adamkapelan hospicjum, dom opieki Hospicjum św. Józefa, Sopot (27-09-2017)
Ks. Jakubiak (CPPS) Bogdan kapłan zakonny, diec. gdańska (01-09-2017)
misjonarz, zak.męski Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, Swarzewo (01-09-2017)
Ks. Jędrzejewski (SAC) Leszekkapelan szpitala, dom opieki Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Grużlicy, Gdańsk (01-09-2017)
Ks. mgr lic. Maizner (SAC) Sławomir kapłan zakonny, diec. gdańska (01-09-2017)
pomoc duszpasterska, par. Matki Boskiej Częstochowskiej, Gdańsk Wrzeszcz (01-09-2017)
inna funkcja, zak.męski Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Ksieża Pallotyni), Gdańsk (01-09-2017)
kapelan szpitala, dom opieki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk (01-09-2017)
Ks. Radzik Piotr Wicedziekan, dek. Żuławy Steblewskie (27-09-2017)
Wicedziekan, dek. Żuławy Steblewskie (27-09-2017)
Ks. Seremak (SAC) Waldemarkapelan hospicjum, dom opieki Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza, Gdańsk (01-09-2017)
Ks. Kanonik mgr lic. Sobczak MaciejDyrektor Ekonomiczny Gdańskiego Seminarium Duchownego, diec. gdańska (21-09-2017)
Ks. mgr lic. Sprengel MarcinKapelan Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, diec. gdańska (21-09-2017)
pomoc duszpasterska, par. Św. Ignacego Loyoli, Gdańsk Stare Szkoty (21-09-2017)
wikariusz, par. Św. Aniołów Stróżów, Mrzezino (21-09-2017)
Ks. Kanonik mgr Sroka Krzysztofpomoc duszpasterska, par. Chrystusa Króla, Gdańsk (21-09-2017)
Kapelan Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, diec. gdańska (21-09-2017)
pomoc duszpasterska, par. Św. Ignacego Loyoli, Gdańsk Stare Szkoty (21-09-2017)
Ks. Szykuła (CPPS) Mariusz kapłan zakonny, diec. gdańska (01-09-2017)
inna funkcja, zak.męski Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, Swarzewo (01-09-2017)
Ks. Kanonik dr Wilczyński Krystianwikariusz, par. Św. Aniołów Stróżów, Mrzezino (21-09-2017)
notariusz Kurii Biskupiej, diec. gdańska (21-09-2017)
Dyrektor Ekonomiczny Gdańskiego Seminarium Duchownego, diec. gdańska (21-09-2017)
zamieszkały w Seminarium, diec. gdańska (21-09-2017)

Sierpień 2017

Ks. mgr Balawander (SDB) Józef kapłan zakonny, diec. gdańska (01-08-2017)
pomoc duszpasterska, par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Rumia (01-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (Księża Salezjanie), Rumia (01-08-2017)
O. mgr Białek (SJ) Jerzy kapłan zakonny, diec. gdańska (01-08-2017)
pomoc duszpasterska, par. Św. Stanisława Kostki, Gdynia (01-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Gdynia (01-08-2017)
Ks. dr Białk Łukaszwikariusz, par. Św. Wojciecha, Kielno (16-08-2017)
pomoc duszpasterska, par. Trójcy Świętej, Wejherowo (16-08-2017)
O. Domagała (SJ) Romuald kapłan zakonny, diec. gdańska (08-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Jastrzębia Góra (08-08-2017)
O. Domeracki (SJ) Tadeusz kapłan zakonny, diec. gdańska (06-08-2017)
proboszcz, par. Świętego Krzyża, Gdańsk Wrzeszcz (06-08-2017)
superior, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Gdańsk Wrzeszcz (06-08-2017)
Ks. Drzyzgiewicz (SDB) Witold kapłan zakonny, diec. gdańska (15-08-2017)
proboszcz, par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Rumia (15-08-2017)
przełożony domu zakonnego, zak.męski Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (Księża Salezjanie), Rumia (15-08-2017)
Ks. dr Formela (SDB) Mirosław kapłan zakonny, diec. gdańska (01-08-2017)
pomoc duszpasterska, par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Rumia (01-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (Księża Salezjanie), Rumia (01-08-2017)
Ks. Frost (SAC) Krzysztof kapłan zakonny, diec. gdańska (01-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni), Gdańsk (01-08-2017)
O. mgr Ginter (SJ) Grzegorz kapłan zakonny, diec. gdańska (01-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Gdynia (01-08-2017)
Ks. Hołda (MS) Łukasz kapłan zakonny, diec. gdańska (31-08-2017)
katecheta, par. Matki Boskiej Saletyńskiej, Gdańsk Sobieszewo (31-08-2017)
ekonom, zak.męski Misjonarze Matki Boskiej z La Salette (Księża Saletyni), Gdańsk Sobieszewo (31-08-2017)
O. Jajko (SJ) Mirosław kapłan zakonny, diec. gdańska (08-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Jastrzębia Góra (08-08-2017)
Ks. dr Jeszka Adamwikariusz, par. Trójcy Świętej, Gdańsk Oliwa (16-08-2017)
rezydent, par. Wniebowzięcia NMP, Żukowo (16-08-2017)
O. Juchnowicz (SJ) Adam kapłan zakonny, diec. gdańska (08-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Jastrzębia Góra (08-08-2017)
Ks. mgr Jóźwiak (SAC) Adrian kapłan zakonny, diec. gdańska (25-08-2017)
wikariusz, par. Matki Boskiej Częstochowskiej, Gdańsk Wrzeszcz (25-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Ksieża Pallotyni), Gdańsk (25-08-2017)
Ks. Kawczyk (SAC) Tomasz kapłan zakonny, diec. gdańska (25-08-2017)
wikariusz, par. Matki Boskiej Częstochowskiej, Gdańsk Wrzeszcz (25-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Ksieża Pallotyni), Gdańsk (25-08-2017)
Ks. Kiciński (SDB) Tadeusz kapłan zakonny, diec. gdańska (01-08-2017)
pomoc duszpasterska, par. Św. Jana Bosko, Gdańsk Orunia (01-08-2017)
Zastępca przełożonego, zak.męski Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (Księża Salezjanie), Gdańsk Orunia (01-08-2017)
O. Klin (SJ) Tomasz kapłan zakonny, diec. gdańska (08-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Jastrzębia Góra (08-08-2017)
Ks. Komisarz (MS) Piotr kapłan zakonny, diec. gdańska (26-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Misjonarze Matki Boskiej z La Salette (Księża Saletyni), Gdańsk Sobieszewo (26-08-2017)
pomoc duszpasterska, par. Matki Boskiej Saletyńskiej, Gdańsk Sobieszewo (31-08-2017)
Ks. mgr Konkol Krzysztofadministrator, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sopot (31-08-2017)
O. Kożuchowski (SP) Mariusz kapłan zakonny, diec. gdańska (01-08-2017)
pomoc duszpasterska, par. Wniebowzięcia NMP, Bolszewo (01-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Zakon Szkół Pobożnych (Księża Pijarzy), Bolszewo (01-08-2017)
O. Kuffel (SJ) Jarosławproboszcz, par. Świętego Krzyża, Gdańsk Wrzeszcz (06-08-2017)
przełożony domu zakonnego, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Gdańsk Wrzeszcz (06-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Gdynia (05-08-2017)
Ks. mgr Langowski Wojciechojciec duchowny GSD, diec. gdańska (26-08-2017)
zamieszkały w Seminarium, diec. gdańska (26-08-2017)
wikariusz, par. Św. Ignacego Loyoli, Gdańsk Stare Szkoty (26-08-2017)
Ks. Kanonik mgr lic. Mudlaff Krzysztofpomoc duszpasterska, diec. gdańska (26-08-2017)
ojciec duchowny GSD, diec. gdańska (26-08-2017)
zamieszkały w Seminarium, diec. gdańska (26-08-2017)
Ks. Kanonik mgr Nowak Marcinkapituła kolegiacka staroszkocka - kanonik honorowy, diec. gdańska (17-08-2017)
Ks. Orłowski (SAC) Jędrzejkapelan hospicjum, diec. gdańska (31-08-2017)
kapłan zakonny, diec. gdańska (31-08-2017)
pomoc duszpasterska, par. Matki Boskiej Częstochowskiej, Gdańsk Wrzeszcz (31-08-2017)
wicerektor, zak.męski Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Ksieża Pallotyni), Gdańsk (31-08-2017)
O. mgr Osek (OP) Michał kapłan zakonny, diec. gdańska (01-08-2017)
pomoc duszpasterska, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (01-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (01-08-2017)
Ks. mgr Piotrowski (SDB) Adam kapłan zakonny, diec. gdańska (01-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (Księża Salezjanie), Kniewo (01-08-2017)
Ks. Seremak (SAC) Waldemarkapelan szpitala, dom opieki Centrum Medycyny Inwazyjnej GUMed, Gdańsk (31-08-2017)
kapelan szpitala, dom opieki Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Grużlicy, Gdańsk (31-08-2017)
Ks. mgr Sieniawski Krzysztofwikariusz, par. Bł. Doroty z Mątew, Gdańsk Jasień (16-08-2017)
wikariusz, par. Św. Wojciecha, Kielno (16-08-2017)
O. Stelmaszczuk (SJ) Marek kapłan zakonny, diec. gdańska (25-08-2017)
pomoc duszpasterska, par. Świętego Krzyża, Gdańsk Wrzeszcz (25-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Gdańsk Wrzeszcz (25-08-2017)
Ks. Tokarczyk (SDB) Janusz kapłan zakonny, diec. gdańska (01-08-2017)
katecheta, par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Rumia (01-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (Księża Salezjanie), Rumia (01-08-2017)
O. Twarowski (SJ) Stanisław kapłan zakonny, diec. gdańska (01-08-2017)
dyrektor szkoły, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Gdynia (01-08-2017)
O. Wojda (SP) Mirosław kapłan zakonny, diec. gdańska (01-08-2017)
pomoc duszpasterska, par. Wniebowzięcia NMP, Bolszewo (01-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Zakon Szkół Pobożnych (Księża Pijarzy), Bolszewo (01-08-2017)
O. Wróbel (SJ) Jacek kapłan zakonny, diec. gdańska (08-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Jastrzębia Góra (08-08-2017)
Ks. Zaborowski (SDB) Marek kapłan zakonny, diec. gdańska (01-08-2017)
katecheta, zak.męski Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (Księża Salezjanie), Kniewo (01-08-2017)
Ks. Ziółkowski (SDB) Piotr kapłan zakonny, diec. gdańska (01-08-2017)
pomoc duszpasterska, par. Św. Jana Bosko, Gdańsk Orunia (01-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (Księża Salezjanie), Gdańsk Orunia (01-08-2017)
Ks. Łachut (SDB) Waldemar kapłan zakonny, diec. gdańska (15-08-2017)
proboszcz, par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Rumia (15-08-2017)
przełożony domu zakonnego, zak.męski Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (Księża Salezjanie), Rumia (15-08-2017)
Ks. Łodyka (SDB) Eugeniusz kapłan zakonny, diec. gdańska (01-08-2017)
rezydent, par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Rumia (01-08-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (Księża Salezjanie), Rumia (01-08-2017)

Lipiec 2017

Ks. Ambrosiewicz Dominikwikariusz, par. Matki Boskiej Bolesnej, Gdańsk (01-07-2017)
Ks. mgr lic. Babul Łukaszwikariusz, par. Św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, Gdynia Wiczlino (01-07-2017)
Ks. mgr Belling Radosławwikariusz, par. Matki Bożej Brzemiennej, Gdańsk Matemblewo (01-07-2017)
Ks. dr Białk Łukaszpomoc duszpasterska, par. Trójcy Świętej, Wejherowo (01-07-2017)
Ks. mgr Bielan Michałwikariusz, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Gdynia (01-07-2017)
Ks. mgr lic. Bobek Dariuszwikariusz, par. Św. Antoniego Padewskiego, Gdańsk Brzeźno (01-07-2017)
Ks. mgr Borysewicz Krzysztofwikariusz, par. NMP Królowej Polski, Wejherowo (01-07-2017)
Ks. mgr Błaszków Tomaszwikariusz, par. Św. Jana Chrzciciela, Gdańsk Kiełpino (01-07-2017)
Ks. mgr Cichy Dominikwikariusz, par. Matki Odkupiciela, Gdańsk Wrzeszcz (01-07-2017)
Ks. mgr Czepczyński Jarosławwikariusz, par. Św. Jana Chrzciciela i Św. Alberta Chmielowskiego, Gdynia Chylonia (01-07-2017)
Ks. mgr Czyżewski Marekwikariusz, par. NMP Królowej Polski, Wejherowo (10-07-2017)
wikariusz, par. Św. Kazimierza Królewicza, Gdańsk Zaspa (09-07-2017)
Ks. mgr lic. Dacko Mikołajwikariusz, par. Św. Michała Archanioła, Gdynia Oksywie (01-07-2017)
Ks. mgr lic. Daroszewski Grzegorzwikariusz, par. Św. Brygidy, Gdańsk (01-07-2017)
Ks. mgr Dopke Tomaszpomoc duszpasterska, par. NMP Królowej Różańca Św., Gdańsk Przymorze (01-07-2017)
Br. Dąbkowski (OMI) Rafał brat zakonny, diec. gdańska (01-07-2017)
furtian, zak.męski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów NMP Niepokalanej (Ojcowie Oblaci), Gdańsk (01-07-2017)
O. Ewertowski (OFM Conv) Bartłomiej kapłan zakonny, diec. gdańska (01-07-2017)
pomoc duszpasterska, par. Św. Antoniego Padewskiego, Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana (01-07-2017)
inna funkcja, zak.męski Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojcowie Franciszkanie Konwentualni), Gdynia (01-07-2017)
O. Ewertowski (OMI) Tomasz kapłan zakonny, diec. gdańska (01-07-2017)
spowiednik, zak.męski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów NMP Niepokalanej (Ojcowie Oblaci), Gdańsk (01-07-2017)
O. Furman (OMI) Piotr kapłan zakonny, diec. gdańska (01-07-2017)
przełożony domu zakonnego, zak.męski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów NMP Niepokalanej (Ojcowie Oblaci), Gdańsk (01-07-2017)
Ks. mgr Gidziński Krzysztofwikariusz, par. Św. Kazimierza Królewicza, Gdańsk Zaspa (01-07-2017)
Ks. mgr lic. Grelewicz Łukaszwikariusz, par. Św. Stanisława Bp., Gdańsk Wrzeszcz (01-07-2017)
O. Gronek (SJ) Robert kapłan zakonny, diec. gdańska (27-07-2017)
pomoc duszpasterska, par. Świętego Krzyża, Gdańsk Wrzeszcz (27-07-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Gdańsk Wrzeszcz (27-07-2017)
Ks. mgr lic. Herman Januszwikariusz, par. Św. Br. Alberta Chmielowskiego, Gdańsk Kokoszki (01-07-2017)
Ks. mgr lic. Hrubiszewski Adamwikariusz, par. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Chwaszczyno (01-07-2017)
O. Jamrocha (OMI) Włodzimierz kapłan zakonny, diec. gdańska (01-07-2017)
superior, zak.męski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów NMP Niepokalanej (Ojcowie Oblaci), Gdańsk (01-07-2017)
Ks. mgr Jereczek Tomaszwikariusz, par. Św. Antoniego Padewskiego, Reda (01-07-2017)
Ks. mgr Kaczmarek Andrzejwikariusz, par. Miłosierdzia Bożego, Gdańsk Migowo (01-07-2017)
Br. Kalaczyński (OMI) Krzysztof brat zakonny, diec. gdańska (01-07-2017)
kucharz, zak.męski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów NMP Niepokalanej (Ojcowie Oblaci), Gdańsk (01-07-2017)
Ks. mgr Kijewski Dawidwikariusz, par. Św. Brata Alberta , Gdańsk Przymorze (01-07-2017)
Ks. mgr Konkol Krzysztofwikariusz, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sopot (01-07-2017)
Ks. mgr lic. Koszałka Mateuszwikariusz, par. Św. Wawrzyńca, Luzino (01-07-2017)
Ks. mgr Kościelniak Grzegorzwikariusz, par. Bożego Ciała, Gdańsk Morena (01-07-2017)
O. Krauze (OMI) Łukasz kapłan zakonny, diec. gdańska (01-07-2017)
spowiednik, zak.męski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów NMP Niepokalanej (Ojcowie Oblaci), Gdańsk (01-07-2017)
Ks. mgr lic. Krepel Krystianwikariusz, par. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Gdańsk Brętowo (01-07-2017)
Ks. Kanonik Kroll Adampomoc duszpasterska, par. Św. Mikołaja, Gdynia Chylonia (01-07-2017)
Br. Kruk (OMI) Adam brat zakonny, diec. gdańska (01-07-2017)
rezydent, zak.męski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów NMP Niepokalanej (Ojcowie Oblaci), Gdańsk (01-07-2017)
Br. Kubera (OMI) Jacek brat zakonny, diec. gdańska (01-07-2017)
inna funkcja, zak.męski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów NMP Niepokalanej (Ojcowie Oblaci), Gdańsk (01-07-2017)
Ks. mgr Lebkuchen Piotrwikariusz, par. Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Gdańsk Ujeścisko (01-07-2017)
Ks. mgr Lew Kiedrowski Pawełwikariusz, par. Św. Wojciecha, Reda Ciechocino (01-07-2017)
Ks. mgr Lewańczyk Pawełwikariusz, par. Chrystusa Króla i Błog. Alicji Kotowskiej, Wejherowo (01-07-2017)
Ks. mgr lic. Lewicki Mateuszwikariusz, par. Św. Wawrzyńca, Luzino (01-07-2017)
Ks. mgr lic. Lis Mariuszwikariusz, par. Matki Boskiej Różańcowej, Gdynia Demptowo (01-07-2017)
O. Lis (OMI) Ryszard kapłan zakonny, diec. gdańska (01-07-2017)
inna funkcja, zak.męski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów NMP Niepokalanej (Ojcowie Oblaci), Gdańsk (01-07-2017)
Ks. mgr Lorkowski Zbigniewwikariusz, par. Św. Leona Wielkiego, Wejherowo (01-07-2017)
Ks. mgr Maj Pawełwikariusz, par. Niepokalanego Serca Maryi Panny, Leśniewo (01-07-2017)
Ks. mgr Malikowski Sylwesterwikariusz, par. Miłosierdzia Bożego, Żukowo (01-07-2017)
Ks. mgr Martyka Damianwikariusz, par. Świętej Trójcy, Gdynia Dąbrowa (01-07-2017)
O. Matejek (OMI) Zbigniew kapłan zakonny, diec. gdańska (01-07-2017)
spowiednik, zak.męski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów NMP Niepokalanej (Ojcowie Oblaci), Gdańsk (01-07-2017)
Ks. mgr Mianowski Marcinwikariusz, par. Niepokalanego Poczęcia NMP, Gdańsk (01-07-2017)
Ks. mgr lic. Miroński Arturwikariusz, par. Chrystusa Dobrego Pasterza, Gdynia Cisowa (01-07-2017)
Ks. mgr Mnich Grzegorzwikariusz, par. Św. Bernarda, Sopot (01-07-2017)
Ks. mgr Molenda Andrzejwikariusz, par. Chrystusa Zbawiciela, Gdańsk Osowa (01-07-2017)
Ks. mgr Moskiewski Michałwikariusz, par. Św. Antoniego Padewskiego, Reda (01-07-2017)
Ks. mgr Niemcewicz Andrzejwikariusz, par. Św. Urszuli Ledóchowskiej, Gdańsk Chełm (01-07-2017)
Ks. mgr Nowak Bartoszwikariusz, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Pszczółki (01-07-2017)
Br. Olbert (OMI) Piotr brat zakonny, diec. gdańska (01-07-2017)
inna funkcja, zak.męski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów NMP Niepokalanej (Ojcowie Oblaci), Gdańsk (01-07-2017)
Ks. mgr Osiński Łukaszwikariusz, par. Św. Pawła Apostoła, Gdynia Pogórze Górne (01-07-2017)
Ks. mgr lic. Parusiński Mariuszwikariusz, par. Świętej Trójcy, Gdynia Dąbrowa (01-07-2017)
Ks. mgr Pasek Krzysztofwikariusz, par. Św. Jana z Kęt, Rumia Janowo (01-07-2017)
Ks. mgr Pulczyński Bogdanwikariusz, par. Św. Antoniego Padewskiego, Kosakowo (01-07-2017)
Ks. mgr lic. Redzimski Tomaszwikariusz, par. Św. Michała Archanioła, Sopot (01-07-2017)
Ks. mgr Reszke Sebastianwikariusz, par. Św. Michała Archanioła, Starzyno (01-07-2017)
O. Różański (SP) Piotrprzełożony domu zakonnego, zak.męski Zakon Szkół Pobożnych (Księża Pijarzy), Bolszewo (31-07-2017)
Ks. mgr Sasin Piotrwikariusz, par. Św. Jacka, Straszyn (01-07-2017)
Ks. mgr lic. Siedlec Marekwikariusz, par. Św. Franciszka Ksawerego, Przywidz (01-07-2017)
Ks. mgr Siedlecki Andrzejwikariusz, par. Św. Jadwigi Królowej, Gdańsk Orunia (01-07-2017)
Ks. mgr Sieniawski Krzysztofwikariusz, par. Św. Wojciecha, Kielno (01-07-2017)
Ks. mgr Skiba Jerzywikariusz, par. Św. Judy Tadeusza Apostoła, Gdańsk Łostowice (01-07-2017)
Ks. mgr lic. Skrzypkowski Dariuszwikariusz, par. Św. Andrzeja Boboli, Gdynia Obłuże (01-07-2017)
Br. Sprengel (OMI) Józef brat zakonny, diec. gdańska (01-07-2017)
rezydent, zak.męski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów NMP Niepokalanej (Ojcowie Oblaci), Gdańsk (01-07-2017)
O. Stępień (SP) Jacekprzełożony domu zakonnego, zak.męski Zakon Szkół Pobożnych (Księża Pijarzy), Bolszewo (31-07-2017)
Br. Szabat (OMI) Ryszard brat zakonny, diec. gdańska (01-07-2017)
furtian, zak.męski Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów NMP Niepokalanej (Ojcowie Oblaci), Gdańsk (01-07-2017)
Ks. dr Szala Tomaszwikariusz, par. Św. Andrzeja Boboli, Gdynia Obłuże (01-07-2017)
Ks. mgr Szymanowski Łukaszstudent za granicą, diec. gdańska (01-07-2017)
rezydent, par. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Chwaszczyno (01-07-2017)
Ks. mgr Ulasiński Wojciechwikariusz, par. Św. Mikołaja, Gdynia Chylonia (01-07-2017)
Ks. mgr Warkus Pawełwikariusz, par. NMP Królowej Polski, Gdynia (01-07-2017)
Ks. mgr Warmijak Mateuszwikariusz, par. Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Gdańsk Ujeścisko (01-07-2017)
Ks. mgr Warszyński Arkadiuszwikariusz, par. Św. Karola Boromeusza, Gdynia Fikakowo (01-07-2017)
Ks. mgr Wulgaris Piotrwikariusz, par. Św. Stanisława Bp. Męczennika, Leźno (01-07-2017)
Ks. mgr Zakrzewski Łukaszwikariusz, par. Chrystusa Króla, Gdańsk (01-07-2017)
Ks. mgr Zaremba Piotrwikariusz, par. Chrystusa Króla, Gdynia Mały Kack (01-07-2017)
Ks. Zieliński (CM) Jarosław kapłan zakonny, diec. gdańska (01-07-2017)
pomoc duszpasterska, par. Zesłania Ducha Świętego, Sopot (01-07-2017)
inna funkcja, zak.męski Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, Sopot (01-07-2017)

Czerwiec 2017

Ks. mgr lic. Babul Łukaszwikariusz, par. NMP Królowej Polski, Wejherowo (30-06-2017)
O. Bajor (CSsR) Wiesław kapłan zakonny, diec. gdańska (19-06-2017)
pomoc duszpasterska, par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Św. Piotra Rybaka, Gdynia (19-06-2017)
inna funkcja, zak.męski Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Ojcowie Redemptoryści), Gdynia (19-06-2017)
Ks. mgr Belling Radosławwikariusz, par. Św. Andrzeja Boboli, Gdynia Obłuże (30-06-2017)
Ks. dr Białk Łukaszrezydent, par. Trójcy Świętej, Wejherowo (30-06-2017)
Ks. mgr Bielan Michałwikariusz, par. Św. Wojciecha, Kielno (30-06-2017)
Ks. mgr lic. Bobek Dariuszwikariusz, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sopot (30-06-2017)
Ks. mgr Borysewicz Krzysztofwikariusz, par. Św. Brata Alberta , Gdańsk Przymorze (30-06-2017)
Ks. mgr Błaszków Tomaszwikariusz, par. Niepokalanego Poczęcia NMP, Gdańsk (30-06-2017)
Ks. mgr Cichy Dominikwikariusz, par. Św. Bernarda, Sopot (30-06-2017)
Ks. mgr Czepczyński Jarosławwikariusz, par. Matki Odkupiciela, Gdańsk Wrzeszcz (30-06-2017)
Ks. mgr lic. Dacko Mikołajwikariusz, par. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Gdańsk Brętowo (30-06-2017)
Ks. mgr lic. Daroszewski Grzegorzwikariusz, par. Św. Wawrzyńca, Luzino (30-06-2017)
Ks. mgr Dopke Tomasznotariusz sądu, diec. gdańska (22-06-2017)
sędzia diecezjalny, diec. gdańska (22-06-2017)
wikariusz, par. Św. Wawrzyńca, Luzino (30-06-2017)
Ks. mgr Gidziński Krzysztofzastępca Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży, diec. gdańska (22-06-2017)
wikariusz, par. Św. Stanisława Bp., Gdańsk Wrzeszcz (30-06-2017)
Ks. mgr lic. Grelewicz Łukaszzastępca Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży, diec. gdańska (22-06-2017)
wikariusz, par. Trójcy Świętej, Gdańsk Oliwa (30-06-2017)
Ks. mgr lic. Herman Januszwikariusz, par. Św. Urszuli Ledóchowskiej, Gdańsk Chełm (30-06-2017)
Ks. mgr lic. Hrubiszewski Adamwikariusz, par. Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Gdańsk Ujeścisko (30-06-2017)
Ks. mgr Jereczek Tomaszwikariusz, par. Św. Antoniego Padewskiego, Kosakowo (30-06-2017)
Ks. dr Jeszka Adampoza krajem, diec. gdańska (13-06-2017)
Ks. mgr Kaczmarek Andrzejwikariusz, par. Św. Kazimierza Królewicza, Gdańsk Zaspa (30-06-2017)
Ks. mgr Konkol Krzysztofwikariusz, par. Chrystusa Zbawiciela, Gdańsk Osowa (30-06-2017)
Ks. mgr lic. Koszałka Mateuszwikariusz, par. Św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, Gdynia Wiczlino (30-06-2017)
Ks. Kanonik dr Kownacki Jerzywykładowca GSD, diec. gdańska (30-06-2017)
O. Kołton (CSsR) Paweł kapłan zakonny, diec. gdańska (19-06-2017)
pomoc duszpasterska, par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Św. Piotra Rybaka, Gdynia (19-06-2017)
inna funkcja, zak.męski Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Ojcowie Redemptoryści), Gdynia (19-06-2017)
Ks. mgr lic. Krepel Krystianwikariusz, par. Św. Jana z Kęt, Rumia Janowo (30-06-2017)
Ks. Kanonik Kroll Adampomoc duszpasterska, par. Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Gdańsk Ujeścisko (30-06-2017)
O. Kulwicki (OFM) Hadrian Benedykt kapłan zakonny, diec. gdańska (17-06-2017)
inna funkcja, zak.męski Zakon Braci Mniejszych (Ojcowie Franciszkanie), Wejherowo (17-06-2017)
O. Kur (OP) Mirosław kapłan zakonny, diec. gdańska (23-06-2017)
pomoc duszpasterska, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (23-06-2017)
inna funkcja, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (23-06-2017)
Ks. mgr Lebkuchen Piotrwikariusz, par. Św. Franciszka Ksawerego, Przywidz (30-06-2017)
Ks. mgr Lew Kiedrowski Pawełwikariusz, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Pszczółki (30-06-2017)
Ks. mgr Lewańczyk Pawełwikariusz, par. Matki Boskiej Bolesnej, Gdańsk (30-06-2017)
Ks. mgr lic. Lewicki Mateuszwikariusz, par. Św. Antoniego Padewskiego, Reda (30-06-2017)
Ks. mgr lic. Lis Mariuszwikariusz, par. Św. Jadwigi Królowej, Gdańsk Orunia (30-06-2017)
Ks. mgr Lorkowski Zbigniewwikariusz, par. Św. Mikołaja, Gdynia Chylonia (30-06-2017)
Ks. dr Machalica Maciejwikariusz, par. Św. Stanisława Kostki, Gdańsk Oliwa (22-06-2017)
notariusz sądu, diec. gdańska (22-06-2017)
pomoc duszpasterska, par. Św. Stanisława Kostki, Gdańsk Oliwa (22-06-2017)
Ks. mgr Maj Pawełwikariusz, par. Św. Mikołaja, Szemud (30-06-2017)
Ks. mgr Malikowski Sylwesterwikariusz, par. Chrystusa Króla i Błog. Alicji Kotowskiej, Wejherowo (30-06-2017)
O. Matlak (OFM) Grzegorz kapłan zakonny, diec. gdańska (17-06-2017)
wikariusz, par. Bożego Ciała, Hel (17-06-2017)
inna funkcja, zak.męski Zakon Braci Mniejszych (Ojcowie Franciszkanie), Hel (17-06-2017)
Ks. mgr Mianowski Marcinwikariusz, par. Św. Brygidy, Gdańsk (30-06-2017)
Ks. mgr lic. Miroński Arturwikariusz, par. Św. Antoniego Padewskiego, Reda (30-06-2017)
Ks. mgr Mnich Grzegorzwikariusz, par. NMP Królowej Polski, Gdynia (30-06-2017)
Ks. mgr Molenda Andrzejwikariusz, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Gdynia (30-06-2017)
Ks. mgr Moskiewski Michałwikariusz, par. Św. Stanisława Bp. Męczennika, Leźno (30-06-2017)
Ks. Kanonik mgr lic. Mudlaff KrzysztofAsystent kościelny przy Zespole Szkół Katolickich im. św. Kazimierza, diec. gdańska (19-06-2017)
Ks. mgr Niemcewicz Andrzejwikariusz, par. Św. Br. Alberta Chmielowskiego, Gdańsk Kokoszki (30-06-2017)
Ks. mgr Nowak Bartoszwikariusz, par. Chrystusa Króla, Gdańsk (30-06-2017)
Ks. mgr Osiński Łukaszwikariusz, par. Św. Jana Chrzciciela i Św. Alberta Chmielowskiego, Gdynia Chylonia (30-06-2017)
Ks. mgr lic. Parusiński Mariuszwikariusz, par. Św. Jana Chrzciciela, Gdańsk Kiełpino (30-06-2017)
Ks. mgr Pasek Krzysztofwikariusz, par. Chrystusa Króla, Gdynia Mały Kack (30-06-2017)
Ks. mgr Pulczyński Bogdanwikariusz, par. Bł. Doroty z Mątew, Gdańsk Jasień (30-06-2017)
Ks. mgr lic. Redzimski Tomaszwikariusz, par. NMP Królowej Różańca Św., Gdańsk Przymorze (30-06-2017)
Ks. mgr Reszke Sebastianwikariusz, par. Św. Pawła Apostoła, Gdynia Pogórze Górne (30-06-2017)
Ks. Rykaczewski (SAC) TadeuszAsystent Kościelny Towarzystwa Ducha Jezusowego, diec. gdańska (12-06-2017)
Ks. mgr Sasin Piotrwikariusz, par. Św. Antoniego Padewskiego, Gdańsk Brzeźno (30-06-2017)
Ks. mgr lic. Siedlec Marekwikariusz, par. Matki Bożej Brzemiennej, Gdańsk Matemblewo (30-06-2017)
Ks. mgr Siedlecki Andrzejwikariusz, par. Chrystusa Miłosiernego, Gdynia Redłowo (30-06-2017)
Ks. mgr Sieniawski Krzysztofwikariusz, par. Niepokalanego Serca Maryi Panny, Leśniewo (30-06-2017)
Ks. mgr Skiba Jerzywikariusz, par. Św. Wojciecha, Gdańsk Św. Wojciech (30-06-2017)
Ks. mgr lic. Skrzypkowski Dariuszwikariusz, par. Św. Wojciecha, Reda Ciechocino (30-06-2017)
Ks. dr Szala Tomaszwikariusz, par. Świętej Trójcy, Gdynia Dąbrowa (30-06-2017)
O. Szarkiewicz (OP) Jacek kapłan zakonny, diec. gdańska (23-06-2017)
pomoc duszpasterska, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (23-06-2017)
ekonom, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (23-06-2017)
Ks. mgr Szymanowski Łukaszwikariusz, par. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Chwaszczyno (30-06-2017)
Ks. mgr Ulasiński Wojciechwikariusz, par. Św. Karola Boromeusza, Gdynia Fikakowo (30-06-2017)
Ks. mgr Warmijak Mateuszwikariusz, par. Chrystusa Dobrego Pasterza, Gdynia Cisowa (30-06-2017)
Ks. mgr Warszyński Arkadiuszwikariusz, par. Miłosierdzia Bożego, Gdańsk Migowo (30-06-2017)
Ks. mgr Wulgaris Piotrwikariusz, par. Miłosierdzia Bożego, Żukowo (30-06-2017)
Br. Włodarczyk (OP) Krzysztof brat zakonny, diec. gdańska (23-06-2017)
Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (23-06-2017)
inna funkcja, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (23-06-2017)
Ks. mgr Zaremba Piotrwikariusz, par. Św. Michała Archanioła, Gdynia Oksywie (30-06-2017)

Maj 2017

Ks. Ambrosiewicz Dominik kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (20-05-2017)
Ks. Kanonik dr Biedrzycki Tomaszproboszcz, par. Matki Boskiej Bolesnej, Gdynia Orłowo (28-05-2017)
proboszcz, par. Św. Rafała Kalinowskiego, Gdańsk Złota Karczma (28-05-2017)
Ks. Prałat Brachulc Wiesław kapłan z innej diecezji, diec. gdańska (10-05-2017)
zamieszkały w parafii, par. Św. Antoniego Padewskiego, Gdańsk Brzeźno (10-05-2017)
Ks. Kanonik dr Drews Krzysztofkapituła kolegiacka gdyńska - kanonik honorowy, diec. gdańska (20-05-2017)
Ks. Prałat dr Jasiewicz Januszproboszcz, par. Trójcy Świętej, Gdańsk Oliwa (28-05-2017)
proboszcz, par. Św. Andrzeja Boboli, Sopot (28-05-2017)
Ks. mgr Kijewski Dawid kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (20-05-2017)
Ks. dr Kinowski Krzysztofrektor seminarium, diec. gdańska (20-05-2017)
zamieszkały w Seminarium, diec. gdańska (20-05-2017)
członek Kolegium Konsultorów, diec. gdańska (20-05-2017)
członek Rady Kapłańskiej na mocy pełnionego urzędu, diec. gdańska (20-05-2017)
Ks. Kanonik mgr lic. Kotewicz Bogusławkapelan Ochotniczych Straży Pożarnych, diec. gdańska (24-05-2017)
Ks. Prałat Kownacki January zamieszkały przy Caritas, diec. gdańska (27-05-2017)
Ks. mgr Kościelniak Grzegorz kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (20-05-2017)
Ks. Prałat mgr lic. Leżański Zygfrydproboszcz, par. Św. Andrzeja Boboli, Sopot (28-05-2017)
Dziekan, dek. Luzino (28-05-2017)
proboszcz, par. Św. Wawrzyńca, Luzino (28-05-2017)
Ks. mgr Martyka Damian kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (20-05-2017)
Ks. mgr Mogiełka Robertwicedyrektor Domu Rekolekcyjnego, diec. gdańska (20-05-2017)
Ks. Prałat mgr Oksiuta Michałproboszcz, par. Św. Rocha, Rewa (28-05-2017)
proboszcz, par. Chrystusa Miłosiernego, Gdynia Redłowo (28-05-2017)
Ks. Kanonik mgr lic. Philipp Wiesławproboszcz, par. Chrystusa Miłosiernego, Gdynia Redłowo (28-05-2017)
proboszcz, par. Św. Rocha, Rewa (28-05-2017)
Ks. Kanonik Rybka Krzysztofproboszcz, par. Św. Bernarda, Sopot (28-05-2017)
proboszcz, par. Matki Boskiej Bolesnej, Gdynia Orłowo (28-05-2017)
Ks. mgr lic. Skoblik Sławomirkapelan Ochotniczych Straży Pożarnych, diec. gdańska (24-05-2017)
Ks. Kanonik dr hab. Szamocki Grzegorzpomoc duszpasterska, par. Podwyższenia Krzyża Św. i Niep. Poczęcia NMP, Gdynia Witomino (20-05-2017)
rektor seminarium, diec. gdańska (20-05-2017)
zamieszkały w Seminarium, diec. gdańska (20-05-2017)
członek Kolegium Konsultorów, diec. gdańska (20-05-2017)
członek Rady Kapłańskiej na mocy pełnionego urzędu, diec. gdańska (20-05-2017)
Ks. Kanonik mgr Waluk Waldemarproboszcz, par. Św. Wawrzyńca, Luzino (28-05-2017)
proboszcz, par. Trójcy Świętej, Gdańsk Oliwa (28-05-2017)
Ks. mgr Warkus Paweł kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (20-05-2017)
Ks. Waś (SDB) Andrzej kapłan zakonny, diec. gdańska (27-05-2017)
pomoc duszpasterska, par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Rumia (27-05-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (Księża Salezjanie), Rumia (27-05-2017)
Ks. Kanonik dr Wilczyński Krystiankapituła kolegiacka staroszkocka - kanonik honorowy, diec. gdańska (20-05-2017)
Ks. mgr Zakrzewski Łukasz kapłan diecezjalny AG, diec. gdańska (20-05-2017)
Ks. mgr Zdybel Zbigniewpomoc duszpasterska, par. Nawiedzenia NMP, Jastarnia (20-05-2017)
proboszcz, par. Matki Boskiej Fatimskiej, Kąpino (20-05-2017)
Ks. Kanonik mgr lic. Ławik Dariuszproboszcz, par. Św. Rafała Kalinowskiego, Gdańsk Złota Karczma (28-05-2017)
Wicedziekan, dek. Sopot (28-05-2017)
proboszcz, par. Św. Bernarda, Sopot (28-05-2017)

Kwiecień 2017

O. Jenta (OP) Cezarywikariusz, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (01-04-2017)
Kibort Irenadyrektor Biblioteki GSD, diec. gdańska (28-04-2017)
O. Lis (OP) Norbertwikariusz, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (01-04-2017)
pomoc duszpasterska, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (01-04-2017)
mgr Szpakiewicz Alinadyrektor Muzeum Diecezjalnego, diec. gdańska (01-04-2017)
Ks. Kanonik Zieliński Bernard zamieszkały przy Caritas, diec. gdańska (03-04-2017)

Marzec 2017

Ks. Prałat mgr Annusewicz CezaryCzłonek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha, diec. gdańska (22-03-2017)
Ks. Prałat mgr Bradtke IreneuszCzłonek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha, diec. gdańska (22-03-2017)
Ks. Kanonik prof. dr hab. Cichosz WojciechCzłonek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha, diec. gdańska (22-03-2017)
O. Grotek (SJ) Wawrzyniec kapłan zakonny, diec. gdańska (03-03-2017)
pomoc duszpasterska, par. Świętego Krzyża, Gdańsk Wrzeszcz (03-03-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Gdańsk Wrzeszcz (03-03-2017)
Ks. dr Grzemski Krzysztofpomoc duszpasterska, par. Św. Brata Alberta , Gdańsk Przymorze (01-03-2017)
Ks. Prałat dr Jasiewicz JanuszCzłonek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha, diec. gdańska (22-03-2017)
O. Jenta (OP) Cezary kapłan zakonny, diec. gdańska (01-03-2017)
inna funkcja, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (01-03-2017)
Ks. Kanonik dr Kletkiewicz KrystianCzłonek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha, diec. gdańska (22-03-2017)
Ks. Kanonik mgr Kowalski LudwikCzłonek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha, diec. gdańska (22-03-2017)
Ks. Kanonik mgr Kreft Grzegorzkapelan Aresztu Śledczego w Gdańsku, diec. gdańska (01-03-2017)
Ks. Kanonik mgr Kroplewski TyberiuszCzłonek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha, diec. gdańska (22-03-2017)
Ks. Kanonik mgr Leszczyński AndrzejCzłonek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha, diec. gdańska (22-03-2017)
O. Lis (OP) Norbertpomoc duszpasterska, par. Św. Mikołaja, Gdańsk (07-03-2017)
kapłan zakonny, diec. gdańska (07-03-2017)
inna funkcja, zak.męski Zakon Kaznodziejski (Ojcowie Dominikanie), Gdańsk (07-03-2017)
Ks. mgr Malikowski SylwesterCzłonek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha, diec. gdańska (22-03-2017)
Ks. mgr lic. Niemczyk Wojciechproboszcz, par. Matki Boskiej Fatimskiej, Kąpino (01-03-2017)
wikariusz, par. Św. Leona Wielkiego, Wejherowo (01-03-2017)
Ks. mgr lic. Nowak KrzysztofCzłonek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha, diec. gdańska (22-03-2017)
Ks. Kanonik mgr Róż ZdzisławCzłonek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha, diec. gdańska (22-03-2017)
Ks. Kanonik mgr lic. Steć JanuszCzłonek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha, diec. gdańska (22-03-2017)
Ks. Kanonik dr Wilczyński Krystiannotariusz Kurii Biskupiej, diec. gdańska (01-03-2017)
Członek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha, diec. gdańska (22-03-2017)
O. Wyzina (SJ) Arturinna funkcja, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Gdynia (03-03-2017)
pomoc duszpasterska, par. Świętego Krzyża, Gdańsk Wrzeszcz (03-03-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Gdańsk Wrzeszcz (03-03-2017)
Ks. Kanonik Ziobro KrzysztofPrzewodniczący Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha, diec. gdańska (22-03-2017)
Ks. Infułat dr Zięba StanisławCzłonek Komitetu ds. organizacji Arch. odpustu św. Wojciecha, diec. gdańska (22-03-2017)
Ks. mgr Ławrukajtis Krzysztofkapelan Aresztu Śledczego w Gdańsku, diec. gdańska (01-03-2017)

Luty 2017

Ks. dr Białk Łukaszwykładowca GSD, diec. gdańska (20-02-2017)
Ks. mgr Brudzisz Marekproboszcz, par. Św. Urszuli Ledóchowskiej, Gdynia Chwarzno (11-02-2017)
wikariusz, par. Zwiastowania Pana, Żarnowiec (11-02-2017)
O. Grobelny (SJ) Lechosław kapłan zakonny, diec. gdańska (10-02-2017)
inna funkcja, zak.męski Towarzystwo Jezusowe (Ojcowie Jezuici), Gdynia (10-02-2017)
Ks. dr Grzemski Krzysztofrezydent (studia poza diecezją), par. Św. Brata Alberta , Gdańsk Przymorze (28-02-2017)
Ks. Kanonik Kaczyński Gerardemeryt, par. Św. Urszuli Ledóchowskiej, Gdynia Chwarzno (11-02-2017)
proboszcz, par. Św. Urszuli Ledóchowskiej, Gdynia Chwarzno (11-02-2017)
Ks. dr Kinowski Krzysztofwykładowca GSD, diec. gdańska (20-02-2017)
Ks. Kanonik mgr Kreft Grzegorzwikariusz, par. Zwiastowania Pana, Żarnowiec (06-02-2017)
wikariusz, par. Chrystusa Króla, Gdańsk (06-02-2017)
Ks. mgr Lewańczyk Piotrproboszcz, par. Św. Karola Boromeusza, Wejherowo (15-02-2017)
Dziekan, dek. Morski (15-02-2017)
proboszcz, par. Św. Anny, Chałupy (15-02-2017)
Ks. dr Piskozub Mirosławwikariusz, par. Trójcy Świętej, Gdańsk Oliwa (09-02-2017)
wikariusz, par. Św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, Gdynia Wiczlino (09-02-2017)
Ks. mgr Pleskot Adam Dziekan, dek. Morski (15-02-2017)
proboszcz, par. Św. Anny, Chałupy (15-02-2017)
proboszcz, par. Św. Karola Boromeusza, Wejherowo (15-02-2017)
Ks. Kanonik dr Stark Bartłomiejdiecezjalny duszpasterz leśników i myśliwych, diec. gdańska (17-02-2017)
Ks. Kanonik mgr Stolczyk GrzegorzArchidiecezjalny Duszpasterz Grupy Lotos, diec. gdańska (11-02-2017)
Ks. mgr lic. Tabor Jacekdiecezjalny duszpasterz leśników i myśliwych, diec. gdańska (17-02-2017)

Styczeń 2017

Ks. Prałat Brachuc Wiesław kapłan z innej diecezji, diec. gdańska (01-01-2017)
zamieszkały w parafii, par. Św. Antoniego Padewskiego, Gdańsk Brzeźno (01-01-2017)
Ks. Prałat Fecko Franciszekkapelan Jego Świątobliwości, diec. gdańska (12-01-2017)
kapituła kolegiacka gdańska - prałat, diec. gdańska (12-01-2017)
emeryt, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Pszczółki (12-01-2017)
Ks. Makiłła Piotrpomoc duszpasterska, par. NMP Królowej Różańca Św., Gdańsk Przymorze (01-01-2017)
wikariusz, par. NMP Królowej Różańca Św., Gdańsk Przymorze (01-01-2017)
Ks. Infułat Potracki Albinkapituła archikatedralna - kanonik gremialny, diec. gdańska (09-01-2017)
infułat (protonotariusz apostolski), diec. gdańska (09-01-2017)
członek Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, diec. gdańska (09-01-2017)
członek Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego, diec. gdańska (09-01-2017)
emeryt, par. Wniebowzięcia NMP i Św. Katarzyny, Reda (09-01-2017)

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00