Logowanie
Ojciec Święty Franciszek

Jorge Mario Bergoglio SJ

- Adhort. Evangelii Gaudium
- Encyklika Lumen Fidei (pdf)
- Serwis Radia Watykańskiego
- Centro Televisivo Vaticano LIVE
- vatican.va
- TV Trwam @ YouTube

List Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

Więcej o GENDER
na stronach KAI

Dla Księży
- Kurenda
- Dokumenty kancelaryjne (wzory)
- III Synod Gdański
- Zarządzenie Metropolity Gdańskiego w sprawie rekolekcji kapłańskich (pdf)
- Instytut Formacji Kapłanów
- Herby Biskupów
- Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła - instrukcja
Archidiecezja Gdańska
- Dane podstawowe
- Historia
- Patron - św. Wojciech

Urzędy
- Kuria Metropolitalna
- Trybunał Metropolitalny

Parafie
- Dekanaty i parafie
- Parafie wg wezwań
- Parafie wg miejscowości
- Parafie wojskowe

Osoby
- Biskupi
- Dziekani i wicedziekani
- Wizytatorzy nauki religii
- Kapituły
- Familiares J. Ś.
- Rada Kapłańska
- Księża
- Zakony męskie i żeńskie
- Zmiany i nominacje
- Zmarli kapłani

Duszpasterstwo
- Wydział Duszpasterski KMG
- Wydział Katechetyczny KMG
- Apostolstwo Świeckich
- Duszp. Środowiskowe
- Duszp. Młodzieży
- Duszp. Akademickie
- Wspólnoty Duszpasterskie
- Duszp. Rodzin
- Poradnia Rodzinna
- Nauki przedślubne

Uczelnie
- Seminarium Duchowne
- Kolegium Teologiczne
- Instytut Kultury Chrześcijańskiej
- Uniwersytet III Wieku

Dzieła i instytucje
- Caritas
- Centrum Informacyjne AG
- Pro Ecclesia et Populo
- Domy rekolekcyjne
- Biuro Pielgrzymkowe
- Muzeum
- Archiwum
- "Studia Gdańskie"

Miejsca kultu
- Sanktuaria
- Archikatedra w Oliwie
- Koncerty organowe '2013
- Koncerty organowe '2014
- Bazylika Mariacka

Apologia Kościoła dzisiaj - VII Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce 22-23 IX 2011 r. - FotorelacjaZapis video VII Zjazdu STFwP - aktualizacja 2013-12-03

W dniach 22-23 września 2011 r. odbywały się oficjalne obrady VII Zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Tematem obrad była "Apologia Kościoła dzisiaj". Poniżej zamieszczamy galerie zdjęć z oficjalnych punktów programu (po kliknięciu zdjęć otwierają się w nowym oknie).
22 września 2011 r. o godzinie 8.30 w Katedrze Oliwskiej została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia (patronat honorowy Zjazdu). Jej intencją było dziękczynienie za życie i dzieło Śp. Księdza Biskupa Zygmunta Pawłowicza (zm. 18.03.2010 r.) - teologa fundamentalnego, specjalisty w dziedzinie sekt i nowych ruchów religijnych. Ksiądz Arcybiskup Głódź wygłosił z tej okazji okolicznościową homilię, w której nakreślił m.in. historyczny i współczesny kontekst apologii Kościoła w Archidiecezji Gdańskiej. Obecni byli Ksiądz Arcybiskup Senior Tadeusz Gocłowski oraz Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna - Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej. Po Mszy św. uczestnicy Zjazdu złożyli kwiaty i modlili się przy grobie śp. Księdza Biskupa Zygmunta.
22 września 2011 r. o godzinie 10.00 rozpoczęły się obrady Zjazdu. Odbywały się w Auli Jana Pawła II w kompleksie diecezjalnym w sąsiedztwie Kurii i Seminarium. Zebranych przywitał Ks. Prof. dr hab. Krzysztof Kaucha (KUL) - Sekretarz STFwP. Przewodniczący STFwP Ks. Prof. dr hab. Marian Rusecki (KUL) ogłosił decyzję Zarządu Stowarzyszenia, na mocy której w poczet jego honorowych członków został włączony Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. Prowadzenie obrad objął następnie Ks. Prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW), który zapowiedział pierwsze wystąpienie. Ks. dr Filip Krauze (GSD) zaprezentował naukową sylwetkę Śp. Księdza dra hab. Zygmunta Pawłowicza w oparciu o dokumentację zawartą w Archiwum Archidiecezji Gdańskiej. Nastąpiły referaty: Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (UKSW) - Apologia Kościoła we współczesnej Afryce i Ks. dr Konrad Keller SVD (Generalat werbistów w Rzymie) - Apologia Kościoła we współczesnej Azji. Po przerwie wystąpił Ks. dr Andrzej Pietrzak SVD (KUL) z referatem Apologia Kościoła we współczesnej Ameryce Łacińskiej. Obrady zakończyły się dyskusją, na którą przewidziano godzinę czasu.
22 września 2011 r. od godziny 15.00 przewidziano program historyczno-krajoznawczy, w ramach którego uczestnicy Zjazdu oprócz zwiedzania mieli możliwość oddać hołd wybitnym osobistościom naszej historii najnowszej. Należy wspomnieć, iż taka praktyka towarzyszyła właściwie każdemu z dotychczasowych spotkań. Jej nabardziej przejmującym wyrazem była parogodzinna, wspólnie odprawiana Droga Krzyżowa na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau prowadzona przez Ks. dra Manfreda Deselaers (IV Zjazd STFwP 25-27 września 2008 - Perspektywy teologii po Auschwitz). Podczas zwiedzania Gdańska oddano najpierw hołd żyjącym, poległym i zmarłym Bohaterom "Solidarności" - pod Trzema Krzyżami w Gdańsku. Wartę pod pomnikiem zaciągnął poczet sztandarowy Rady nr 15117 Zakonu Rycerzy Kolumba pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Gdańsku. Modlitwę poprowadził i towarzyszył przez cały czas grupie Ks. Kan. Ludwik Kowalski - Proboszcz Parafii św. Brygidy w Gdańsku - bezpośredni następca Śp. Księdza Prałata Henryka Jankowskiego. Jeszcze pod Krzyżami, a następnie w Sali BHP Stoczni Gdańskiej - miejscu podpisania Porozumień Sierpniowych 31 sierpnia 1980 - z genezą "Solidarności" zapoznał obecnych P. Bogdan Olszewski - Sekretarz Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" i bezpośredni świadek tamtych wydarzeń. Następnie uczestnicy Zjazdu udali się do Bazyliki Mariackiej, po której zabytkach oprowadził ich Ks. Infułat Stanisław Bogdanowicz - jej wieloletni Proboszcz. Wszyscy udali się najpierw do kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie poprzez wspólną modlitwę i złożenie kwiatów oddano hołd Ofiarom katastrofy smoleńskiej ze Śp. Panem Marszałkiem Maciejem Płażyńskim. Po zakończonym zwiedzaniu z budującym świadectwem wystąpił Ks. dr Edward Janikowski TChr, który znał Księdza Infułata Bogdanowicza z czasów młodości i pamiętał go jako więźnia politycznego w PRL. Z Bazyliki Mariackiej grupa udała się pod Bramę Złotą, aby przejść spacerem Ulicę Długą, aż do Bramy Zielonej. W tym czasie akurat trwał remont fontanny Neptuna - jego figura była zdemontowana. Apologeci żartowali, że bożek uszedł z miasta przed ich nabożnymi dysputami. Długim Pobrzeżem obok słynnego Żurawia uczestnicy Zjazdu udali się do Bazyliki św. Brygidy. Tam również nastąpiła modlitwa i złożenie kwiatów pod sarkofagiem Śp. Księdza Prałata Henryka Jankowskiego - legendarnego Kapelana "Solidarności". Z Bazyliki uczestnicy Zjazdu udali się do Domu Rekolekcyjnego Archidiecezji Gdańskiej w Straszynie, by wziąć udział w roboczym zebraniu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce.
23 września 2011 r. o godz. 8.30 w Katedrze Oliwskiej została odprawiona Msza św., w ramach której homilię wygłosił Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola. Bezpośrednio po Mszy św. uczestnicy wysłuchali koncertu - prezentacji organów oliwskich - instrumentu, którego co roku przyjeżdżają słuchać setki tysięcy turystów z całego świata. Organizatorem koncertu był Ks. Infułat Stanisław Zięba - Kanclerz Kurii Metropolitalnej Gdańskiej.
23 września 2011 r. o godz. 10.00 w Auli Jana Pawła II rozpoczęła się ostatnia część obrad VII Zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Zaprezentowane zostały następujące referaty: Ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK Toruń) - Apologia Kościoła we współczesnej Ameryce Północnej i Ks. dyr. mgr Tomasz Trafny (Papieska Rada ds. Kultury) - Apologia Kościoła w dzisiejszej Europie Zachodniej. Po przerwie został wygłoszony ostatni referat: Ks. dr Piotr Rossa (Wydział Teologiczny UAM Poznań) przedstawił temat Apologia Kościoła we dzisiejszej Europie Środkowowschodniej. Nastąpiły dwa krótsze wsytąpienia - komunikaty: ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha (KUL) - Elementy apologii Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II oraz ks. prof. dr hab. Jerzy Cuda (UŚ Katowice) - Eklezjo-logika problematyki globalnej solidarności. Oficjalną część obrad zakończyła obszerna dyskusja.
Szczególne podziękowania:
- Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź - za objęcie Zjazdu patronatem honorowym - przewodniczenie liturgii, udostępnienie pomieszczeń Auli i Seminarium, najdalej posuniętą życzliwość
- Sejmik Województwa Pomorskiego - za objęcie Zjazdu patronatem - podarowanie firmowych smyczy oraz dofinansowanie logistyki obrad
- Dom rekolekcyjny Archidiecezji Gdańskiej w Straszynie - za stworzenie unikalnej oferty logistycznej oraz perfekcyjną organizację noclegów i posiłków
- Gdańskie Seminarium Duchowne - za zaangażowanie Moderatorów i Alumnów w przeprowadzenie asyst liturgicznych i obsługę techniczną Zjazdu.
- GOŚĆ NIEDZIELNY i RADIO PLUS - za patronat medialny
- Rada 15117 Zakonu Rycerzy Kolumba - za kierowanie Gośćmi w dniu przyjazdu, pomoc w kolportażu materiałów zjazdowych i asystę honorową pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku
- Drukarnia WITOGRAF - za preferencyjne potraktowanie produkcji materiałów konferencyjnych
- Ksiądz Infułat Stanisław Zięba - za dofinansowanie organizacji Zjazdu, zorganizowanie koncertu organowego i pamiątkowe wydawnictwa dla wszystkich uczestników Zjazdu
- Ksiądz Infułat Stanisław Bogdanowicz - za niezwykle interesujące spotkanie z Bazyliką Mariacką w Gdańsku
- Ksiądz Kanonik Ludwik Kowalski - za duchowe towarzyszenie w czasie zwiedzania Gdańska, a zwłaszcza Bazyliki św. Brygidy
- Pan Sekretarz Bogdan Olszewski - za żywe spotkanie z naszą historią najnowszą

W imieniu Organizatorów: Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce oraz Archidiecezji Gdańskiej

Ks. Filip Krauze

Dojrzały chrześcijanin zna podstawy swojej wiary i umie jej bronić. Obrona wiary to inaczej apologia. "Apologia Kościoła dziś" – pod takim hasłem po raz pierwszy w Gdańsku zbiorą się w nadchodzącym tygodniu specjaliści teologii fundamentalnej z całej Polski. Zajmą się między innymi problematyką prześladowań Kościoła w świecie. Po raz pierwszy wykłady te będą dostępne dla szerokiej publiczności. Rozpoczęcie we czwartek 22 września o godzinie 8.30 Mszą św. w Katedrze Oliwskiej pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia – w intencji dziękczynnej za życie i dzieło Śp. Księdza Biskupa prof. dra hab. Zygmunta Pawłowicza. Wykłady we czwartek i piątek w Auli Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie.

- Strona Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce
- Szczegółowy program
- Pobierz plakat PDF (164 kB)

22 września 2011 czwartek

08.30 Katedra Oliwska
Msza św. dziękczynna za życie i dzieło śp. Księdza Prof. dra hab. Zygmunta Pawłowicza pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Nawiedzenie Krypty Biskupów Gdańskich

10.00 Aula Jana Pawła II
Otwarcie obrad, prezentacja sylwetki naukowej Śp. Księdza Biskupa Prof. dra hab. ZYGMUNTA PAWŁOWICZA

10.30 Sesja I:

Apologia Kościoła we współczesnej AFRYCE
(ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI – UKSW Warszawa)

Apologia Kościoła we współczesnej AZJI
(ks. dr Konrad Keller SVD – Generalat werbistów w Rzymie)

12.00 Przerwa

12.30 Sesja II:

Apologia Kościoła we współczesnej AMERYCE ŁACIŃSKIEJ
(ks. dr Andrzej Pietrzak SVD – KUL)

13.15 Dyskusja

23 września 2011 piątek

08.30 Katedra Oliwska
Msza św. koncelebrowana i koncert organowy

10.00 Aula Jana Pawła II – Sesja III:

Apologia Kościoła we współczesnej AMERYCE PÓŁNOCNEJ
(ks. prof. dr hab. Jan Perszon – UMK Toruń)

Apologia Kościoła w dzisiejszej EUROPIE ZACHODNIEJ
(ks. dyr. mgr Tomasz Trafny – Papieska Rada ds. Kultury)

11.30 Przerwa, czas dla mediów

12.00 Sesja IV:

Apologia Kościoła w dzisiejszej EUROPIE ŚRODKOWOWSCHDNIEJ
(ks. dr Piotr Rossa – UAM Poznań)

Elementy apologii Kościoła w nauczaniu JANA PAWŁA II
(komunikat - ks. dr hab. Krzysztof Kaucha – KUL)

Eklezjo-logika problematyki GLOBALNEJ SOLIDARNOŚCI
(komunikat - ks. prof. dr hab. Jerzy Cuda – UŚ Katowice)

13.30 Dyskusja

© Archidiecezja Gdanska

Opublikowane: 2011-11-26 (1988 odsłon)

[ Wróć ]