Logowanie
Ojciec Święty Franciszek

Jorge Mario Bergoglio SJ

- Adhort. Evangelii Gaudium
- Encyklika Lumen Fidei (pdf)
- Serwis Radia Watykańskiego
- Centro Televisivo Vaticano LIVE
- vatican.va
- TV Trwam @ YouTube

List Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

Więcej o GENDER
na stronach KAI

Dla Księży
- Kurenda
- Dokumenty kancelaryjne (wzory)
- III Synod Gdański
- Zarządzenie Metropolity Gdańskiego w sprawie rekolekcji kapłańskich (pdf)
- Instytut Formacji Kapłanów
- Herby Biskupów
- Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła - instrukcja
Archidiecezja Gdańska
- Dane podstawowe
- Historia
- Patron - św. Wojciech

Urzędy
- Kuria Metropolitalna
- Trybunał Metropolitalny

Parafie
- Dekanaty i parafie
- Parafie wg wezwań
- Parafie wg miejscowości
- Parafie wojskowe

Osoby
- Biskupi
- Dziekani i wicedziekani
- Wizytatorzy nauki religii
- Kapituły
- Familiares J. Ś.
- Rada Kapłańska
- Księża
- Zakony męskie i żeńskie
- Zmiany i nominacje
- Zmarli kapłani

Duszpasterstwo
- Wydział Duszpasterski KMG
- Wydział Katechetyczny KMG
- Apostolstwo Świeckich
- Duszp. Środowiskowe
- Duszp. Młodzieży
- Duszp. Akademickie
- Wspólnoty Duszpasterskie
- Duszp. Rodzin
- Poradnia Rodzinna
- Nauki przedślubne

Uczelnie
- Seminarium Duchowne
- Kolegium Teologiczne
- Instytut Kultury Chrześcijańskiej
- Uniwersytet III Wieku

Dzieła i instytucje
- Caritas
- Centrum Informacyjne AG
- Pro Ecclesia et Populo
- Domy rekolekcyjne
- Biuro Pielgrzymkowe
- Muzeum
- Archiwum
- "Studia Gdańskie"

Miejsca kultu
- Sanktuaria
- Archikatedra w Oliwie
- Koncerty organowe '2013
- Koncerty organowe '2014
- Bazylika Mariacka

Kuria Metropolitalna Gdańskaul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1,
80-330 Gdańsk Oliwa
tel.:(+48 58) 552-00-51,
fax.: (+48 58) 552-27-75
e-mail

Biura Kurii czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 13.00


Mapka dojazdu do Kurii

Wydziały Kurii Metropolitalnej Gdańskiej

- Wydział Administracji

- Wydział Duszpasterski

- Wydział Katechetyczny

- Wydział Formacji Kapłanów

- Wydział Finansowy

- Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej

- Archiwum

- Archidiecezjalny konserwator zabytków

- Cenzorzy książek religijnych

- Referat misyjny

- Ceremoniarz Archidiecezjalny

- Egzorcyści

- Komisja wizytacyjna

© Archidiecezja Gdanska

Opublikowane: 2005-04-16 (199923 odsłon)

[ Wróć ]