Logowanie
Ojciec Święty Franciszek

Jorge Mario Bergoglio SJ

- Adhort. Evangelii Gaudium
- Encyklika Lumen Fidei (pdf)
- Serwis Radia Watykańskiego
- Centro Televisivo Vaticano LIVE
- vatican.va
- TV Trwam @ YouTube

List Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

Więcej o GENDER
na stronach KAI

Dla Księży
- Kurenda
- Dokumenty kancelaryjne (wzory)
- III Synod Gdański
- Zarządzenie Metropolity Gdańskiego w sprawie rekolekcji kapłańskich (pdf)
- Instytut Formacji Kapłanów
- Herby Biskupów
- Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła - instrukcja
Archidiecezja Gdańska
- Dane podstawowe
- Historia
- Patron - św. Wojciech

Urzędy
- Kuria Metropolitalna
- Trybunał Metropolitalny

Parafie
- Dekanaty i parafie
- Parafie wg wezwań
- Parafie wg miejscowości
- Parafie wojskowe

Osoby
- Biskupi
- Dziekani i wicedziekani
- Wizytatorzy nauki religii
- Kapituły
- Familiares J. Ś.
- Rada Kapłańska
- Księża
- Zakony męskie i żeńskie
- Zmiany i nominacje
- Zmarli kapłani

Duszpasterstwo
- Wydział Duszpasterski KMG
- Wydział Katechetyczny KMG
- Apostolstwo Świeckich
- Duszp. Środowiskowe
- Duszp. Młodzieży
- Duszp. Akademickie
- Wspólnoty Duszpasterskie
- Duszp. Rodzin
- Poradnia Rodzinna
- Nauki przedślubne

Uczelnie
- Seminarium Duchowne
- Kolegium Teologiczne
- Instytut Kultury Chrześcijańskiej
- Uniwersytet III Wieku

Dzieła i instytucje
- Caritas
- Centrum Informacyjne AG
- Pro Ecclesia et Populo
- Domy rekolekcyjne
- Biuro Pielgrzymkowe
- Muzeum
- Archiwum
- "Studia Gdańskie"

Miejsca kultu
- Sanktuaria
- Archikatedra w Oliwie
- Koncerty organowe '2013
- Koncerty organowe '2014
- Bazylika Mariacka

Duszpasterstwa ŚrodowiskoweDuszpasterstwa Środowiskowe

AKCJI KATOLICKIEJ
Ks. Prałat mgr Piotr Toczek
Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej

AKADEMICKIE
Ks. dr Andrzej Dańczak
Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego
Ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego

BANKOWCÓW
Ks. Marek Dynia

BIBLIJNE
Ks. Kanonik dr hab. Grzegorz Szamocki
Ks. mgr Krzysztof Grzemski
Dzieło Biblijne

BIBLIOTEKARZY
Ks. mgr Maciej Kwiecień

CHARYTATYWNE
Ks. mgr Janusz Steć
Ks. mgr Piotr Brzozowski
Caritas Archidiecezji Gdańskiej

CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ks. Prałat Stanisław Łada
Kapelani Szpitalni

CZCICIELI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Ks. Krzysztof Swół CR

DZIECI
Ks. mgr Rafał Ziemann

DZIENNIKARZY
Ks. Prałat dr Mirosław Paracki

DO SPRAW EKUMENICZNYCH
Ks. Kanonik mgr lic. Dariusz Ławik
Ks. dr Alojzy Rotta

ELEKTRYKÓW, ENERGETYKÓW I ELEKTRONIKÓW
Ks. Prałat Kazimierz Wojciechowski

ESPERANTYSTÓW
Ks. mgr Stanisław Płatek

FILATELISTÓW
Ks. mgr Kanonik Roman Zrój

FRYZJERÓW
Ks. Kanonik dr Tadeusz Bach

OSÓB GŁUCHONIEMYCH
Ks. mgr lic. Zenon Pipka
Ks. Prałat mgr Edmund Wierzbowski
Ks. mgr Dariusz Żyźniewski

GRUP MODLITEWNYCH OJCA PIO
Ks. Proboszcz Krzysztof Homoncik

HARCERZY
Ks. mgr Robert Mogiełka
Rada Duszpasterstwa Harcerzy (kapelani)

HOSPICJUM
Ks. Proboszcz Kazimierz Czerlonek (Sopot)
Ks. Kanonik mgr lic. Marian Dettlaff (Wejherowo)
Ks. dr Piotr Krakowiak SAC (Gdańsk)
ks. dr Jan Kaczkowski (Puck)
Ks. mgr Grzegorz Miloch (Gdynia)
Ks. Kanonik mgr lic. Dariusz Ławik (Sopot)
ks. Adam Kroll (Gdańsk)
Hospicja w Polsce

HUMAN LIFE INTERNATIONAL - OBRONA ŻYCIA
Ks. dr Jan Uchwat
Human Life International Europa

KAPŁANÓW
Ks. dr Krzysztof Drews
Ks. dr Maciej Kwiecień
Ks. mgr lic. Jerzy Stolczyk
Strona o kapłaństwie

KASZUBÓW
Ks. Prałat mgr Bogusław Głodowski
Ks. dr Leszek Jażdżewski
Duszpasterstwo Kaszubów

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA CIVITAS CHRISTIANA
Ks. Prałat dr Mirosław Paracki

KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Ks. Prałat dr Mirosław Paracki

KOBIET
statusfeminae.pl

KOINONIA JAN CHRZCICIEL
Ks. Krzysztof Drews

KOLEJARZY
Ks. Kanonik mgr Marek Wende
Ks. Kanonik mgr Piotr Żynda

KOŚCIELNEJ SŁUŻBY MĘŻCZYZN SEMPER FIDELIS
Ks. Prałat dr Zbigniew Zieliński

KOŚCIOŁA DOMOWEGO (OAZA RODZIN)
Ks. Tomasz Knuth
Kościół Domowy Archidiecezji Gdańskiej

KOMBATANTÓW
Ks. kmdr Marian Próchniak

LEŚNIKÓW
Ks. Prałat dr Zbigniew Zieliński

LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
Ks. mgr Piotr Tartas
LSO Archidiecezji Gdańskiej

LUDZI MORZA
krajowy duszpasterz:
Biskup dr Ryszard Kasyna
diecezjalny koordynator:
Ks. Infułat dr Stanisław Zięba
duszpasterze
Ks. dr Rafał Nowicki
O. Edward Pracz (CSSR)

LUDZI PRACY
Ks. Kanonik mgr lic. Sławomir Decowski
Ks. Proboszcz Tadusz Chajewski

MISYJNE
Ks. Kanonik dr Marek Czajkowski

MŁODZIEŻY
Ks. mgr lic. Krzysztof Nowak
Wydział Duszpasterstwa Młodzieży KMG

MYŚLIWYCH
Ks. Prałat dr Zbigniew Zieliński

NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII SW.
Ks. Prałat dr Edmund Skalski
Strona www

NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
Ks. Kanonik prof. dr hab. Wojciech Cichosz
Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców

NEOKATECHUMENATU
Ks. Proboszcz Jarosław Ropel
Neokatechumenat w Parafii Św. Mikołaja w Gdyni Chylonii

NIEWIDOMYCH
O. Bogumił Nycz (SOCist.)

ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM
Ks. Proboszcz mgr lic. Czesław Rajda

ORMIAN
Ks. Prałat mgr Cezary Annusewicz

OSÓB I RODZIN ZAGROŻONYCH DZIAŁALNOŚCIĄ SEKT
Ks. mgr Grzegorz Daroszewski

OSÓB STARSZYCH
Kapelani Domów Pomocy Społecznej

OSÓB ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH
O. Przemysław Herman (OP)

RUCHU PIELGRZYMKOWEGO DO MIEJSC ŚWIĘTYCH
Ks. Prałat mgr Ryszard Bugajski

PIESZYCH PIELGRZYMEK NA JASNĄ GÓRĘ
KASZUBSKA: Ks. Prałat prof. dr hab. Jan Perszon
GDYŃSKA: Ks. mgr Krzysztof Czaja
GDAŃSKA: Ks. mgr Krzysztof Ławrukajtis
PIELGRZYMKA ROWEROWA: Ks. mgr Tomasz Koszałka

PIESZEJ PIELGRZYMKI OLIWSKIEJ DO WEJHEROWA
Ks. Prałat dr Zbigniew Zieliński

POLICJANTÓW
Ks. Prałat mgr Bogusław Głodowski
Duszpasterstwo Policji

B. POLONII GDAŃSKIEJ
Ks. Prałat mgr Cezary Annusewicz

PORTU LOTNICZEGO W GDAŃSKU
Ks. dr Alojzy Rotta

POWOŁAŃ
Ks. dr Jan Uchwat, Prorektor GSD
Gdańskie Seminarium Duchowne

PRACOWNIKÓW WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Ks. Kanonik Jan Baumgart
Ks. Kanonik Bernard Zieliński

PRAWNIKÓW
Ks. dr Grzegorz Świst

RODZIN
Ks. Proboszcz Krzysztof Homoncik
p. Anna Mrozowicz (Doradczyni Diecezjalna)

ROLNIKÓW
Ks. Proboszcz mgr Jan Plottke

RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
Ks. Zenon Pipka
Ruch Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej

RZEMIEŚLNIKÓW
Infułat lic. Stanisław Bogdanowicz (Gdańsk)
Ks. Prałat Henryk Lew Kiedrowski (Gdynia)
Ks. Prałat Tadeusz Reszka (Wejherowo)

SŁUŻBY ZDROWIA I FARMACEUTÓW
Ks. Kanonik mgr lic. Dariusz Ławik

STOWARZYSZENIA GDAŃSKIEJ SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI JEZUS ŻYJE
Ks. mgr Zbigniew Wądrzyk
Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji

STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH
Ks. Kanonik mgr Wiesław Wiśniewski

STOWARZYSZENIA KATOLICKIEGO CIVITAS CHRISTIANA
Ks. Prałat dr Mirosław Paracki

DO SPRAW SANKTUARIÓW
Ks. Prałat Stanisław Majkowski

SPORTOWCÓW
Ks. Kanonik Grzegorz Stolczyk

STRAŻY POŻARNEJ
Ks. Prałat mgr Józef Nowak
Ks. Kanonik Jerzy Osowicki
Ks. Prałat mgr Wojciech Chistowski
Ks. Prałat Edmund Skalski
Ks. Kanonik Bogusław Kotewicz
O. Piotr Nowak OFM Cap.

ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
Ks. Kanonik dr Krzysztof Niedałtowski
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych

TRZEŹWOŚCI I OSÓB UZALEŻNIONYCH
Duszpasterstwo Osób Uzależnionych - Ks. Prałat mgr Bogusław Głodowski
Duszpasterstwo Trzeźwości - Ks. Karol Wnuk

WIĘZIENNE
Ks. mgr Przemysław Kalicki
Ks. mgr Grzegorz Kreft
Ks. mgr Roman Skwiercz

STOWARZYSZENIA POMOCY
OSOBOM WYCHODZĄCYM NA WOLNOŚĆ EMAUS

Ks. Kanonik Roman Zrój

ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Ks. Prałat mgr Piotr TworekSTATUS DUSZPASTERZY ARCHIDIECEZJALNYCH

1. Nominacja
Duszpasterza archidiecezjalnego w poszczególnych środowiskach duszpa­sterskich powołuje arcybiskup metropolita spośród ducho­wieństwa diece­zjalnego lub zakonnego pracującego na terenie Archidiece­zji Gdańskiej. Dekret nomina­cyjny określa czas trwania urzędu.
Duszpasterz archidiecezjalny obejmuje zasięgiem swej pracy całą archidie­cezję koordynując pracę innych kapłanów zajmujących się duszpasterstwem danego środowiska.

2. Obowiązki
Do obowiązków duszpasterza archidiecezjalnego należy:
a) reprezentowanie archidiecezji na zjazdach ogólnopol­skich, z któ­rych składa w Kurii Metropolitalnej sprawoz­danie;
b) organizowanie pracy określonego działu duszpaster­stwa w całej archidiecezji;
c) organizowanie nabożeństw, spotkań duszpaster­skich przy kościołach parafialnych i rektorskich;
d) informowanie księży na spotkaniach dekanalnych o poczy­naniach, dotyczących danego rodzaju duszpa­ster­stwa;
e) ścisła współpraca z duszpasterzami kościołów para­fial­nych lub rektorskich.

Celem koordynacji pracy duszpasterskiej w archidiecezji i pa­ra­fiach, duszpasterz archidiecezjalny składa w Kurii Metropolitalnej spra­wozdanie wg. formularzy i terminów nadsyłanych przez Wy­dział Duszpasterski KMG.
Duszpasterze archidiecezjalni wykonują swą pracę bezintere­sow­nie.

© Archidiecezja Gdanska

Opublikowane: 2007-04-10 (38967 odsłon)

[ Wróć ]