św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ks. Prałat mgr lic. Stefan Pasternak

Wyświęcony 1982-01-24

Św. Pawła Apostoła

ulica Kadm. Stanisława Mieszkowskiego 2
81-175 Gdynia Pogórze Górne
proboszcz

Funkcja.Okres
sędzia diecezjalny diec. gdańska2016-10-17 - 2021-10-17
członek Rady Kapłańskiej wybrany przez duchowieństwo diec. gdańska2016-03-24 - 2021-03-24
proboszcz w par. Św. Pawła Apostoła, Gdynia Pogórze Górneod 2015-04-23
kapituła archikatedralna - kanonik gremialny diec. gdańskaod 2011-02-27
kapelan Jego Świątobliwości diec. gdańskaod 2007-12-22
kapłan diecezjalny AG diec. gdańskaod 2000-01-01
mgr prawa kanonicznego diec. gdańskaod 1994-06-22
inkardynowany diec. gdańskaod 1981-06-20

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00