św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Na prośbę Izby Notarialnej w Gdańsku, uwzględniając społeczny charakter akcji dotyczącej zwłaszcza ludzi starszych, przekazujemy informację o Dniu Otwartym Notariatu.

 

W ostatnią sobotę miesiąca, 25 listopada, obędzie ósma edycja Dnia Otwartego Notariatu, w ramach której od godziny 10.00 do 16.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 8/12 notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku będą udzielali wszystkim zainteresowanym nieodpłatnych porad prawnych. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych z pomocy rejentów będą mogły skorzystać także osoby głuchonieme.

 

VIII edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu odbywa się pod hasłem:

"Porozmawiaj z notariuszem, jak bezpiecznie przekazać majątek".

 

Dzień Otwarty Notariatu jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez samorząd notarialny od 2010 roku. Ideą Dnia Otwartego Notariatu jest możliwość porozmawiania z notariuszami oraz skonsultowania z nimi swoich problemów i wątpliwości natury prawnej. Notariusze będą bezpłatnie udzielać informacji wszystkim zainteresowanym.

         

W tym roku tematem przewodnim Dnia Otwartego Notariatu będzie bezpieczeństwo przekazania majątku. Notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku będą udzielać wszystkim zainteresowanym informacji dotyczących sporządzania testamentów, darowizn, umów dożywocia i renty oraz innych form przekazywania majątku.

         

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z akcji.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00