św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Drodzy Diecezjanie!

 

Każdy z nas został wezwany do czynienia miłosierdzia tak jak nauczył nas Zmartwychwstały Chrystus, obecny wśród nas.

Jak co roku w małym dobru, które składa się na wielkie dobro możemy mieć udział. Zbliża się czas rozliczeń podatkowych i można przekazać 1% swoich podatków na Organizację Pożytku Publicznego.

Jedną z wielu organizacji posiadającą status organizacji pożytku publicznego, działających na terenie naszej Archidiecezji jest CARITAS – którą dobrze znamy. Realizuje ona swoją misję poprzez wolontariat: parafialne i Szkolne Koła oraz placówki niosące pomoc ludziom chorym, samotnym, umierającym. Głównym mottem Caritas było i jest „być głosem ubogich” w dzisiejszym świecie.

W tym miejscu chciałbym również podziękować za ogromną wrażliwość i ofiarność, którą okazujecie wszystkim, którzy potrzebują pomocy, zarówno ubogim z naszego sąsiedztwa, jak i cierpiącym z powodu różnorakich klęsk żywiołowych w różnych zakątkach świata.

Z serca wszystkim błogosławię

 

/-/ + Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup Metropolita Gdański

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00