św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

KOMUNIKAT O DOROCZNYM XXIX SPOTKANIU

KOŚCIELNEJ SŁUŻBY MĘŻCZYZN „SEMPER FIDELIS”

z okazji XXX Rocznicy Powstania

 

w sobotę 25 lutego 2017 r.,

Kościół pw. Św. Trójcy - Archikatedra Oliwska w Gdańsku o godz. 16.00.

Uroczystościom będzie przewodniczył

Metropolita Gdański Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

 

Archidiecezjalne Duszpasterstwo Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” zaprasza na Jubileuszową Eucharystię Księży Proboszczów, Kapelanów, Moderatorów oraz wszystkich Braci Kościelnej Służby Mężczyzn, ich Rodziny i Sympatyków. Do udziału w uroczystości rocznicowej serdecznie zapraszamy też wszystkich Braci, którzy uczestniczyli w przygotowaniu papieskich pielgrzymek na Wybrzeże (w Gdańsku, Sopocie i Gdyni). Po Mszy św. zapraszamy na tradycyjną agapę w Refektarzu Cysterskim na Krużgankach Seminaryjnych.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00