św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy, z okazji jubileuszu 25-lecia ustanowienia Archidiecezji i Metropolii Gdańskiej pragnę złożyć na ręce Księdza Arcybiskupa Metropolity najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich duchownych i świeckich członków tej wspólnoty, dla całej wielkiej duchowej rodziny.

Przemówienie Pani Minister Małgorzaty Sadurskiej

Szefa Kancelarii Prezydenta PR

W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy, z okazji jubileuszu 25-lecia ustanowienia Archidiecezji i Metropolii Gdańskiej pragnę złożyć na ręce Księdza Arcybiskupa Metropolity najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich duchownych i świeckich członków tej wspólnoty, dla całej wielkiej duchowej rodziny.

Gratuluję jej dynamicznego rozwoju i dziękuję za wszelkie dobro które się w tej wspólnocie zrodziło.

Jubileusz ten wpisuje się w kontekst innych wielkich jubileuszy. W ubiegłym roku obchodziliśmy 1050 rocznicę włączenia Gdańska do Królestwa Polskiego przez księcia Mieszka I oraz pobyt w tej miejscowości obecnego patrona Archidiecezji Gdańskiej, św. Wojciecha zmierzającego do Prus z misją ewangelizacyjną.

To bardzo ważne rocznice, bo pokazują historyczną perspektywę, dzięki której dostrzegamy polską i chrześcijańską tożsamość Gdańska.

Gdańsk jest i był perłą w Koronie Rzeczypospolitej, miastem ważnym i strategicznym, miastem, o które Polska niejednokrotnie się upominała, o które walczyła.

Ale też sami Gdańszczanie wiele razy opowiadali się za łącznością swojej małej Ojczyzny z Polską.

Gdańszczanie pragnęli bowiem współtworzyć wielką, polską wspólnotę, której jedność opierała się na dwóch fundamentach: na wolności i solidarności.

Pięknie o tym mówił św. Jan Paweł II w 1987 roku: „Gdańsk, miasto ludzi morza, miasto ludzi pracy, wszelkiej pracy, miasto i środowisko, w którym zrodziła się nowa potrzeba odnowy człowieka przez pracę, wyzwolenia człowieka przez pracę”.

Gdańsk to miejsce historyczne również w naszej najnowszej historii, ro miejsce wolnościowego zrywu w 1870 roku, to miejsce narodzin Solidarności.

Ale należy pamiętać, że w historii Gdańska, w jego trudnych momentach ważną rolę spełniali gdańscy duszpasterze. To oni wspierali w czasach oporu przeciwko nazistowskiej ideologii, w latach wojny i niemieckiej okupacji, w czasie rządów komunistycznych i w wolnej Polsce, gdy odtwarzane były zręby nowoczesnego państwa i społeczeństwa.

Myślę, że to wszystko – tą dawną i inspirującą historię Gdańska oraz tą najnowszą miał na uwadze Jan Paweł II, kiedy 25 marca 1992 roku bullą Totus Tuus Poloniae Populus ustanowił diecezję gdańską – archidiecezją i siedzibą metropolii gdańskiej, z przynależnymi do niej diecezjami pelplińską i toruńską, z granicami wyznaczonymi przez Bałty, Kaszuby i rzekę Wisłę.

Metropolię silą pracą, talentami, wspaniałymi tradycjami duchowymi, społecznymi i obywatelskimi , zaangażowaniem wiernych Archidiecezji.

Raz jeszcze gratuluję w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy wspaniałego jubileuszu i przekazuję na ręce Księdza Arcybiskupa Metropolity serdeczne życzenia kolejnych równie szacownych jubileuszy, niech rozgrzewają one duszę. Plurimos Annos!

 

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00