św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

 „Wy jesteście solą dla ziemi”. „Wy jesteście światłem świata”. W całym Kościele powszechnym, podczas Mszy świętych sprawowanych w V niedzielę Roku Pańskiego 2017, rozbrzmiewają te słowa Chrystusa utrwalone w Ewangelii według św. Mateusza. 

W Bogu zbawienie moje i chwała,

Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.

Polska „niepodległa i szczęśliwa”. To było pragnienie tych, których określamy mianem Żołnierzy Wyklętych – Żołnierzy Niezłomnych. Wypowiedział je jeden z bohaterów antykomunistycznego podziemia, ppłk. Łukasz Ciepliński.

Jak co roku w listopadowy jesienny dzień przychodzimy do Bazyliki Mariackiej na dziękczynną modlitwę. Za dar Niepodległości. Za polskie państwo i naród.  Za Ojczyznę. To dzień pamięci i narodowej dumy. Przypominają o nim biało-czerwone sztandary.

W pierwszym czytaniu dzisiejszego dnia usłyszeliśmy Ezechielowe proroctwo. Rozbrzmiewa w nim Boża zapowiedź zmartwychwstania umarłych. Wizja wiecznego życia, które trwa po przekroczeniu bramy śmierci. „Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów”(Ez 37, 12).

W naszej drodze duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie gromadzimy się w tej świątyni, by posłuszni słowom Psalmu oddać Bogu chwałę. Tworząc Kościół – rodzinę narodów, przynosimy nasze dary, naszą modlitwę i entuzjazm wiary.

Znowu nadszedł ten piękny, podniosły dzień Roku Liturgicznego. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa! Boże Ciało! Manifestujemy dziś naszą wiarę w Jezusa Obecnego
w Najświętszym Sakramencie. Prawdę Kościoła. Prawdę naszych serc.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00