św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Orędzie Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego, na Boże Narodzenie Roku Pańskiego 2017

Homilia Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia z okazji poświęcenia Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny wygłoszona w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku 16 XII 2017

 

Zdecydowane poparcie dla projektu ograniczenia handlu we wszystkie niedziele wyraził w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną abp Sławoj Leszek Głódź.Metropolita gdański przypomniał, że stanowisko takie już kilkakrotnie wyrażała Konferencja Episkopatu Polski. Tymczasem po poprawkach, jakie w projekcie Solidarności dokonała sejmowa komisja, ograniczenia miałyby dotyczyć tylko dwóch niedziel w miesiącu

Dzień Wolności i Solidarności. Ważna stacja w kalendarzu narodowych świąt. Jednoczący ludzi, w których sercach poczesne miejsce zajmuje Bóg, Ojczyzna, obywatelski honor.  Stacją naszego dorocznego, gdańskiego świętowania jest ten Dom Boży, określany często mianem Duchowego Centrum Solidarności.

Dziś wielkie święto Maryjne. Dzień, który skupia naszą uwagę na szczególnym motywie obecności Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Uroczystość Jej chwalebnego Wniebowzięcia. Wielka, radosna tajemnica naszej wiary. Pokolenia chrześcijan niosły ten skarb wiary, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej.

Umiłowani Bracia i Siostry!

Wspólnoto wiary, która dziś, na ulicach królewskiego Gdańska wielbisz Chleb Żywy, co zstąpił z Nieba – Chrystusa Obecnego w Najświętszym Sakramencie!

W radosnej procesji przemierzamy ulice naszego miasta. Bo to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Wielkie święto Kościoła Powszechnego. 

W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy, z okazji jubileuszu 25-lecia ustanowienia Archidiecezji i Metropolii Gdańskiej pragnę złożyć na ręce Księdza Arcybiskupa Metropolity najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich duchownych i świeckich członków tej wspólnoty, dla całej wielkiej duchowej rodziny.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00