św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dożynki archidiecezjalno-samorządowe w Trąbkach Wielkich.
W sanktuarium maryjnym w Trąbkach Wielkich od 3 do 10 września trwał odpust ku czci narodzenia Najświętszej Maryi Panny, patronki świata pracy. W ostatni dzień odpustu odbyły się dożynki archidiecezjalno-samorządowe. Z tej okazji abp Sławoj Leszek Głódź przewodniczył uroczystej Mszy św. dziękczynnej za urodzajne plony.- Maryja pragnie nam dzisiaj przypomnieć o wartości ludzkiej pracy. Praca nie może być traktowana nigdzie i nigdy jak towar. W pracę wchodzi człowiek z całym swoim człowieczeństwem - powiedział na wstępie metropolita gdański. - Dotyczy to także pracy na roli, która nie jest, jak się niektórym wydaje, gorsza od innych. Wręcz przeciwnie - jest lepsza i szlachetniejsza, bo tylko rolnik uczestniczy w dziele stworzenia. Bożym dziele. Sieje ziarno, uprawia ziemię, daje wzrost.- Dziękujemy Panu Bogu za plony ziemi, za to, że mamy pożywienie dla naszych rodzin oraz za wiarę - podkreślił abp Głódź. - Zwracamy się także do Matki Bożej Trąbkowskiej: króluj w naszym życiu osobistym, rodzinnym, w szkołach i narodzie. Pozwól zebrać to, co wyrosło na polach, niech obudzi się jeszcze większy szacunek do ziemi i ludzi pracujących na roli - dodał na zakończenie.W trakcie Mszy św. arcybiskup wraz z przedstawicielami władz państwowych i lokalnych wręczył puchary wykonawcom najpiękniejszych koron żniwnych. 


Metropolita gdański poświęcił pięknie wykonane korony żniwne


Jan Hlebowicz /Foto Gość- Korony żniwne to owoc ziemi i naszej ciężkiej pracy. To także gest przywiązania do tradycji, Kaszub, Kościoła i Boga. Cieszymy się, że ten zwyczaj jest pielęgnowany, a korony, które możemy podziwiać, z roku na rok są coraz piękniejsze - podkreśla pan Marek, mieszkaniec Trąbek Wielkich.Po Eucharystii odbyła się procesja z wieńcami dożynkowymi na stadion, na którym zaplanowano festyn. Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji, m.in. występy zespołów, loterie z nagrodami, zabawy z animatorami.- Dziś, w poczuciu obowiązku, wiary i tradycji, dziękujemy za z trudem zebrany tegoroczny plon ziemi. Współcześnie, mając wiele dóbr pod dostatkiem, często nie rozumiemy, jak ciężka, wymagająca i zależna od czynników zewnętrznych jest praca rolnika. Jeszcze do dziś trwają zbiory zboża, a przecież trzeba już dokonać nowego zasiewu na kolejny rok - powiedział Błażej Konkol, wójt Gminy Trąbki Wielkie.- Ten rok dla rolników jest wyjątkowo trudny. Nadmiar deszczu spowodował, że wielu z nas nie zebrało wszystkich plonów. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za owoce naszej ziemi, ale prosimy jednocześnie Boga o łaskę dobrej pogody, abyśmy mogli zebrać resztę plonów i zasiać nowe ziarno - mówi pan Józef, rolnik.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00