św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Gromadzimy się dziś przy tym ołtarzu, gdzie sprawowana będzie Eucharystia. Doświadczymy bliskości i miłości Chrystusa. Wyjdźmy z tego spotkania umocnieni, przemienieni i bardziej święci - mówił abp Sławoj Leszek Głódź.
Kilkuset wiernych uczestniczyło 10 września w konsekracji kościoła bł. Edmunda Bojanowskiego w Rumi. Mszę św. sprawowaną wraz z bp. Wiesławem Szlachetką i prawie 40 kapłanami sprawował abp Sławoj Leszek Głódź.- Obrzędy, których jesteśmy świadkami mają spowodować skutek nie tylko w tym budynku, ale przede wszystkim w naszych sercach - podkreślał w homilii metropolita. Zaznaczał, że ma ona zaowocować w życiu katolików szczególną wiernością Bogu, między innymi w kwestii świętowania Dnia Pańskiego.Hierarcha przypomniał historię powołanej w 1999 roku parafii oraz znaczenie przeżywanych podczas konsekracji obrzędów. Podziękował także parafianom i ks. Andrzejowi Gierczakowi, proboszczowi parafii za trud wznoszenia nowego kościoła.Arcybiskup podkreślał, że Kościół ma być miejscem spotkania z Bogiem i doświadczania Jego łaski, a "wchodząc do każdej świątyni mamy pamiętać o przebaczeniu". - Wychodzimy stąd, by dawać świadectwo prawdzie i samemu Jezusowi - przypominał.- Zależało nam bardzo, by w kościele stworzyć klimat świętości miejsca i modlitwy - podkreślał ks. Andrzej Gierczak. - Pamiętam życzliwe podpowiedzi parafian, którzy mówili "nasz kościół musi być piękny, ale przede wszystkim dlatego, żebyśmy się w nim dobrze modlili" - mówił wyraźnie wzruszony proboszcz.Podczas uroczystości metropolita koronował także obraz MB Częstochowskiej, przed którym wdzięczni za konsekrację kościoła wierni, każdego 9 dnia miesiąca, odmawiać będą specjalną modlitwę w intencji parafii.Parafia bł. Edmunda Bojanowskiego erygowana została 29 sierpnia 1999 roku dekretem abp Tadeusza Gocłowskiego, ówczesnego metropolity gdańskiego. Kamień węgielny pod budowę świątyni 7 sierpnia 2008 wmurował abp Sławoj Leszek Głódź.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00