św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Święty czas odpustu związany jest z niezliczonymi łaskami, jakie Pan Bóg pragnie nam ofiarować. Podejmowany trud pielgrzymowania sprawia, że je przyjmujemy - mówi ks. Krzysztof Ławrukajtis, kierownik Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę i do Trąbek Wielkich.
Z bazyliki św. Brygidy w Gdańsku 9 września wyruszyła VIII Piesza Pielgrzymka do Trąbek Wielkich. Na trasie ponad 350 pielgrzymom towarzyszyło 8 księży oraz 2 kleryków z Gdańskiego Seminarium Duchownego.- Temat tegorocznej pielgrzymki to: "W poszukiwaniu Bożych darów". W kontekście hasła przeżywanego obecnie roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście” pragniemy, by pielgrzymi odnaleźli w sobie ofiarowane nam charyzmaty, przede wszystkim charyzmat ewangelizacji - opowiada ks. Ławrukajtis. - W czasie jednego dnia pielgrzymki jest to jak najbardziej możliwe - dodaje. - Wystarczy odkryć swoje lęki, bo tam gdzie są nasze lęki, tam są nasze obdarowania. Jeśli zaufamy Panu, wyjdziemy poza sferę poczucia bezpieczeństwa i pójdziemy za Jego głosem, odnajdziemy łaski. Jeśli tego nie zrobimy, to nie dojrzejemy i nie odkryjemy Bożych darów - dodaje duszpasterz.


 


- Pielgrzymka to właśnie wyjście ku Panu Bogu. Gdy idę w jakiejś intencji, modlę się, służę innym śpiewając, grając, pocieszając, wspierając, uczę się wychodzić poza swoje bezpieczne środowisko - mówi ks. Krzysztof Ławrukajtis


Agnieszka Lesiecka /Foto GośćMarcin w sierpniu tego roku pielgrzymował do Częstochowy. W drodze opiekował się niepełnosprawnym Mirkiem. - Zgłosiłem się do pomocy, ponieważ myślałem, że Mirek potrzebuje opiekuna, a w drodze zrozumiałem, że to mi potrzebny był opiekun i duchowe wsparcie - opowiada. - Mirek wiele mnie nauczył. On potrafił się podnieść po bardzo ciężkim wypadku, a ja czasem nie mogę się podnieść ze zwykłego narzekania czy nie ogarniania swoich własnych spraw - dzieli się.- Na pielgrzymce odnajduję spokój i wspólnotę. Wszyscy bierzemy nasze trudne sprawy ze sobą, wspólnie modlimy się i wspieramy. Nawet w tej jednodniowej drodze duch pielgrzymkowy jest obecny - dodaje. - Dla mnie modlitwa podczas pielgrzymki ma inny wymiar niż ta codzienna. Na pielgrzymce cały nasz organizm wchodzi w modlitwę - słowem i czynem - mówi Innocenta z Gdyni. - Świadectwa innych pielgrzymów pomagają dodatkowo uświadomić sobie, jak wiele łask można dzięki takiej modlitwie na pielgrzymce wyprosić dla siebie i dla innych - dodaje.


 


Pielgrzymi pokonują z parafii św. Brygidy do sanktuarium w Trąbkach Wielkich 25 kilometrów


ks. Rafał Starkowicz /Foto GośćOkoło godziny 16 pątnicy dotarli do Sanktuarium w Trąbkach Wielkich i wzięli udział w uroczystej Mszy świętej kończącej pielgrzymkę. Na trasie do Matki Bożej Trąbkowskiej odwiedzili parafie: św. Wojciecha w Gdańsku, św. Jacka w Straszynie i Podwyższenia Krzyża w Żuławie Wielkiej.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00