św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- To wydarzenie historyczne, ponieważ właśnie odradza się męska gałąź zakonu Ducha Św., który w Polsce przez 800 lat w Krakowie, Sandomierzu i innych miastach świadczył miłosierdzie ubogim, chorym i potrzebującym - mówi o. Wiesław Wiśniewski TDŚ.
- Od 200 tal tego zakonu w Polsce nie było. Przetrwała tylko gałąź żeńska. Od dzisiaj są także i bracia - dodaje kapłan.Pięciu członków odradzającej się męskiej gałęzi Zakonu Ducha św. w matemblewskim sanktuarium złożyło 8 września śluby wieczyste. Jest wśród nich czterech młodych alumnów, którzy już jutro przyjmą święcenia diakonatu oraz były kapłan diecezji gdańskiej - o. Wiesław Wiśniewski. O. Wiesław przez lata był proboszczem parafii w Matemblewie.Zakonnicy swe śluby składali na ręce abp Sławoja Leszka Głódzia, którego podczas uroczystości reprezentował bp Wiesław Szlachetka.- Chrystus mówi: "Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem". Powołanie do życia zakonnego jest tajemnicą. Chrystus wybiera kogo chce, kiedy chce i gdzie chce. Wybiera tych, których potrzebuje. Skoro wybrał was, to znaczy, że jesteście Mu potrzebni - podkreślał w homilii bp Wiesław Szlachetka.- Powołanie do życia konsekrowanego jest darem darmo danym z którego wynikają konsekwencje. Są nimi określone zadania w Kościele. Zapoznaliście je bardzo dokładnie w ramach waszej formacji - stwierdził. - To Stwórca i Zbawca jest prawdziwym Bogiem. Jest pełnią dobra. A przede wszystkim jest On jest miłością. My z naszej strony nie potrafimy niczego dodać Mu do Jego chwały - zaznaczał hierarcha.- Niech Duch św. was prowadzi, niech przez wasze konsekrowane życie przybliża się do na Boże Królestwo, jego dobroć i radość. Bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością - mówił do zakonników. - Maryjo miej w opiece tych naszych braci, czuwaj nad nimi, bądź dla nich wzorem wiary i świętości - modlił się na zakończenie homilii bp Wiesław Szlachetka.- Stolica apostolska pozwoliła nam na przyjęcie charyzmatu, duchowości i nawiązania do zakonu Ducha św. 31 lat temu. Tyle właśnie czasu przygotowywaliśmy się do dzisiejszego wydarzenia - podkreśla o. Wiesław Wiśniewski.Próby odnowy męskiej gałęzi Zakonu Ducha Świętego podejmowane były w historii kilkukrotnie. Ostatnią taką próbę podjął zmarły w 1998 roku ks. kan. Kazimierz Krucz. Jeszcze przed II wojną światową zebrał on wokół siebie kilku młodzieńców, którzy podzielali jego pragnienie. Brak święceń kapłańskich uniemożliwił jednak wówczas stworzenie wspólnoty zakonnej. Do tej idei powrócił po latach, będąc już kapłanem w archidiecezji gdańskiej.15 sierpnia 2012 roku Metropolita Gdański Abp Sławoj Głódź, odpowiadając na prośbę Towarzystwa, erygował za zgodą kard. Stanisława Dziwisza Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Ducha Świętego pod wezwaniem Świętego Krzyża w Krakowie. Zatwierdził również regulamin i zasady studiów oraz mianował pierwszego rektora seminarium w osobie ks. Wiesława Wiśniewskiego. Obecnie wspólnota liczy 12 zakonników.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00