św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego w Cedrach Wielkich.
W kościele pw. św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich 4 września odprawiona została uroczysta Eucharystia w intencji nauczycieli, rodziców oraz uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił bp Wiesław Szlachetka.- Chciałbym w tym szczególnym dniu opowiedzieć wam historię pewnej przyjaźni - zwrócił się do uczniów.- Michał był bardzo utalentowanym uczniem. Natomiast Kuba, ze względu na choroby jakie przebył w okresie niemowlęcym, nie był tak zdolny jak jego rówieśnicy. Chłopcy zaprzyjaźnili się. Jednak tata Michała nie był zadowolony z tej znajomości. Któregoś razu zwrócił swojemu synowi uwagę: "Synu, Kuba nie jest dla ciebie odpowiednim kolegą. Zapamiętaj sobie, że w życiu najważniejsze jest piąć się w górę. To znaczy, że trzeba sobie dobierać takich kolegów, od których można się czegoś nauczyć albo coś wartościowego otrzymać". Zapadła cisza. Po chwili Michał odpowiedział: "Tato, skoro uważasz mnie za mądrzejszego od Kuby, to chyba dobrze dla niego, że zaprzyjaźnił się ze mną".- Treść tego opowiadania koresponduje z przesłaniem Ewangelii. Ktoś zdolny, powinien zaprzyjaźnić się z tym mniej zdolnym, aby mu pomóc. Jeśli ktoś jest silny, niech zaprzyjaźni się ze słabszym, aby go bronić. Ten, kto ma więcej, niech zaprzyjaźni się z tym, kto ma mniej, by się podzielić. Jeśli ktoś jest radosny, niech zaprzyjaźni się ze smutnym, aby go pocieszyć. Zdrowy, niech zaprzyjaźni się z chorym, aby go odwiedzać - podkreślił bp Szlachetka.- W świetle słów Pisma Świętego możemy powiedzieć, że prawdziwe wykształcenie to mądrość, która wypowiada się przez miłość - dodał.- U progu nowego roku szkolnego wszystkim uczniom życzę, aby z radością wzrastali w mądrości i życzliwości w oczach Boga i ludzi, nauczycielom życzę sił i entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy, rodzicom życzę, aby zawsze mieli czas dla swoich dzieci. Niech cały ten rok szkolny przepełnia Boże błogosławieństwo - zakończył.W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00