św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Wizja humanisty
Wspaniała wizja nieba umieszczona w złocistej kopule dominuje nad całą kompozycją. Zacznijmy jednak oglądać ten obraz od dołu, gdzie apostołowie nachylają się nad otwartym grobem Maryi i zamiast Jej ciała znajdują w nim białe lilie – maryjny symbol. Teraz popatrzmy w górę. Zobaczymy tam Maryję klęczącą przed tronem Chrystusa. Właśnie za Jego sprawą została Ona wzięta do nieba. Jezus błogosławi swej Matce i trzyma w ręce otwartą księgę, w której są wypisane pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu – alfa i omega. Oznacza to, że wszechmocny Bóg jest początkiem i końcem wszystkiego. Tron Zbawiciela znajduje się w prostej linii nad grobem. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią umożliwiło bowiem wniebowzięcie Maryi.
Wokół Chrystusa artysta namalował dziewięć kręgów anielskich podzielonych na triady. Najbliżej Boga znajduje się triada Kontemplacji (Serafini, Cherubini i Trony), nieco dalej triada Kosmosu (Panowania, Moce i Potęgi), a najdalej triada Świata (Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie). Pomiędzy aniołami znajdują się postacie świętych.
Spójrzmy jeszcze raz na ziemię, gdzie za plecami apostołów z prawej i lewej strony klęczą dwie osoby. To fundator dzieła, Matteo Palmieri, i jego małżonka Niccolosa de Serragli. Palmieri (1406–1475) był wybitnym florenckim humanistą, erudytą, pisarzem i poetą. Historycy sztuki sądzą, że to on był autorem koncepcji kompozycji dzieła, które zlecił malarzowi. Obraz miał dekorować jego kaplicę nagrobną w kościele San Pier Maggiore we Florencji. Chóry anielskie mają w tej koncepcji być wzorem dla idealnie zarządzanego państwa, przedstawionego w poemacie Palmieriego „Città di Vita” (Miasto Życia). W tym znaczeniu Serafini, Cherubini i Trony to „doradcy władcy”, Panowania, Moce i Potęgi – „członkowie rządu”, a Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie – „pracownicy poszczególnych ministerstw”.
Leszek Śliwa


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00