św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Miłość nadaje ogromną wartość wszystkim przymiotom, którymi odznaczają się mąż i żona. Można powiedzieć, że bez miłości wszystko to nic - mówił w katedrze oliwskiej bp Wiesław Szlachetka.
Po raz pierwszy w historii spotkanie stowarzyszenia "Wesele wesel" zrzeszającego małżeństwa, które miały wesela bezalkoholowe, odbyło się w północnej części Polski. To 23. edycja tego wydarzenia. Uczestniczyło w nim ponad 30 par małżeńskich z całego kraju.
W programie znalazły się liczne wykłady, odczyty i konferencje oraz warsztaty dla małżonków i ich dzieci. Nie zabrakło także czasu na zwiedzanie Trójmiasta. Kulminacyjnym punktem spotkania była Msza św. którą wraz z ks. Władysławem Zęzlem, znanym duszpasterzem środowisk trzeźwościowych i kapelanem Związku Podhalan odprawił bp Wiesław Szlachetka.
W homilii bp Wiesław wskazał drogi prowadzące do umocnienia więzi w małżeństwie. Wymienił wśród nich m.in. wzajemny dialog małżonków.
- O miłość trzeba dbać. A dbać o miłość to przede wszystkim rozmawiać ze sobą. Małżeństwo jest bowiem wspólnotą dialogu - podkreślał hierarcha.
Biskup z humorem stwierdził, że wiele małżeństw próbuje w swoim wspólnym życiu stosować regułę głoszących nauki zakonów kaznodziejskich lub klauzurowych, w których panuje całkowite milczenie. - Tymczasem wspólnota osób odznacza się tym, że ze sobą rozmawia w taki sposób, by budować miłość - stwierdził. - Bardzo ważnym wyrazem troski o miłość jest wspólna modlitwa, a zwłaszcza udział w Eucharystii i przyjmowanie Komunii św. Jest to bowiem zjednoczenie z Bogiem. Wówczas to Bóg sam buduje miłość - mówił bp Wiesław.
Wśród innych, istotnych elementów jednoczących małżeństwo kaznodzieja wskazał na wartość noszenia obrączki, która jest "duchową tarczą przed pokusami złego ducha" oraz celebrowanie świąt kościelnych i uroczystości rodzinnych, szczególnie najważniejszego święta małżeństwa - rocznicy ślubu.
- Powierzam was Bożej opiece, żeby sam Pan Bóg w was miłość budował, umacniał, rozszerzał. Abyście mieli radość z miłości, która przecież jest z Boga - powiedział na zakończenie bp Wiesław Szlachetka.
- Słowo Boże nakłania nas do powrotu do pierwotnej miłości. Wybieracie siebie nawzajem co roku. Dziękujemy Panu Bogu za łaskę udzieloną jubilatom w ciągu ich życia i prosimy Ducha św. aby umocnił waszą miłość i dawał wam nieustannie łaskę wytrwania - zwracał się do zgromadzonych ks. Władysław Zęzel.
Podczas Eucharystii nastąpiło także odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
- Dziękujemy za to słowo umacniające nasze małżeństwa. Za to przypomnienie, że małżeńska miłość ma być budowana najpierw na Bogu i relacji z Nim. Musimy sobie to uświadamiać, niezależnie od tego ile lat dzieli nas od momentu naszego ślubu, ponieważ kiedy psuje się relacja z Bogiem, psują się także relacje pomiędzy małżonkami - mówił na zakończenie Józef Gacek, prezes stowarzyszenia "Wesele wesel". Wraz ze swoją żoną Małgorzatą przeżywali podczas uroczystości 36 rocznicę małżeństwa.
- Spotkanie zorganizowaliśmy wraz z Civitas Christiana i Domowym Kościołem archidiecezji gdańskiej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za patronat honorowy, jaki nad wydarzeniem objął abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Ogromną wdzięczność pragnę wyrazić wójtowi Trąbek Wielkich i pani dyrektor tamtejszego gimnazjum, którzy goszczą uczestników spotkania - podkreślał Mirosław Puk, główny organizator imprezy.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00