św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Uroczystość odpustowa w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni.
W parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Gdyni 6 sierpnia odprawiona została Msza św. odpustowa z procesją Eucharystyczną wokół kościoła. Uroczystości przewodniczył i homilię wygłosił ks. Grzegorz Skwierawski.
- Ludzie często pytają mnie: "Proszę księdza. Nasza codzienność to praca, obowiązki domowe, rodzinne. Jak w tym zabieganym życiu znaleźć czas dla Pana Boga?". Odpowiadam, że każdy z nas potrzebuje takiego miejsca, gdzie będzie sam na sam z Bogiem. Gdzie będzie mógł poświęcić Mu, chociaż 5 minut każdego dnia. Żeby spotkać się z Nim, trzeba podjąć pewien wysiłek. Podejmowali go apostołowie. My także powinniśmy każdego dnia próbować - mówił.
- Bóg chce być tym wszystkim, czym żyjemy na co dzień. Chce dotykać naszych trosk, radości, pracy, rodziny. Dzielmy się naszymi myślami z Panem Bogiem. Jeśli z czymś sobie nie radzimy, oddajmy to Jemu. "Panie, Ty jesteś silniejszy, pomóż mi dźwigać ten ciężar" - dodał.
- Człowiek wszystko chce robić sam i myśli, że sobie poradzi. Nieprawda. Nie bójmy się wpuścić do naszego serca Tego, który wszystkim kieruje. Miejmy świadomość, że to On jest szefem. To On podpowiada jaką drogę wybrać i nigdy nas na tej drodze nie pozostawi. Zaufajmy Jezusowi - podkreślił na zakończenie ks. Skwierawski.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00