św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Żaglowiec szkoleniowy rumuńskiej Marynarki Wojennej cumował przez cztery dni w gdyńskim porcie. Była to jego pierwsza wizyta w Polsce.
Mircea przybił do Nabrzeża Pomorskiego w Gdyni w środę. Przez kolejne dni osoby zainteresowane jednostką miały możliwość wejścia na pokład i zwiedzenia statku.
Obecnie na trójmasztowcu szkoli się czterech podchorążych gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej. Odbywają oni dwa rejsy szkoleniowe: od 14 lipca do 5 sierpnia oraz od 5 sierpnia do 22 września.
W połowie lipca żaglowiec wziął udział w regatach The Tall Ships Races Kotka 2017, które odbyły się na trasie Halmstad-Kotka i Kotka-Turku.
Mircea ma 82 metry długości i 12 m szerokości. Jego maszty sięgają 44 m, a łączna powierzchnia rozpostartych na nich żagli to prawie 1,8 tys. m kw. Na swój pokład może zabrać w sumie 200 osób, w tym 98 osób należących do stałej załogi.
Rumuński żaglowiec szkoleniowy został zbudowany w Hamburgu w 1938 r. Nazwano go na cześć Mirczy Starego (Mircea cel Bătrân), który na przełomie XIV i XV wieku znacząco wpłynął na rozwój żeglugi w Rumunii.
Statek opuścił gdyński port w sobotę rano 29 lipca.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00