św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Niech to Boże Słowo, które dziś i w kolejne dni będzie padało na glebę waszych serc, trafi na glebę żyzną - mówił bp Zieliński do uczestników jubileuszowej 35. Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Ponad 320 pielgrzymów 35. GPP wyruszyło w piątek 28 lipca na szlak do Jasnogórskiej Pani. Wymarsz poprzedziła uroczysta Eucharystia w bazylice Mariackiej, której przewodniczył bp Zbigniew Zieliński. Wraz z nim Mszę św. sprawowało 20 księży.
W homilii biskup nawiązał do przypowieści o siewcy. Przypomniał, że każdy z nas jest glebą, na którą pada Boże ziarno. - Albo jesteśmy ludźmi, którzy otwartym sercem przyjmują Boże Słowo i wytrwale pracują nad tym, aby wydało ono swój owoc. Albo pochłania nas ułuda dnia codziennego i moc Słowa w nas wygasa, a owoc jest mizerny - mówił hierarcha. - Co może sprawić, że będziemy tymi, którzy nie tylko zauważą ten Boży siew, ale także wydadzą właściwy plon? Trudno o prostą receptę. Macie przed sobą 16 dni. Ważne, by biegły one owocnie i były okazją do udzielenia sobie odpowiedzi na te i inne istotne pytania - dodał.
- Współczesny człowiek uznaje za anachronizm pracę nad sobą. To właśnie z tego powodu głoszone Boże Słowo w naszym życiu nie może wydać obfitego owocu, bo po prostu brakuje nam nie tylko dobrych chęci, ale siły do tego, by to Słowo Boże zachowywać - zaznaczył biskup. - Tym, co tę siłę pomnaża, są po prostu ćwiczenia. To zakłada chrześcijańska asceza. To właśnie codzienna modlitwa, o której przypomina nam pielgrzymka, gdy rozpoczynamy kolejny dzień Eucharystią, Godzinkami, medytacją, to także modlitwa różańcowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia czy Droga Krzyżowa - wyliczał. 


- Życzę wam, aby Boże Słowo padało na dobrą, żyzną glebę waszych serc i przynosiło wam oraz wszystkim, których napotkacie, jak najwspanialsze owoce, by przynosiło życie - mówił do zgromadzonych w bazylice Mariackiej bp Zbigniew Zieliński


Agnieszka Lesiecka /Foto Gość- Niech w waszym pielgrzymowaniu obecny będzie pokój płynący ze szczególnego zjednoczenia z Chrystusem, pojednania z Bogiem, z drugim człowiekiem i z sobą samym - mówił bp Zieliński. - Jednym z właściwych zadań, które staje przed nami w czasie pielgrzymki jest nie tylko pokuta polegająca na wysiłku wynikającym z pokonywanych kilometrów, ale także pokuta, która wiąże się ze spotkaniem z przebaczającym Chrystusem w sakramencie pojednania - zaznaczył.
Ks. Krzysztof Ławrukajtis, kierownik 35. GPP na Jasną Górę dodał po Eucharystii, że pielgrzymka ma charakter ogromnej przemiany życia. - Po powrocie z pielgrzymki będziemy innymi ludźmi. Możemy mieć plany, jak chcemy przeżyć te 16 dni, ale Pan Bóg ma dla nas przygotowane zupełnie coś innego - tłumaczył. - Dlatego warto nie mieć za dużo wyobrażeń o sobie i czekać każdego dnia na to, co Pan Bóg dla nas przygotuje - dodał ks. Ławrukajtis.
- Pielgrzymuję do Częstochowy od 5 lat. W tym roku stwierdziłam, że chciałabym służyć innym, a nie tylko wędrować. Dlatego zapisałam się do grupy muzycznej - mówi Sandra Żelazna z grupy biało-czerwonej. - Warto pielgrzymować, bo w czasie drogi człowiek uczy się postawy prawdziwego chrześcijanina, uczy się bez skrępowania i głośno mówić o Panu Bogu. Uczy się otwartości na drugiego człowieka i uczy się miłosierdzia - dodaje.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00