św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Cudowny obraz Matki Bożej Licheńskiej w Kielnie.


Bp Zbigniew Zieliński, duchowni i parafianie przywitali 9 lipca w Kielnie cudowny obraz Matki Bożej Licheńskiej. Następnie w kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika odprawiona została uroczysta Eucharystia.
- Radosnemu wydarzeniu, jakim jest wprowadzenie obrazu MB Licheńskiej, powinny towarzyszyć pytania: "Jakie jest miejsce Maryi w naszym życiu?". "Na ile ta uroczystość znajduje kontynuację w codzienności?" - mówił w homilii bp Zieliński.
- Wychowaliśmy się w domach, w których były miejsca przeznaczona na szczególną obecność Matki Bożej w postaci obrazów czy figur. Dobrze znamy te sceny z naszych domów, gdy nad łóżkiem dziadka, babci, mamy czy taty wisiało przedstawienie Niepokalanego Serce Maryi. Pytanie: "Czy w naszym domu, nad naszym łóżkiem, jest miejsce dla Matki Bożej?".
- Dzisiaj bardzo często biadolimy nad stanem moralnym i duchowym młodych ludzi. Jednak czy stawiamy sobie pytanie: "Czy my wprowadziliśmy Maryję w życie tych ludzi, tak jak w nasze życie wprowadzili Ją nasi rodzice, czy dziadkowie? Czy spełniliśmy to zadanie w stosunku do pokolenia, które idzie po nas?" - zwrócił się do wiernych.
- Czy obok wyliczania błędów i grzechów młodzieży, mamy odwagę postawić sobie samemu uczciwą diagnozę z tego, jak spełniliśmy zadanie przekazania tych wartości, które nas ukształtowały? A może machnęliśmy ręką i w imię źle pojętej tolerancji, pozostawiliśmy kolejne pokolenia same sobie? Owocem tego jest m.in. to, że nawet w pobożnych, kaszubskich rodzinach tak wielu młodych ludzi żyje bez ślubów albo z dala od Kościoła - podkreślił bp Zieliński.
W tym kontekście bp Zieliński odniósł się także do ostatniej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce. - Ktoś, kto może nie jest przykładem świętości, przybywając z innego kontynentu, pokazał nam coś, czego my dostrzec nie potrafimy. Prezydent USA przypomniał Polakom, że tradycja Polski zbudowana jest na chrzcie, że siła tego kraju wielokrotnie gnębionego, wymazywanego z map świata, tkwi w silnej rodzinie i mocnej wierze. To właśnie ten człowiek, który sam może ma różnorakie problemy związane z życiem małżeńskim mówi, że zwycięstwo we współczesnym świecie nie dokonuje się na polach walki, ale rozpoczyna się i kończy w ludzkim sercu, bogactwie ducha i rodzinie.
Cudowny obraz pozostanie w Kielnie do 16 lipca. - Msze św. będą sprawowane przez cały tydzień w intencjach, które wypiszemy na karteczkach i wrzucimy do skarbony przy obrazie. Po Eucharystii będą odbywać się procesje na kolanach dookoła cudownego wizerunku. Okazja do spowiedzi codziennie od godz. 16 do godz. 20. Spotkajmy się przy Maryi na Wzgórzu Kielnieńskim. Powierzmy Matce Bożej Bolesnej wszystkie nasze sprawy - zaprasza ks. Franciszek Rompa.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00