św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Dziękuję Bogu za was, że tu na amerykańskiej ziemi kochacie Jezusa, Jego Matkę i bronicie krzyża, że pielęgnujecie tradycję ojców, polski język i polską kulturę, że przekazujecie wiarę młodym pokoleniom - mówił bp Wiesław Szlachetka w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown.
Kilkuset rodaków z Kanady i Stanów Zjednoczonych wzięło udział w XIX Polonijnej Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja do Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown, w stanie Pensylwania. Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyło hasło "Idźmy i głośmy!". Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Wiesław Szlachetka.
- Miłość, której uczy nas Jezus nie polega tylko na mówieniu pięknych słów, na powtarzaniu: "kocham ciebie" czy "I love you" - mówił do zgromadzonych hierarcha. - Te słowa też są ważne. Ale one nie wyczerpują całego pojęcia miłości, której uczy nas Jezus - podkreślił.
- Jeśli miłujemy Jezusa, to zachowujemy Jego naukę. A jeśli będziemy zachowywać Jego naukę, to będziemy też prawdziwie miłować rodziców, dzieci, męża, żonę, a także sąsiada, szefa i swoich podwładnych. Będziemy również miłować tych, których nie lubimy, a nawet swoich nieprzyjaciół - zaznaczał bp Szlachetka.
W dalszej części homilii hierarcha zwrócił uwagę na zagrożenia płynące z tzw. politycznej poprawności, która w Europie Zachodniej dochodzi do absurdów i w imię promowania świeckości, zakazuje w przestrzeni publicznej obecności znaków związanych z wiarą w Chrystusa i niszczy wartości chrześcijańskie, z których Europa wyrosła. - Pismo święte nazywa wprost przewrotnością, gdy ktoś prosi Boga o opiekę, i jednocześnie lekceważy Jego słowo i Jego prawa - przestrzegał.
- Przywożę wam również pozdrowienie od metropolity gdańskiego, którego znacie z jego homilii przepełnionych ewangelicznym duchem miłości do ojczyzny i który walczy niezłomnie dla Chrystusa zgodnie ze swoim biskupim zawołaniem "Milito Pro Christo" - dodał bp Wiesław.
W czasie uroczystości w Sanktuarium odbył się także koncert religijno-patriotyczny w wykonaniu Kingi Mitrowskiej, Anny Wójcik i Karoliny Podolak, które na co dzień mieszkają w Kanadzie.
Odczytano również list ministra Adama Kwiatkowskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP. - Dziękuję za państwa dbałość o zachowanie narodowych tradycji, kultury i tożsamości oraz wszelką działalność na rzecz umocnienia pozycji Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Kanadzie. Jestem wdzięczny za wszelkie działania, które łączą naszych rodaków w poczuciu miłości i jedności z ojczyzną - napisał w liście do uczestników pielgrzymki A. Kwiatkowski.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00