św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Eucharystia w 76. rocznicę powstania Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski".
Setki wiernych zgromadziła 2 lipca w katedrze oliwskiej Msza św. odprawiona w intencji śp. kpt. Józefa Dambka, twórcy TOW "Gryf Pomorski", zmarłych żołnierzy tej organizacji oraz wszystkich obrońców ojczyzny i Kościoła. Okazją do wspólnej modlitwy była obchodzona właśnie 76. rocznica utworzenia organizacji oraz 114 rocznica urodzin jej założyciela.
We Mszy św., której towarzyszył ceremoniał wojskowy uczestniczyli parlamentarzyści i samorządowcy, przedstawiciele Kaszubsko - Kociewskiego Stowarzyszenia im. TOW "Gryf Pomorski", przedstawiciele Rodzin Katyńskich i Związku Sybiraków, Solidarności walczącej oraz Stowarzyszenia "Godność". Wśród zgromadzonych można było dostrzec m.in. posłanki Dorotę Arciszewską - Mielewczyk i Małgorzatę Zwiercan oraz Tomasza Gieszcza, dyrektora gabinetu politycznego wojewody pomorskiego. Eucharystię odprawił ks. prał. Janusz Jasiewicz, proboszcz katedry oliwskiej.
- Kpt. Józef Dambek, poświęcając wraz z towarzyszami własne życie, pozostał wierny wartościom. Udowodnił, że mieszkańcy Kaszub, Kociewia i całego Pomorza byli, są i będą wierni Bogu i ojczyźnie. Dzisiaj, z perspektywy lat widzimy, że walka bohaterów spod znaku Gryfa nie poszła na marne. Ich ideały podjęli i pielęgnują ich synowie i wnuki. To nie jest przypadek, że właśnie na tej pomorskiej ziemi miał miejsce heroiczny zryw Grudnia 1970 roku, że to właśnie tutaj powstała Solidarność, która przyniosła wolność Polsce i Europie - mówił ks. Janusz Jasiewicz. Zaznaczał, że późniejsze pokolenia walczące o pełną niepodległość naszej ojczyzny niosły na swoich sztandarach te same hasła, co żołnierze "Gryfa Pomorskiego". 


Oprawę muzyczną Mszy św. ubogaciła orkiestra wojskowa z Elbląga pod dyrekcją st. chor. Jacka Buczka.


ks. Rafał Stakowicz /Foto Gość- Jako chrześcijanie jesteśmy spadkobiercami wiary apostołów, ale także wielkiej spuścizny narodowych bohaterów. Uczestnicząc dzisiaj w Eucharystii sprawowanej w nekropolii Książąt Pomorskich, módlmy się wspólnie o to, abyśmy w naszym osobistym życiu wypełniali wszystko, czego oczekuje od nas Jezus Chrystus - dla wspólnego dobra i pomyślności Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. nade wszystko jednak dla naszego zbawienia - zachęcał kapłan.
Przed błogosławieństwem głos zabrał Roman Dambek, prezes Kaszubsko - Kociewskiego Stowarzyszenia im. TOW "Gryf Pomorski", a zarazem bratanek kpt. Józefa Dambka. W swoim słowie podkreślił, że katedra oliwska, w której od pięciu lat w kolejne rocznice powstania "Gryfa Pomorskiego" sprawowane są Msze św. w intencji bohaterów, jest znakiem nierozerwalnego związku Pomorza z Polską. - W tym miejscu przed Bogiem i zgromadzonym tutaj narodem polskim, szczególnie z Kaszub i Kociewia, dziękujemy obrońcom Polski, żołnierzom z "Gryfa Pomorskiego", którzy stali na straży polskiego Pomorza, przelewając krew i składając życie na ołtarzu ojczyzny - mówił Roman Dambek.
Na zakończenie Mszy św. Dorota Arciszewska - Mielewczyk, Tomasz Gieszcz i Roman Dambek oddali cześć książętom pomorskim, składając wieniec na płycie ich grobowca.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00