św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W Rumi odsłonięto pomnik sługi bożego bp. Konstantyna Dominika.
XIX Światowy Zjazd Kaszubów stał się okazją do odsłonięcia i poświęcenia pomnika ks. bp. Konstantyna Dominika, wybitnego syna kaszubskiej ziemi.
- Był to biskup pomocniczy diecezji chełmińskiej, jednak związany był z Gdańskiem i terenami obecnej archidiecezji gdańskiej. Mówił po kaszubsku, przyznawał się do pochodzenia kaszubskiego i nigdy się tego nie wstydził. Kaszubi, którzy pielęgnują swoją mową, tradycję i wiarę, chcą mieć takiego patrona. Bp Dominik doskonale wpisuje się w te pragnienia - mówi ks. dr Leszek Jażdżewski, historyk i wykładowca GSD.
W uroczystości uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej z rumskiej parafii św. Krzyża z których inicjatywy wzniesiono pomnik ku czci bp. Dominika, delegacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z prezesem Edmundem Wittbrodtem, przedstawiciele władz samorządowych oraz liczne poczty sztandarowe.
Poświęcenia monumentu w obecności księży: prałata Franciszka Koski, kanonika Brunona Borowskiego oraz Waldemara Łachuta, proboszcza parafii św. Krzyża, dokonał w języku kaszubskim ks. Leszek Jażdżewski.
- Kiedy dowiedzieliśmy się, że w Rumi odbędzie się zjazd Kaszubów, skierowaliśmy do Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego zapytanie, czy nie zechcieliby z nami upamiętnić bp. Dominika. Tak doszła do skutku inicjatywa postawienia tego kamiennego pomnika. Ufundowali go mieszkańcy miasta - mówiła Adela Szramkowska, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
Odsłonięcia monumentu dokonali wspólnie: prof. Edmund Wittbrodt, Michał Pasieczny, burmistrz Rumi oraz Adela Szramkowska. U stóp pomnika, w specjalnie przygotowanej niszy, umieszczono akt erekcyjny. W zamurowanej tubie oprócz aktu erekcyjnego znalazły się obowiązujące współcześnie banknoty oraz czasopisma i gazety - w tym najnowszy numer "Gościa Niedzielnego".
- Bp Dominik pokazuje nam drogę do Boga przez zwyczajną prostotę. Ks. prof. Janusz Pasierb pisał o nim: "nadzwyczajna była u niego zwyczajność". Bp Dominik uczy nas, że można przez zwyczajność dojść do nieba. Można powiedzieć, że jest on patronem skromnych i nieśmiałych ludzi. Jeżeli tacy jesteśmy, nie martwmy się, bo i tak możemy dojść do nieba - mówił ks. Leszek Jażdżewski.
- Życzę, abyśmy idąc za przykładem sługi bożego bp. Konstantyna Dominika, podążając drogami przykazań Bożych, wspólnym oddaniem, poświęceniem i bezinteresownością, służyli Kościołowi i naszej ojczyźnie - zwracała się do zgromadzonych Joanna Olbert, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00