św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Abp Sławoj Leszek Głódź przeżywał swoje imieniny we wspólnocie GSD.
Uroczysta Eucharystia odprawiona w kaplicy Gdańskiego Seminarium Duchownego z okazji imienin metropolity zgromadziła 17 maja wspólnotę seminaryjną oraz pracowników gdańskiej kurii. Mszę św. wraz z solenizantem sprawowali obaj biskupi pomocniczy oraz ponad 30 kapłanów.
Homilię podczas uroczystości wygłosił ks. dr Krystian Wilczyński, wykładowca i dyrektor ekonomiczny GSD. Kapłan w swoim słowie podkreślał rolę apostołów w kierowaniu Ludem Bożym. - Dzisiejszy celebrans, nasz drogi solenizant, pokazuje nam Chrystusa. Dzisiaj czyni to poprzez liturgię. To realizacja słowa zapisanego w Piśmie św. Mamy trwać przy Chrystusie. Mamy go adorować, zwłaszcza wtedy, gdy nie mamy pewności w działaniu - mówił do zgromadzonych. - Czcigodny Księże arcybiskupie, pokazuj nam Chrystusa, abyśmy go jeszcze lepiej poznali - dodał na zakończenie.
- Dziękujemy, ze co roku wybiera ks. arcybiskup naszą kaplicę - serce naszego seminarium - na miejsce sprawowania Najświętszej Ofiary w dniu swojego święta. Jest to dla naszej wspólnoty wyróżnienie i ogromna radość. To także wyraz pamięci ks. arcybiskupa o swoich alumnach - podkreślali w słowie życzeń klerycy.
Na zakończenie Mszy św. metropolita podziękował zgromadzonym za życzenia i modlitwę. - Jestem wzruszony. Zarówno życzliwością kleryków, jak i obecnych na tej Eucharystii kapłanów - mówił abp Sławoj Leszek Głódź.
- Dziękuję wam za odwagę, że wybraliście drogę powołania - zwracał się do kleryków hierarcha. - Ona będzie biegła bardzo szybko. Uświadamiają nam to przeżywane obecnie rocznice święceń. Ks. bp Wiesław obchodzi dokładnie dzisiaj 31. rocznicę święceń. Ja mam za sobą już 47 lat kapłaństwa. Za łaskę tych lat kapłaństwa z serca Panu Bogu dziękujemy - mówił metropolita. - Trwajmy w Winnym Krzewie, jako latorośle na niwie Pańskiej - dodał abp Głódź.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00