św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W Gdańsku odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa "Musica sacra".
W Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 16-17 maja już po 14. odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Musica sacra". Tematem przewodnim sympozjum jest "tożsamość muzyki sakralnej w dialogu z kulturą współczesną".
- Inspiracją dla tegorocznej edycji konferencji była 50. rocznica opublikowania instrukcji "Musicam sacram". To dokument, który ukazał się po Soborze Watykańskim II i dotyczył muzyki w świętej liturgii. Jego treść pozostaje aktualna i ukazuje nam potrzebę dialogu i otwarcia na to, co nowe. Nowe, nie oznacza jedna zerwania z wielowiekową tradycją muzyczną w Kościele - mówi ks. prof. Jacek Bramorski, organizator konferencji, teolog muzyki.
- Jak realizować ten dialog i łączyć stare z nowym? Ciekawą odpowiedź daje jeden z najwybitniejszych współczesnych teologów papież Benedykt XVI. Ojciec święty uczy, że przemiany w Kościele, także w dziedzinie muzyki sakralnej, nie mogą sprowadzać się do twierdzenia: "wszystko, co stare, było złe i wymaga odrzucenia". Wręcz przeciwnie. Benedykt XVI mówi o hermeneutyce ciągłości - "mądry człowiek wydobywa ze skarbca stare i nowe". Ciągłość jest poszanowaniem tradycji, a jednocześnie otwarciem na to, co nowe - dodaje.
Ks. prof. Bramorski podkreśla, że "nie można w sposób bezkrytyczny przyjmować do muzyki liturgicznej elementów rocka czy popu". - To nie ma nic wspólnego z sacrum i wyrażaniem tajemnicy Boga i wiary. To już nie jest dialog. To, jak mawiał ostro Joseph Ratzinger, "prostytucja uprawiana z antykulturą".
- We współczesnej muzyce, teatrze, malarstwie i innych dziedzinach sztuki, nierzadko pojawiają się elementy bluźniercze, poniżające godność człowieka. Podstawowa triada - piękno, dobro i prawda, zobowiązuje każdego artystę. Sztuka nie niszczy. Sztuka buduje - podsumowuje.
Pierwszego dnia uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów poświęconych m.in. chorałowi gregoriańskiemu, muzyce liturgicznej w kontekście rozważań Josepha Ratzingera oraz carillonowi kościoła św. Katarzyny.
Drugi dzień konferencji rozpocznie się o 9.30 od wykładu ks. dr hab. Roberta Tyrały pt. "Instrukcja Musicam Sacram z chóralnej perspektywy w Kościele Powszechnym. Percepcja i rezonans. Perspektywa i szansa dla chóralistyki na przyszłość".


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00