św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Dziś Dzień Strażaka. Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź.
Z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka oraz jubileuszu 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, w bazylice Mariackiej w Gdańsku 11 maja odprawiona została uroczysta Eucharystia. Przewodniczył jej abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.
- Trzeba wyraźnie powiedzieć, że ze wszystkich służb mundurowych, najbliżej Kościoła zawsze byli strażacy - rozpoczął homilię metropolita gdański, a następnie krótko przypomniał życiorys św. Floriana, patrona strażaków. 
- Życie św. Floriana przypadło na okres strasznych prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego - Dioklecjana. Florian ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. Wrzucono go do rzeki z kamieniem uwiązanym do szyi. Do końca był wierny Bogu, któremu zawierzył - mówił abp Głódź.
- W naszych kościołach od XVIII wieku śpiewano suplikacje: "Święty Boże, Święty mocny, od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie". Wiemy, że ogień jest wielkim żywiołem. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie skupiacie się jedynie na gaszeniu pożarów. Dzisiaj, wymiarów pomocy jest bardzo wiele. Jesteście tam, gdzie są klęski żywiołowe, udzielacie pomocy medycznej, ratujecie ludzi z wypadków samochodowych. Za każdy aspekt waszej ciężkiej pracy, dziękujemy - podkreślił metropolita.
- Dzień Strażaka, to dzień św. Floriana. Czcząc jego zwycięstwo na ziemi, czcijmy także to, co odnosi się do naszego ducha. Sumienie, prawość, odwagę i poświęcenie. Tych przymiotów Ducha, w święto waszego patrona, wszystkim życzę. "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek" - niech ta piękna dewiza przyświeca waszej służbie, która jest powołaniem - zakończył arcybiskup.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00