św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- To muzeum, jak każde ludzkie dzieło, musi mieć odniesienie do Boga. Tym bardziej, że jest to muzeum tajemnicy zła, tajemnicy ofiar, ale także i świętych - mówił 8 maja podczas poświęcenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku abp Sławoj Leszek Głódź.
Wśród zgromadzonych podczas uroczystości poświęcenia budynku Muzeum II Wojny Światowej oprócz pracowników placówki znaleźli się również parlamentarzyści, gdańscy radni oraz przedstawiciele służb mundurowych i środowisk patriotycznych. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił chór im. św. Jana Pawła II z Kielna.
- To wielki zaszczyt stać na czele muzeum w momencie, gdy ten budynek zostanie poświęcony, a więc niejako dokona się ukoronowanie ciężkiego wysiłku wszystkich Polaków, polskich podatników i Skarbu Państwa. To także suma wysiłku wszystkich pracowników muzeum - mówił dr Karol Nawrocki, dyrektor placówki.
Dyrektor przypomniał, że eksponowana w muzeum wystawa, opowiada o najtragiczniejszym konflikcie w historii, w wyniku którego śmierć poniosły dziesiątki milionów ofiar na całym świecie. - Niezależnie od tego z rąk przedstawicieli których narodów i państw ginęły ofiary II wojny światowej, były to ofiary tej samej wojny, rozpętanej przez porozumienie dwóch, równie brutalnych, przerażających i bezwzględnych systemów totalitarnych: sowieckiego komunizmu i niemieckiego nazizmu - podkreślał K. Nawrocki.
Zwracając się do abp Sławoja Leszka Głódzia prosił także o modlitwę w intencji siły do rozpalania światła miłości niosącego pokój, ale także determinacji w dostrzeganiu wśród milionów tragicznych i niewinnych ofiar II wojny światowej postaw bohaterskich, które pozwalają budować wolną, niepodległą i niezależną Polskę.
Metropolita przypomniał okoliczności, które sprawiły, że przed pięciu laty nie doszło do poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę muzeum. - Czekaliśmy na wyjście do poświęcenia. Ale wówczas padło zdanie, że poświęcenie muzeum zostanie dokonane dopiero po jego wybudowaniu. To jest uroczystość zaległa. Świadkiem tego jest proboszcz kościoła św. Brygidy - mówił metropolita.
Hierarcha przypomniał, że wojna spowodowała nie tylko niespotykaną w historii liczbę ofiar. Niezłomna postawa wierności Bogu i ojczyźnie zaowocowała także ogromną liczbą świętych męczenników. - Polskie cmentarze wojenne to nasze przepustki do Europy, ale także nasze smutne wiano. Naszą powinnością wobec ofiar wojny jest wdzięczność, pamięć i modlitwa - podkreślał.
Podczas uroczystości głos zabrał także Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. - Krytycy decyzji rządu polskiego domagają się, aby ta wystawa eksponowała nie tylko polską pamięć narodową, ale oddawała również ogólnoludzką pamięć II wojny światowej. Można zgodzić się z tym poglądem przede wszystkim dlatego, że ten sens ogólnoludzki zostanie najlepiej wyrażony poprzez pryzmat losów naszego narodu i narodów mieszkających z nami w naszej wspólnej ojczyźnie - Polsce - stwierdził wojewoda.
- Jestem przekonany, że ogół społeczeństwa polskiego życzy sobie, by wielki państwowy wysiłek organizacyjny i finansowy, z jakim związana jest budowa i utrzymanie muzeum, znalazł swe odbicie w takim ideowym przesłaniu ekspozycji, jaki tkwi w duszy Polaków. Żeby był tej duchowości wierny - podkreślał Dariusz Drelich.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00