św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W archikatedrze oliwskiej 15 kwietnia abp Sławoj Leszek Głódź przewodniczył liturgii Wigilii Paschalnej.
Uroczystość rozpoczęła Liturgia Światła wraz z poświęceniem ognia i świecy paschalnej. Po niej nastąpiła rozbudowana Liturgia Słowa z radosnym śpiewem Alleluja.
Homilię wygłosił ks. infułat Stanisław Zięba. - W liturgii Wielkiej Soboty oddajemy hołd Jezusowi Chrystusowi jako temu, który jest światłością świata - podkreślił na wstępie. - Wielkanoc jest najważniejszym świętem w kościele. Jest centralnym wyrażeniem całej historii zbawienia. Fakt zmartwychwstania to fundament naszej wiary. Chrystus żyje, odkupienie zostało dokonane, a niebo otwarte - dodał.  
Po homilii, wspólnoty neokatechumenalne odnowiły uroczyście przyrzeczenia chrzcielne. Metropolita gdański udzielił także chrztu osobie dorosłej. - Cieszymy się z faktu, że dzisiaj powiększył się Kościół archidiecezji gdańskiej. Ochrzczona przyjęła również sakrament bierzmowania oraz przystąpiła do pierwszej Komunii św. To piękna chwila - mówił abp Sławoj Leszek Głódź.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00