św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W archikatedrze oliwskiej 13 kwietnia odprawiona została uroczysta Msza św. Krzyżma pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego.
W uroczystości uczestniczyli także bp Wiesław Szlachetka, bp Zbigniew Zieliński oraz ok. 500 kapłanów z całej archidiecezji. Nie zabrakło również sióstr zakonnych, zakonników oraz reprezentantów wspólnot życia konsekrowanego.
Podczas Eucharystii zostały odnowione przyrzeczenia kapłańskie. Abp Głódź pobłogosławił także oleje chorych i katechumenów oraz poświęcił krzyżmo, czyli mieszaninę oleju z balsamem, używaną do sakramentów chrztu, bierzmowania i święceń kapłańskich oraz konsekracji biskupów.
Metropolita gdański mówił w homilii o posłudze kapłańskiej w kontekście Bożego miłosierdzia, wyrażającego się poprzez sakrament pokuty. - Niesiemy pocieszenie w imię Jezusa. Jesteśmy szafarzami życiodajnych sakramentów, m.in. pojednania obiecanego Kościołowi jako pierwszy dar zmartwychwstałego Pana - podkreślił.
Przypomniał także, że patronem 2017 roku jest św. Brat Albert. - Adam Chmielowski wyróżnił się tym, że był apostołem miłości miłosiernej. Kochał i wspierał nędzarzy upadłych materialnie i moralnie. Dzieła miłosierdzia realizuje skutecznie nasza diecezjalna Caritas - zaznaczył.
Abp Głódź mówił także o współczesnych prześladowaniach kapłanów i chrześcijan na całym świecie, m.in. w Egipcie i Syrii. - Miejmy świadomość, że w ciągu tylko jednego roku 150 tys. chrześcijan zostało eksterminowanych. To się dzieje dziś na oczach świata i współczesnej cywilizacji. Za mało jest solidarnego pocieszenia i współczucia - podkreślił.
Na zakończenie metropolita podziękował zebranym za codzienną pracę duszpasterską. - To dzięki niej Kościół w Polsce i Kościół w Gdańsku jest żywy - zaznaczył.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00